Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Az öreg hölgy látogatása
[ József Attila Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2020. augusztus 4. kedd    Mai névnap(ok): Dominika, Domonkos a - a - a
Zöld Anikó képei a Kortárs Művészeti Galériában
Zöld Anikó(fotó) festőművész kiállítását a BÁV Rt. Kortárs Művészeti Galériájában (Budapest V. Bécsi u. 3.) október 7-én Szakolczay Lajos irodalom- és művészetkritikus nyitotta meg. A tárlat október 19-éig tekinthető meg, hétfőtől péntekig naponta 10-től 18 óráig, szombaton 10-től 14 óráig.

Zöld Anikó egyébként egyik szervezője az október 16–18-án megrendezendő Magyar Festészet Napja rendezvénysorozatnak: a Millenárison bemutatásra kerülő nagyszabású tárlat tematikus egységei közül ő a minifestmények kurátora.
Szakolczay Lajos a Terasz rendelkezésére bocsátotta az október 7-i kiállításon elhangzott megnyitóbeszédét, amely szinte tudományos pontossággal elemezte a kiállított műveket. Ez azon ritka megnyitók közé tartozott, amikor a recenzens a kötelező tiszteletköröket mellőzve, lelke legbensőbb rétegeiből rezonálva szólt egy képzőművész alkotásairól.

Fertőszögi Péter, Gal. Vez. - Zöld Anikó - Szakolczay Lajos
 
’’Kariatidák és fényoszlopok

Zöld Anikó finom ecsetkezelésre valló fátyol-színein keresztül az emberi kultúra – főképp a megannyi sejtelmet rejtő ókor – monumentumaira látunk. Nem az öldöklésre, a harcra, a vérre, a kínszenvedések, gladiátormutatványok sorozatára, hanem a szépséget csönddé, az elmélyülés szigetévé avató templomok, kegyhelyek, az Isten dicsőségét formájukban is hirdető oszlopcsarnokok nyugodt békéjére. Ez a hitben fogant káprázat, az ember harangszava – jóllehet ihletője a valóság – természetesen valaminő megfoghatatlan gyöngédségből ered.
A léleknek, különösen a művészléleknek vannak olyan tárnái, amelyek – bármi történjék is a külvilágban – mindig fényesre tárnak kaput. A Biblikus Teológiai Szótár nem másról, mint a „világosságba öltözött Isten”-ről beszél. „Akárcsak a többi teremtmény, a fény is olyan jel, amely láthatóan megmutat valamit Istenből. Mintha dicsősége visszatükröződése volna.” (…) „A sötétség és a világosság ellentétét – nem metafizikai tekintetben, hanem erkölcsi síkon – kiélezi az a tény, hogy Jézus a világ Világosságaként nyilatkozott meg: a fény jellemzi Isten és Krisztus területét, minthogy az a jó s az igazságosság területe…” Majd ugyanitt: „A fényesség az a ruházat, amelybe Isten öltözik” (Zsolt. 104,2).

Piranesi építészetbe (műtárgyegyüttesbe) oltott mitológiája, melyet látványos, újszerű megvilágítású és árnyékhatású grafikái őriznek, nyomokban – elsőbben az antikvitás iránti vonzalomban és szeretetben – itt is jelen van, de Zöld Anikó átszellemült, a figuralitást már-már absztrakt térélménnyé fordító festményei mások. Az oszlopokat az időben elmálló kőnél tartósabb „anyaggá”, fényoszlopokká emelik (ilyen rangra nem csak a tartószerkezet juthat, hanem az altemplom, csarnok stb. megvillanó fala, mennyezete is), s a körülöttük lévő, illetve az általuk befogott teret vagy annak egy-egy jellegzetes pontját villanásszerű „lámpásaikkal” csaknem szakrális tartománnyá változtatják (Fényoszlopok, 2003, Fényfolyosó, 2003). Ennek a tartománynak, minthogy szellemi eredetű, nincsen nagysága, kiterjedése, határa, s égboltozatát sem a természet erői feszítik fölénk, hanem az a belülről jövő fényesség, ami egyidejűleg a szerkezetre és a halovány zöldekre, kékekre, az umbriák és sienák lagúnáján hajózó visszafogottságra, sejtelmességre, magyarán a festmények színvilágára is kihat. Az utazások (Itália, Görögország) keltette élmények ötvöződnek itt valaminő benső, a hittel érintkező vagy netán mélyen átélt lélektartalmakkal.

