Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Nápolyi kisértetek
[ Radnóti Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2019. október 19. szombat    Mai névnap(ok): Nándor a - a - a
Molnár Ferenc emlékszobor - pályázati kiírás
Molnár Ferenc kitűnő és olvasmányos ifjúsági regényének, a Pál utcai fiúknak állít szobrot a Pál utcát tartalmazó kerület és a kerületet tartalmazó Főváros. Csak üdvözölni lehet, ha a tünedező politikai emlékművek helyét a várostörténet irodalmi emlékeinek képzőművészeti emlékei töltik be.

 
Képzőművészeti pályázati kiírás

 

 

 

 

 

 

Képzőművészeti pályázati kiírás

 

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata (1052. Budapest, Városház u. 9-11.) együttműködve a VIII. kerületi Önkormányzattal, Pál utcai fiúk szoboregyüttes felállítását tervezi. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapest Galéria (1056. Budapest, Szabad sajtó út 5.) nyílt, jeligés

 

pályázatot ír ki

 

Budapesten felállítandó Pál utcai fiúk szoboregyüttes megtervezésére.

 

A kompozíció választható helyszínei: Budapest VIII. kerületben, a Molnár Ferenc tér, Lósy Imre és Lippa utcák találkozása, illetve a Práter utcai általános iskola előtti teresedés.

 

A pályázat célja: művelődéstörténeti emlék állítása

 

A pályázat jellege: nyilvános, titkos pályázat

 

A titkosság biztosítása érdekében:

- a pályaművet névaláírással ellátni, vagy egyéb a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyről a szerző személyére következtetni lehet.,

- a pályázó nevét, lakcímét, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a pályaműhöz lezártan kell csatolni,

- a díjazásban nem részesített pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a bíráló bizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

 

A pályázók köre

 

A pályázatra kizárólag a szakmájukat hivatásszerűen gyakorló szobrászok pályaművét várja a kiíró.

Az alkalmasságot igazoló nyilatkozatot a pályázó adatait tartalmazó jeligés borítékban kell elhelyezni.

 

- nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bíráló bizottság tagja, a bíráló bizottság résztvevőjének hozzátartozója, vele együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve a bíráló bizottság valamely tagjával azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik

A bíráló bizottság résztvevőjével egy éven belül közös pályaművet nyújtott be.

 

 

- 2 -

 

 

 

A pályázat nyelve: magyar

 

Pályázati útmutatás

 

A kezdeményezők elvárása, hogy a köztéri léptékű képzőművészeti alkotás idézze a páratlanul népszerű könyv hangulatát, cselekményét és korát, a közel hiteles helyszín egyikén.

A kiíró zsáner-együttest vár, amely remélhető népszerűségével, önmagán túlmutatva segítheti a köztéri alkotások befogadásának készségét.

 

A pályázónak megoldási javaslatot kell tennie a mű közvetlen környezetének kialakítására.

 

A mű teljes bekerülési költsége: bruttó 20,5 M Ft

 

A pályázati kiírás mellékletei: helyszínrajz, közműtérkép, amelyek 2005. december 27-től a Budapest Kiállítóteremben ( 1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.) hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között vehetők át.

 

Kérdések, és a megválaszolás módja, határideje:

 

A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban tehetnek fel kérdéseket a kiírónak 2006. január 16-ig (Budapest Galéria 1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.)

Úgy a kérdéseket, mint a válaszokat a kiíró mindazok tudomására hozza, akik a pályázati kiírást a válaszadás időpontjáig, 2005. január 18-ig átvették. Ettől a határnaptól kezdve a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A kiíró legkésőbb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig – a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével – a pályázati kiírás tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti.

 

Pályaművek benyújtása

 

A pályázatra benyújtandó munkarészek:

 

- az alkotás 1 : 5 léptékű terve tetszőleges anyagban

- építési és környezetterv 1 : 100 léptékben, tervlapon

- műleírás

- költségbecslés

 

A pályaművek beadásának helye, ideje:

 

A pályázatokat a Budapest Galéria Kiállítóházában, (Budapest, III. ker. Lajos utca 158.) kell benyújtani 2006. február 14-én 10 és 15 óra között.

