Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Warrenné mestersége
[ Nemzeti Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 27. szerda    Mai névnap(ok): Angelika, Botár a - a - a
PÉCS EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010-ben
A győztes minden(ki)t visz
A tanácsadó testület a magyar pályázatok értékelését követően konszenzushoz közeli meghatározó többségű döntést hozott.
A testület döntése értelmében a hét város pályázata közül kiemelkedik Pécs város pályázata.

A tanácsadó testület javaslata ezért az, hogy magyar részről 2010-ben Pécs városa viselje az Európa Kulturális Fővárosa címet.

A kormány a szakmai tanácsadó testület egyhangú javaslatát jóváhagyva döntött az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím odaítéléséről. Bozóki András kulturális miniszter bejelentésekor a kifüggesztett pécsi logo leesett a tartójáról, de ez kabala értékű lehet. A 14 tagú testületben Pécs 10 első és 2 második helyre szóló szavazatott kapott. A második helyre – nagy különbséggel – Miskolc (Egerrel közösen) került.
A Pécsett rendezett „Az Európa Kulturális Fővárosa-pályázat tapasztalatai és a magyar kulturális politika” című, 2005. szeptember 16-17-i konferencián a pályázó városok képviselői nyilatkozatot fogadtak el, amely szerint „győztes mindenkit visz”.

A testület arra az esetre, amennyiben Pécs városa valamely előre ismeretlen okból képtelenné válna az esemény megrendezésére, illetőleg valamely előre nem látható oknál fogva arra alkalmatlanná válna, alternatív javaslatot fogalmaz meg. Ennek értelmében, elsősorban regionális fejlesztési szempontokat mérlegelve, Pécs város kiesése esetén elfogadható volna a legjobbnak ítélt pályázattól elmaradó Miskolc (Egerrel szoros együttműködésben megvalósuló), illetve Debrecen pályázata. Az előbbit erősebb, az utóbbit némileg gyengébb érvek támasztják alá.

 
Indoklás

Az Európa Kulturális Fővárosa programban való részvétel célja – a vonatkozó 1419/1999 EK Határozattal összhangban – annak demonstrálása, hogy a városi élet mindig is kiemelkedő szerepet játszott az európai kultúrák fejlődésében és hatásában, valamint annak tudatosítása, hogy a magyar városhálózat mélyen gyökerezik az európai városrendszerben. Kimondott célja az akciónak, hogy az érintett város, régió vagy ország kultúrájának sajátos vonásait az európai nagyközönség elé tárja; annak ösztönzése, hogy a városok meglévő és kidolgozandó kulturális projektjeiket egy dinamikus középtávú folyamat részévé tegyék, és hogy világossá váljék: ez a kezdeményezés a helyi és a regionális szintű öntudat erősítése, valamint és az európai integráció előmozdítása szempontjából egyaránt fontos.
Alapvető cél tehát a gazdag és intenzív kulturális, művészeti élet egysége, annak egységes megjelenítése a kulturális alapú város- és régiófejlesztési koncepció kontextusában, valamint a kultúra és a kreatív ipar városépítő potenciáljának a kihasználása.

Általánosságban elmondható, hogy az innovatív és a kreatív munkához szükséges készségek valamennyi pályázó városban rendelkezésre állnak, és a városok pályamunkájukban nagyrészt támogatható fejlesztési elképzelésekre alapozták európai jövőképüket. A tanácsadó testület értékelése szerint két pályázót kivéve a helyi lakosság és a civil szervezetek bevonása is sikeres eleme volt a pályázati munkának, bár ezen a téren szignifikánsak a különbségek az egyes pályázó városok között.

Fontos megemlíteni, hogy az első forduló pályázati anyagához képest valamennyi pályázat előrelépést mutat, de egyes pontokon (különösen az átfogó koncepció kidolgozása tekintetében) az első forduló pályamunkáihoz képest csak korlátozott mértékű az elmozdulás. A tanácsadó testület konszenzushoz közeli meghatározó többséggel hozott döntése értelmében a legjobb pályázat Pécs város pályázata.

 
A pécsi pályamunka veszi legkomolyabban a kulturális alapú városfejlesztés kritériumát, amennyiben magát a kultúrát elsősorban a városi élet megemelt minőségeként, nem pedig esemény- és művészet-alapú elgondolásként engedi megmutatkozni. Ugyanúgy, mint az első fordulóban, továbbra is ennek a pályamunkának a legkiforrottabb (és a legszínvonalasabban megfogalmazott) az átfogó koncepciója: az öt idősík és az öt pillér elgondolása meggyőző és (megismételve) kidolgozott. A „Balkán kapuja”-koncepció jelentőségét aligha lehet túlbecsülni: korrekt módon ismeri fel és használja ki a Magyarország geopolitikai helyzetéből adódó lehetőségeket, ebből fakadóan az európai kontextus továbbra is ebben a pályázatban a legerősebb és a legérzékenyebben kimunkált. A „határtalan város” elképzelése a hazai regionális környezet mellett az Európai Unió jövője szempontjából is kitüntetett jelentőségű területek felé nyit utat.

