Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Úrhatnám polgár
[ Vígszínház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. április 21. szerda    Mai névnap(ok): Konrád, Simeon a - a - a
Batári Gábor: Koldus operett se
(részletek)
Pikáns részletek a költő új művéből!

Batári Gábor: Koldus operett se
(részletek)

Történt ám, nem akármi, a lírai én, a mindnyájunk által szeretve tisztelt és epedve várt lírai én megtestesült, méghozzá Pszichőfi az álmatag, olykor fűzfajellegű képzelmész képében és képességében. Pszichőfi születését három roppant jel kísérte. Mikor kezdette kidugni fejét e világra, pelyhedző üstökén már akkor babérkoszorú találtatott, a nap tükörtojás avagy rántotta-formázatot vett fel, (Naprendszerünk feje ezzel arra kívána utalni, hogy Pszíchőfi költészete igen csak nagy érdeklődést fog mutatni ama problémakör iránt, hogy világi tyúk volt előbb vagy világtojás) és e Pszichőfi lírai gyermek oly nagynak találtatott, hogy az ispotály személyzete, ahol született a Herkules nevet adta néki.

+++

Pszichőfy különös vállalkozásba kezdett, amint majd alább következendő oldalakból ki is fog derülni, ugyanis Vogüssen báró, alias de Upanisade márki, világregénye folytatását magára vállalta. Helyesebben, hogy versben és a báróval közösen viszi tovább a cselekmény szálát, méghozzá oly módon, hogy Vogüssen írja Pszichőfy balladisztikus szaggatottságú verses betétei (rímes Vogüssen-világregény-adaptáció-éposza) elé az előzményt, egy zanzásított eddig-regénye-összefoglalót és közéjük (Pszichőfy elbeszélő költeménye közé) áthidaló, magyarázó prózai szövegeket.

Félprofán inkarnáció

Nos, ott áll a pillangószemű, üzletszerű éjelgővé inkarnálódottan
(kéjszakai pillangó) ledéren,
- no, a csecsek is állanak rajta
puhán, ruganyosan, keményen –
fenékig feketében,
- cseppet sem elhasználódottan, -
seggtől sarokig iker-henger-gömbös izom-bőrtömbben,
csupasz húsbörtönben,
hatalmas combjai bevilágítják az éjszakát,
(tudjuk, kézi könyve nem az illemtan).

Jobb kezét hanyagul zsebében tartja,
Bal kezében cigaretta, lenszőke haja eltakarja fél arcát,
közben fúj a szél, a Hetéra téri sebes basszát.

Igen leszállt a nagy istennő, a szent szajha,
(az éter-létbéli Hilda G. Brün alaias Vésztőy Brünhilda)
S elégedett, sőt önelégült a nagycombú,
Elkerüli, letargia, bánat, bú,
mert Mirdroff ügynököt (még az éter-tér határán)
alapost helyben hagyta,
na, mit gondolnak mivel,
tán ügyes, dolgos, kézimunkás kezivel?,
nem fránya nagy combjaival abajgatta.

Most rózsás-üde ribanchúsban,
rossz nő bőrben,
őskelepce bűn-tor-tőrben.

De hej, motorzúgás hallszik
Dart Chósek ripi-apacs jő vadonat új striciklijén
(aki eddig még aludt, már nem alszik).
És megállt az álszajha zsebre dugott keze mellett,
és az izmos, feslett
nőre tekintett:
- ide a pénzt, kurva - ezt mondva,
jaj, de durva, jaj de durva,
otromba, meg iromba,
meg azt:
- a teremburáját, meg carramba,
meg még azt is:
- dőlj romba, dőlj rumba,
szexbomba, a karomba,
de legalább hanyatt,
hogy dőljön belőled a szesz,
rumba-táncos lábú szex,
olyan egy pofot kapsz,
hogy paffá leszesz,
mint a bűvös házi sárkány,
nem segíthet rajtad
sem szerelem, sem ármány.
Aztán ütött, ütött és ütött (talán az órája is),
s a pénzszajhászó, cirmos combú pillangó szeme alatt kék lett,
s most már ütött-cocotte, de a kurva,
jobb kezét zsebéből ki sem húzva,
a balt azonban használva, Chósek bikanyakát megragadta, és éles körmeivel
amannak gége-gigáját apránként kiszedegette, és még mindig ugyanazon
(egy kész amazon)
eddig
alkalmazott kézzel (a bal) a durva
néhai és sehonnai kitartottat megnyúzta.
- Na most megkrepáltál, apukám. Enyém a bőröd:
a lelked. De ne aggódj Dart,
drágám, jó leszel még anatómiai ábrának, Dart.
Vigasztalta a frissen cserzett hullát.
Majd nagy, combozatos-boltozatos-ívületes lábaival elfutott.
Ez a prostituállat bestiális.

+++

Mindezek utánlag a gyorsiramú izomgépezet,
pillangószemű szépség,
majdnemhogy tetőtől talpig épség,
más ruhában,
kissé álruhában,
hullaszínű apacsbőr zekében,
stricibőr miniszoknyában,
combjai-középig térdcsizmában,
vörös hajával fél arcát eltakarva,
jobb kezét még mindig zsebben tartva,
visszatért tette
színhelyére
a Hetéra térre,

hogy ott újra csak álljon, stricheljen, áruba bocsássa testét.
Bomba… bomba jó testét.

