Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Hermelin
[ Nemzeti Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 18. hétfő    Mai névnap(ok): Beatrix, Piroska a - a - a
50 éve ment le a függöny a Blaha Lujza téren
A Nemzeti Színház Blaha Lujza téri épületében 1964. június 28-án ment le utoljára a függöny, majd egy év múlva fölrobbantották az épületet. (…)… Ami az első pontot illeti, valószínűleg babonás meggondolásból nincs benne, hogy lebontják azt, ami van. Akkor azt írják ide. Tehát bele kell venni az előterjesztésbe, hogy a jelenlegi Nemzeti Színházat le kell bontani… (…)(Kádár János)

 
Az MSZMP KB Tudományos és kulturális valamint Államgazdasági Osztályának javaslata a Politikai Bizottság részére új Nemzeti Színház felépítésére – 1963. december 3.

Javaslat
a Politikai Bizottságnak
új Nemzeti Színház felépítésére

A földalatti gyorsvasút Nemzeti Színház alatti megállóhelyének építése a Nemzeti Színház állapotának megvizsgálását és a színház jövőjét meghatározó javaslatok kidolgozását teszi szükségessé.

1. A Nemzeti Színház 1875-ben épült. A második világháborúban súlyosan megsérült, s mind építészeti, mind műszaki állagában teljesen elavult. Az épület tartó falai az aránytalan süllyedés következtében elferdültek. Érvényes tűzrendészeti határozat a 220-as áramra való átállásnál – 1964-1965-ben – előírja a teljes elektromos berendezés kicserélését. A színpadi alsó gépezet csak korlátozottan használható, az erkélyszerkezetek, közönségszolgálati helyiségek felújításra szorulnak. 1961-ben ideiglenesen meg kellett szüntetni a működtetést a tetőszerkezet meghibásodása miatt. Akkor olyan döntés született, hogy a színház épületének korszerűsítése – amely kb. 80-100 millió forintot tett volna ki – nem célszerű és az életveszély megszüntetésére csak a legszükségesebb javításokat kell elvégezni.
2. A földalatti vasút építése szükségessé teszi a Nemzeti Színház épületének megerősítését. Ennek érdekében rövidesen megindulnának a megerősítési munkálatok. A földalatti építése, valamint az ezt követő rekonstrukció miatt 5-6 évig a színházépület nem üzemeltethető. A megerősítés és az ezzel járó károk helyreállítása becslés szerint 40 millió forint költséggel jár. Az előbbiekben említett és elkerülhetetlen rekonstrukcióval együtt a jelenlegi épület felújításának becsült összege 120 millió, ugyanakkor az épület adottsága miatt csak a századforduló technikai színvonalát lehetne elérni.
3. Fentiek alapján nem tartjuk célszerűnek az épület megerősítését. Javasoljuk az új Nemzeti Színház megépítését a XIV.ker. Dózsa György úton (Díszszemle tér). A május 1-i felvonulások helyszínéről, a felvonulási térről (ma 56-osok tere) van szó. Ez lenne az első színházépület, amelyet a felszabadulás óta építettünk. Ugyancsak a Díszszemle tér ligeti részén a későbbiek folyamán, csatlakozva a színházépülethez, megoldható lenne a régi terv: a hangverseny- és kongresszusi terem felépítése is.)

Határozati javaslat

1. A Politikai Bizottság egyetért azzal, hogy a Nemzeti Színháznak a földalatti gyorsvasút építésével összefüggő megerősítése és felújítása helyett a harmadik ötéves tervben új Nemzeti Színház épüljön. Az erre vonatkozó döntés a sajtóban – megfelelő időpontban – kerüljön nyilvánosságra.
2. A színház megtervezésére nemzetközi pályázatot kell kiírni.
3. Az építéssel összefüggő előkészületek megindítására vonatkozó javaslatokat 1964 első felében a Művelődésügyi Minisztérium és az Országos Tervhivatal terjesszék a gazdasági Bizottság elé.
4. A Nemzeti Színház megfelelő átmeneti elhelyezésére a Művelődésügyi Minisztérium dolgozzon ki javaslatot és azt 1964 február 1-ig terjessze a KB Agit.Prop. Bizottsága elé.

Budapest, 1963.december 3.

Párdi Imre Darabos Iván

A javaslat megvitatása:

A vita résztvevői: (PÁRDI IMRE: az Államgazdasági Osztály vezetője, KÁLLAI GYULA: a Minisztertanács elnökhelyettese, FOCK JENŐ: MSZMP KB Titkára, KÁDÁR JÁNOS: MSZMP KB első titkára, ACZÉL GYÖRGY: a Művelődésügyi Miniszter első helyettese)

Javaslat új Nemzeti Színház felépítésére

PÁRDI IMRE elvtárs:

A felújítás és a földalattival kapcsolatos megerősítés összege önmagában is felveti, hogy új Nemzeti Színház felépítésére van szükség és ez helyes.