Pécs pályázati munkája rendelkezik (talán a miskolcié mellett) a legplasztikusabb kultúra- és társadalompolitikai elképzelésrendszerrel: a kulturális decentralizáció gondolata nemcsak plauzibilis, de egyben a pályázati munka valamennyi elemének szerves része is.
A pályázat nemcsak tudomásul veszi, de használja is a város meglévő multikulturalitását, amelynek megjelenítése a pályázatban nem formális, hanem az elgondolások alapjává válva meghatározza a munkát.

Kiváló és gondos eleme a pályázatnak az ún. „felvezető évek” gondolata. Kiemelkedő, ahogy a város lakosságát bevonták a munkába. Bevonásra kerültek nemcsak a polgárok és a helyi társadalmi szervezetek, de az egyetem, a regionális vezetők, az üzleti szféra, az egyház vezetői és külföldi, korábban a címet már viselő városok szakértői is.

Igen erős a regionalizmus szerepe a pályázatban, a regionális tét ebben a munkában a leginkább kifejtett. A pályamunka helyesen mutat rá, hogy a leszakadó Dél-Magyarország és a Nyugat-Balkán kultúrájának közvetítése is támogatandó – nem pusztán hazánk, de az Európai Unió egészének szempontjából is. Ugyanakkor a „déli kulturális zóna” meghatározása és felvállalása során olyan méretben tanácsos gondolkozni, amelyet az elkövetkező évtizedben a pécsi centrumból kiindulva valóban át lehet fogni. Javasoljuk egyben, hogy a pályamunka végleges, uniós leadását megelőzően a város közvetlen régiójának fejlesztését dolgozzák ki jobban.

A pályázat urbanisztikai szaktartalma jó, és szimpatikus törekvés a műemlékgondozás egy új modellje értelmében a műemlékvédelemnek a mai építészeti tervezésbe való hatékony integrálása. A pályázat véglegesítése előtt tanácsos azonban mérsékelni a városfejlesztési kívánalmakat, és a testület azt javasolja a Magyar Kormánynak, hogy a Zsolnay-örökségben rejlő hatalmas lehetőségek hasznosításakor a „fiatal kreatív ipari centrum”-funkciókat támogassa, a kommerciális (pl. hotel) funkciók helyett.

Gazdasági értelemben – egyes városfejlesztési elképzelések áthelyezése vagy átütemezése esetén – Pécs pályázata tekinthető a legkiforrottabbnak. Jól tervezett és hosszú távú hatásokkal is számoló pályázat. Kiemelkedő a 2010 utáni működtetés tervezésének precizitása, bár e tervezésnél természetesen rendkívül magasak a bizonytalansági tényezők. Magasnak tartható az állami hozzájárulás tervezett mértéke, ami (jelen formájában) aggályos lehet, ezt azonban saját bevételekből illetve az ingatlanhasznosítás bevételeiből részben ki lehet váltani. Egyedülálló a cash-flow tervezés a városok között.
A kulturális, az egészség- és a környezetipar átfogó és átgondolt fejlesztése valóban lehetőséget teremt a város gazdasági szerkezetének átalakítására és arra, hogy Pécs nemzetközi, regionális kulturális centrummá váljék.

Szövegét és kidolgozottságát tekintve is ez a legszakszerűbb pályázat.

 
A tanácsadó testület tagjai:

Barrett, Liz (Nagy-Britannia), újságíró Dr. Enyedi György, kutatóprofesszor

Dr. Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára

Horváth, Julius (Szlovákia), egyetemi tanár, a Central European University Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Kovács János Mátyás, közgazdász

Dr. Ladányi János, szociológus, egyetemi tanár

Richards, Greg (Nagy-Britannia), A Tourism Research and Marketing UK partnere

Dr. Schneider Márta, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának helyettes államtitkára

Dr. Somogyi Zoltán, a Magyar Turisztikai Hivatal elnöke

Timonen, Pekka (Finnország), Helsinki város kulturális igazgatója

Uj Péter, újságíró, szerkesztő

Vargha Mihály, építész, kritikus

Weber, Ingo (Németország), európai uniós szakértő, kulturális tanácsadó

Dr. Wessely Anna, szociológus, művészettörténész, egyetemi docens

 
Az AKKU (Alternatív Kulturális Közösségek Uniója)-ban mutatkoztak be sorra a pályázó városok. Most az eredmény ismeretében – az otthoni ünneplést követően – ismét az AKKU-ban tartják az „országos” összejövetelt.

Tudják: „A győztes minden(ki)t visz”.

Fotó: a szerző

[ Kadelka László ] 2005-10-19 15:32:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]