Monet tavirózsái
 
Legyen az égbe nyúló katedrális (Gótika, 2003) vagy a történelmi valóságot artisztikummal megemelő, dokumentumszerűségében is nagyszerű látomás (István kőkoporsója, 1996; Erzsébet királyné, 2001), ugyanaz mozgatja: a valódi, látványként sem utolsó valóságdarabok – templom, szarkofág, szobor – minél hitelesebb, már-már mítoszi erőt és igazságtartalmat közlő műalkotássá való átszellemítése. A művész, minthogy birtokában van a technika, jól tudja, hogy mikor mit kell alkalmazni mondanivalójának-látványvilágának érvényesítéséhez. Ennek következtében a zöldeskék sejtelmességű boltozatok, a rajtuk megcsillanó fényfoltokkal (Gótika) ugyanazt a hatást keltik, mint a szürkék szürkéjében tobzódó, s a nézőben mégis valamiféle önvizsgálatszerű megvilágosodást előidéző István kőkoporsója. Akaratlanul is nyújtóznánk az égig. Ha nem kötnének – a pányvánál erősebben – földünk valóságának sodronyai. A Zala György készítette, akadémista stílusú Erzsébet királyné-szobor tájvalósága is épp a sejtelembe vont monumentum Zöld Anikó-i lírájával (a talapzat köré telepedő szeretet mint homály érzékeltetésével) válik többrétegűvé.

Az érzékenyen bekalandozott épületek belső terei – jóllehet erős vagy szakadozott kontúrok jól kijelölik a falat, boltozatot, folyosót – absztrakt, lírával erezett, csaknem nonfiguratív alkotásokban válnak jelentésessé (Etruszk terek I.–II., 2003). Valaminő gondolattá vált érzés, sejtelem, a szemnek különösen szép artisztikum (a múltba vágyódó, azt föléleszteni igyekvő kaland) kifejezői. Tapintható a bársony ezeken a történelem rekvizítumaiból alakult lélektérképeken. Mert a múlt, akár valóságos történésekről van szó, akár mítoszi tettekről, lényünk része lett. „Ó, boldog Természet! – mondja a görögségélmény igézetében Hölderlin a Hüperionban – Én nem tudom, mi történik velem, ha szépségedre nyílik szemem, de a menny minden üdve ég könnyeimben, melyeket láttodra sírok, szerelmes a szerelmese előtt.” Ha értjük Hölderlin áhítatát, közelebb jutunk Zöld Anikó boldogságélményéhez is. Lendület (2003) című vászna – melyen Niké, a győzelem megszemélyesítője egy elemi erejű sodrás megjelenítőjévé válik – a görög mitológiából kilépve az akarat szabadságát visszhangozza. És Égtartók (2004) című diptichonja is attól erős – a barnás fényekkel élezett épületkonstrukcióban ott a hit mésznél erősebb kötőanyaga is –, hogy sárgásbarna nőalakjai, kariatidái valójában egy a szentélynél magasabb szentélyt, az eget tartják. S ehhez az élményhez nem föltétlenül kell elvándorolni – noha Zöld Anikó megtette – az athéni Akropoliszhoz. Csak érezni kell, belülről jövő sugallatként, az isteni természet részegítő erejét.

A Kortárs Művészeti Galéria tárlata meglepetéssel is szolgál. Azzal leginkább, hogy a művész líraian átstilizált műemlékei-épületkonstrukciói, szoborparafrázisai mellett figurális alkotásait is bemutatja. A Gulácsy és kertje (2002) – benne a festő önarcképére ütő alak – a zöld növényalagutak és kerti ösvények valóságos keresztútja: zöldben izzó, némi szürreális élményt is ideemelő fájdalom. S a másik két, ugyancsak tájba helyezett portré is kiváló jellemrajzról tanúskodik. A nagy francia festő, saját motívumtengerében úszik (Monet tavirózsái, 1995), és Tizian kék vizű tengere-rétje is attól izgalmas, hogy a karakteres művészalakkal szemben megjelenik egy általa készített akt lebegtetett, halovány kontúrja is.

Hogy festői módozatként-felfogásként is értékelhető a fénynek (vagy sejtelmesen visszafogott fénynek) ez a fölfokozott, a vászonnak a tematikától függetlenül különleges aurát kölcsönző szerepe, az leginkább abból ered, hogy Zöld Anikó nem marad meg a lélek, a pszichikum, az alkotónak tartást is adó hit dolgainál, hanem belső tüzű türelemmel hordja egymásra – ecsetje a vászon fölött szinte suhan – vékonyabbnál vékonyabb festékrétegeit. Bár egy-egy kép faktúrája arról árulkodik, mintha egyetlen ülésben teljesedett volna ki a művész lírai archeológiájának valamely élménye, valójában pontosságában megszenvedett építkezésről van szó. A lélek lírába burkolt, szemérmesen szinte „testrészévé” lényegített csöndjéről. Amelyben a fölidézett valóságdarabok, történelmi emlékek, kultikus mozzanatok attól hitelesek, hogy az artisztikum nem kárára, sokkal inkább előnyére van a festő mondandójának.''
Szakolczay Lajos

Fotó: a szerző

[ Deák Attila ] 2004-10-15 00:02:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Wisinger István – Egy elme az örökkévalóságnak

Húsvét - ahogy lehet

Egy-Másért… Felhívás

Rendkívüli támogatás a színházi világban

Gnandt J a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]