 

A kiíró a pályaművek átvételéről elismervényt ad, amely tartalmazza a beadás sorszámát.

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

A pályamű beadásának szempontjai:

 

Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.

A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.

A pályázó a titkosság feltételeinek betartásával nyilatkozatban megtilthatja a díjazásban nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát.

 

A pályaművek elbírálása:

 

A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat.

 

A bíráló bizottság munkájában szobrász, építész, valamint művészettörténész szakértők vesznek részt, a VIII. ker. Önkormányzat, és a megbízók képviselőinek jelenlétében.

 

A bíráló bizottság a bírálatból kizárja:

- a határidő után érkezett pályaművet

- a titkosságot sértő pályaművet

- azt a pályaművet, amely a kiírásban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,

- azt a pályaművet, amelynek szerzőjével szemben kizáró ok áll fenn.

 

A bíráló bizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályaművek rangsorolásáról, valamint a díjakról hozott döntéséről írásbeli összegzésként állásfoglalást készít.

 

Amennyiben a szerzőkkel illetve a társszerzőkkel kapcsolatban a lezárt boríték felbontása után merül fel kizáró ok, az érintett pályaművet a pályázatból ki kell zárni. Ha a kizárás a rangsorolást befolyásolja, új rangsorolást kell megállapítani.

 

A pályaművek díjazása

 

A bíráló bizottság három díjat ítél oda, I. díj 500 ezer Ft

II. díj 300 ezer Ft

III. díj 200 ezer Ft

 

A pályaművek díjazásának összege a további tervezői megbízás díjába nem számítható bele.

 

A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása

 

A pályázat eredményét a kiíró 2006. február 17-én 11 órakor hirdeti ki.

Az eredményhirdetés helyszíne: Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest III. ker. Lajos utca 158.

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

 

A kiíró, a bíráló bizottság döntéséről készült állásfoglalás egy-egy példányát, az eredményhirdetést követő harminc napon belül mindazok számára megküldi, akik a bíráló bizottság munkájában részt vettek.

 

A kiíró a pályázat bírálatáról készült iratokat és az állásfoglalást öt évig köteles megőrizni.

 

A kiíró a pályázat győztesével kíván szerződést kötni a továbbtervezésre. A pályázatot követő, továbbtervezésre vonatkozó megrendelésre csak a bíráló bizottság által eredményesnek nyilvánított pályázat alapján kerülhet sor a bíráló bizottság ajánlása alapján, a Fővárosi Önkormányzat döntését követően, a dokumentációban meghatározott vállalási feltételekkel, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint.

 

A bíráló bizottság eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. Ebben az esetben a bíráló bizottság az állásfoglalásban fogalmazza meg az eredménytelenség okát, és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára.

 

A díjazásban nem részesített pályaműveket az átvételi elismervény felmutatása ellenében 2006. február 17-én 11,30 és 15 óra között a beadás helyéről el kell szállítani. A pályaművek megőrzését a pályázat kiírója nem vállalja, a művek épségét ezen időn túl nem garantálja.

 

 

 

Budapest, 2005. december 21.

 

 

Zsigmond Attila

igazgató

 

 

 

2005-12-22 06:25:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Paul Lendvainak
Lieber Paul, kedves Pali, Isten éltessen bis hundertzwanzig derűben, egészségben a számodra kedves és fontos személyek nyújtotta gute Gesellschaftban. (Lipovecz Ivántól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
X. BÁBU Fesztivál

Bach-versenyművek a Capella Savariától

Emlékezzünk együtt Kara Tündére!

Vitáktól zajos forró fesztivált zárt Velence

Jubilál a Szebeni Műhely

70 éves a bábjátszás Békéscsabán

Magyar nap a Velencei Filmfesztiválon

Születésnapi levél - Paul Lendvainak

A 76. Velencei Filmfesztiválon fókuszban a szerzői film

2019 augusztus 20-i kitüntetések

Halasi Imre a Barlangszínházban rendez

Születésnapi levél - Fekete Péternek

Pataki András - A mű örök mementó

Az idei trieszti Sci+Fi filmfesztiválon minden elképzelhető

Közönség-díjas lett Triesztben a Lajkó – cigány az űrben

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]