KÁLLAI GYULA elvtárs:

Az előterjesztés első két pontjával nem tudok vitatkozni. Ebből úgy látszik, leg kell színházat építeni. Javaslom, fogadja el a Politikai Bizottság, hogy új Nemzeti Színházat kell építeni. Azonban, hogy hol építsük, azt nem most határozzuk el. Általában mindig problémát jelent a hely kijelölése. A mostani helynek is már legalább három felhasználási célját ismerem. Régen arról volt szó, hogy a Városliget jellegét erősíteni kell, és ami nem szükséges, azt onnan ki kell telepíteni. De legfőképpen azért javaslom, hogy ne döntsünk most ebben, mert a városrendezők úgyis felforgatják még ezt. Ezen tovább kell gondolkozni.

A határozati javaslat 3.) pontjában azt írják, hogy a szóban forgó javaslatokat 1964 első felében terjesszék illetékes szervek a gazdasági Bizottság elé. Ezzel egy időben kellene hely dolgában is intézkedni.

FOCK JENŐ elvtárs:

Hogy lebontásra kerüljön a Nemzeti Színház ezen a helyen és új épüljön és ez a harmadik ötéves tervbe kerüljön bele, azzal egyetértek. A hely kijelölése azonban fontos és első dolog. Addig nem érdemes erről beszélni, illetve pályázatot meghirdetni. Nem lehet úgy dönteni, hogy megnézi 2-3 elvtárs és megmondja, mi legyen. Oda kell adni a városépítésért felelős elvtársaknak, hogy fél éven belül vitassák meg és azután legyen pályázat.

Szerintem a Gazdasági Bizottság elé nem most, hanem körülbelül két év múlva kell terjeszteni az anyagot. A pályázat elfogadása után kell a konkrét beruházási program, és akkor kell majd a gazdasági Bizottságnak megnéznie, hogy ez mennyibe kerül. A pályázattal sok idő eltelik, különösen, ha nemzetközi pályázatot hirdetünk. Erre a jövő év ráfog menni és szerintem 1965 első fele az a reális időpont, amikor a beruházási program alapján a Gazdasági Bizottság, illetve a kormány állást foglalhat.

KÁDÁR JÁNOS elvtárs:

Ami az első pontot illeti, valószínűleg babonás meggondolásból nincs benne, hogy lebontják azt, ami van. Ezt a pontot úgy lehetett volna nyugodt lélekkel megszavazni, ha megmondják azt, addig hol működik a Nemzeti Színház. A Magyar Színházban? Akkor azt írják ide. Tehát bele kell venni az előterjesztésbe, hogy a jelenlegi Nemzeti Színházat le kell bontani és azt is, hogy a Nemzeti Színház addig hol működik.

Helyes, hogy a helymeghatározás ne így és ne most történjen. Ezt kicsit alaposabban meg kell vizsgálni.

Ami a gazdasági bizottsági tárgyalást illeti, tulajdonképpen elfogadható eljárás, amit Fock elvtárs mondott, de már beszéltünk az elvtársakkal erről a kérdésről és elmondták: meg kellene kísérelni egyszer egy másfajta rendezést, tervezést, mint ami nálunk szokásos. Mert ha mi azt mondjuk a tervezőknek, hogy tervezzenek Nemzeti Színházat, akkor abba valószínűleg beletervezik az összes korszerű álmokat. Viszont ha azt mondjuk, hogy van 178 millió forint, erre tervezzenek Nemzeti Színházat, akkor más dolog jön ki belőle. Érdemes lenne mégis meggondolni, hogy először megfelelő mérlegelés legyen. Esetleg érdemes lenne megnézni, hogy milyen nagyságrendű értékhatárról van szó.

ACZÉL GYÖRGY elvtárs:

A helyre vonatkozó elképzeléseket az Építésügyi Minisztériummal, Trautmann elvtársékkal megbeszéltük, és másokkal is egyetértésben hoztuk a ligeti javaslatot. De elfogadható, hogy másutt legyen. Az volt az elképzelés, fő szempont, hogy oda kerülne a volt Sztálin szobor mögé ( A szobrot 1951 decemberében avatták fel, és 1956 október 23-ána forradalom éjszakáján döntötték le, majd teherautóval a Nemzeti Színházhoz vitték, s ott feldarabolták. Helyére épült május 1-i felvonulások dísztribünje.) Másrészt olyan helyre kell tervezni, ahol nagy autóparkolási lehetőség van és hogy az épület fűtése, meleg víz ellátása biztosított legyen.

Az a kérdésem, hogy a kijelölésre vonatkozó javaslatot visszahozzuk-e a Politikai Bizottság elé?

KÁDÁR JÁNOS elvtárs:

Oda kell adni az anyagot a városrendezéssel foglalkozó szakembereknek és utána a kormány elé kell terjeszteni. Ide már nem kell visszahozni. Elvileg a Politikai Bizottság egyetért azzal, hogy legyen új Nemzeti Színház. Az Izabella-teret viszont rendbe kell hozni. Most ez olyan állapotban van, hogy ennek rendbe hozása néhány hónapig el fog tartani. Erre van pénz.

Jelzet: MOL M-KS 288 f.5.cs.322.ő.e.
Géppel írt tisztázat, sajátkezű aláírásokkal, pecsét nélkül. Szigorúan bizalmas minősítéssel. Készült 26 példányban.

Az Országos Tervhivatal előterjesztése
a Gazdasági Bizottsághoz
a Nemzeti Színház épülete tárgyában

Előterjesztés
a gazdasági Bizottsághoz

A Földalatti Vasút továbbépítésével foglalkozó 10273/1963 sz. GB. határozat 5. pontja szerint a Nemzeti Színház jelenlegi épületének további sorsáról intézkedni kell.

AZ eddig lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a Földalatti vasút építése miatt a színház épületét károsan befolyásoló talajmozgások várhatók. Ez a körülmény felvetette a színházépület megerősítésének szükségességét. Ezt követően a közeljövőben – tekintettel a színház épületének leromlott állagára – szükséges a színház teljes rekonstrukciója is. A megerősítés és a rekonstrukció együttes költsége becslés szerint 100-120 millió forintot igényelne.

A felújított, illetve korszerűsített épület sem jelentene azonban a Nemzeti Színház társulata számára végleges elhelyezést, mert a jelenlegi épület adottságai, valamint elhelyezkedése nem teszik lehetővé funkciója maradéktalan ellátásához szükséges további fejlesztését. (Jelmeztár, díszletraktár, műhelyek a színháztól távol nyertek elhelyezést, a szállítás jelentős költségtöbbletet okoz.)

Tehát a Metró továbbépítése miatt felmerült épületmegerősítés, valamint a szükséges rekonstrukció gazdaságtalan. A költségek nincsenek arányban az elérhető eredménnyel, ezért az érdekelt főhatóságok egybehangzó véleménye alapján a színház jelenlegi épületét szanálni kell.

A szanálás következtében két problémát kell megoldani:

1. a Nemzeti Színház társulatának ideiglenes elhelyezését és az ehhez szorosan kapcsolódó legfontosabb színház rekonstrukciókat;
2. az új Nemzeti Színház felépítését.

Forrás:
SZIGORÚAN BIZALMAS Dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez
Szerkesztette: Imre Zoltán - Ring Orsolya (Ráció Kiadó 2010)

2014-06-28 00:09:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!
[ tov?b ]
Hazám-díj 2020
Idén huszadik alkalommal ítélték oda a Hazám-díjat, ám az ünnepélyes díjkiosztóra a fokozódó járványveszély miatt későbbi időpontban kerül sor. [ tov?b ]
A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata
Rendkívül fontosnak tartjuk a tudományos értékelési rendszer szuverén működését. Elfogadhatatlannak tartjuk a Színház- és Filmművészeti Egyetem bekebelezését, az egyetemi autonómia felszámolását. [ tov?b ]
Hajós Trianoni Emléktúra
Terveik szerint aug. 20-án a Versailles-i kastélynál elhelyezték az elcsatolt területekről vitt maréknyi földet, kitűzték a zászlót, elénekelték a Himnuszt. Másnap Párizsban Széchenyi Ödön (aki 1876-ban Bp-ről hajózott Párizsba) emléktáblájára elhelyezték a koszorút. [ tov?b ]
Átadták az első Heller Ágnes-díjat
A díjat, amelyet a kilenc tagú, kiváló társadalomtudósokból álló kuratórium nevében Gábor György, filozófus nyújtott át, az idén Boros Bianka, generációjának egyik legjelentősebb fiatal filozófusa nyerte el. [ tov?b ]
Marót Péter 1945 – 2020
Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne
Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház
Egy-Másért… Felhívás
Felhívás
Művészeti Díjak 2020
Március 15.
Hajós Trianoni Emléktúra
Boldog Új Évet!
Boldog Ünnepeket!
2019 augusztus 20-i kitüntetések
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Rengeteg
Március 15
B. Ú. É. K.! 2019.
[ A rovat ?szes cikke ]
ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]