De mit nekem Hecuba, ide nekem, az orosz lányt is, ki ne essek a szerepemből, valami rosszat sejtek, ez az erős combalkatú UFO istennő, galaktikus gerilla, közönségesen csak közénk testesült kurva, valamit csinálni fog, még hozzá magával, hogy mindenkit átverjen, ez valami rosszban sántikál:

. Peczéry gróf

Félmámoros, boros, toros
éjszakában kábán liheg, didereg,
hemperegvén hempereg,
míg eljut a Hetéra térig,
hol bokavilláig, sőt térdig,
netán combközépig,
de nem derékig
esetleg derékaljig
csizmában állnak, várnak
sok pillangószemű, macskatarka-szárnyas,
csirkehusú, pénzszajhászó, ütött-cocotte fehérnépek
combvelőtőtől combhullásig épek,
nem sápadt ikonképek,
táguló, kozmoszszűkölő fekete lyukas izomgépek,
striciklin száguldó öklöktől kékek.
- Most már legyenek elégek!
Kiáltják, kajabálják
utcabéli utcabálnák,
utcabáli szemkaparnák.
- Egyik hasa töppedt-pöffedt - így szólamlik,
úgy szólamlik
főgroteszkőr félmámoros, boros, toros, didergő-hidergő
Jack Peczéry gróf:
- Ember és eb fia,
palántája,
az ember kicsinyítőképzős néma fonémája,
taljános morfémája
az embrió,
azaz embriós világkuglóf.
-Maga szent gróf?
Kérdi egy hang,
gongja egy gong,
hullik egy comb,
ritka egy lomb.
-Völgyem, mellesleg két megtermett domb
terpeszkedik combjahullott hűlt helye felett két arasszal,
- és jött, ki szólott, Peczéry,
ki bölcs ideáit maga véli,
sebbel-lobbal sebtapasszal
combjahullajtott kurvizánhoz sré vizavé.
-Grófom,- szólamlott izomgép és kék,
fekete lyukas nem ikonkép,
ütött-cocotte kurvizán- mire a comb lehull, maga megtapaszthat
sebbel-lobbal, bögyörővel.
-Völgyem, teszem, teszem
nem ettem meszem,
hisz lehullott, most lehullott.
Az ütött-cocotte nem aggódott combja végett,
nem nézte, hogy hol a vége,
nem nézte, hogy selyembőr-hálózatos, vastag combtőgyökere
nem bomlik kecses combegész-lábazatvirággá,
combtőtompora combhiány-űrt fialt.
Ahonnét sarjadzott combja,
ott már csak combalakú semmi.
Csak ennyit mondott szép combjahullott kurvizán:
-Jobb, hogy a bal.
Így gróf Peczéry:
-Das ist skandal.
Nem érti:
-Hogy?
-Grófom, édesem, jobb, hogy a bal hullott porig, lett hulla-
lábam, combtetemem.
-Kérem, mogyorózza meg meg! -Követelődzött Peczéry.
-Mogyoró kell önnek, nem elég a két tojás, a banánkosztümje, grófom?
-Mégis, hogy lett e rút baleset, szabadesése a bal íves-míves,
tömör, hosszú, vaskos, formás húsizomkötegnek, gondolom,
ilyen lehetett, ahogy a jobbat, bocsánat a jobbot elnézem.
-Légyen ennyi elég, grófom, le kellett venni- le kellett adnom,
mint ahogy a kilókat szokás.

Így most a karcsútestű bombázó, erős combalkatú örömlány csak áll, áll és áll, mint ama ánderzeni ólomkatona. Merthogy az ő állása az állás, a téren állás, a Hetéra téren állás, bronzvörös haja ezúttal is nagyjából fél arcát takarja, a jobb keze szokása szerint zsebben, de jaj, bal hóna alatt mankó, táncosnő-forma jobb lába térdben behajlítva, így teljes súlypontja az alig-létében is monumentális bal combcsonkjára esik, amit mankója keresztrúdjára helyez, ez a sérült hajtóművű bombázó.

+++

A kék zöld meg a Piroska

Özvegy Varga Kelemenné Üllői úti lakos kérelmet adott be a Tanácshoz, Önkormányzathoz, Polgármesteri hivatalhoz, hogy szüntessék be a lépcsőket, legalábbis a kapu előtt, meg utána, mert ő is ki akar jutni a házból tizennégy év szobafogság után, ugyanis nehéz tolószékével nehezen tudja venni az akadályokat. Ügyében hosszú combú, alig harminc ügyintézőt küldenek ki a Hivataltól, hivatalból. Özv. Varga Kelemenné, aki úgy fest, mintha egy bűvész fűrészelte volna ketté, mert szinte derékból eltávolították alsó végtagjait és néhány ujja is áldozatul esett a sebészkésnek, gondoljuk indokoltan, régi ismerőst vél felfedezni a bronzvörös, rajzfilmbeli vampokra emlékeztető frizurájú, - nagy, sok és tömött, legalább vállig érő, hajlakkal belőtt lobonc a lényeg, hogy az egyik nézőkéjét takarja - önkormányzati alkalmazottban. Te bizony Patrícia vagy a Polgár Rezsőék, recsegte rekedten s a szájából lógó olcsó cigaretta füstjét a szegény felismert önkormányzati alkalmazott szemébe fújta,

-szerencsére a szemét elfedő hajtömeg fölfogta a füsttájfunt -, nagyon megbögyösödött, nagyra nőtt lánya. Még mindig ott laksz, kérdezte, a Tömő utcában, a tizenhatodikon? Nekem a székem miatt kellett ideköltöznöm a Züllői útra, ebbe a földszinti lakásba. Látom karod, lábad mutogatod, jól teszed, hisz fiatal vagy, meg van még mit mutogatni. Mellyben híztál, olyan húsos lett a pofikád is, igaz, erős pofacsontod volt mindig. A combod is erős, igencsak feszt, feltűnően jó alakúra hatalmasodott, a lihegő hímek belecsípnének, mint a pofikádba csíptek gyerekkorodban az élveteg nyugdíjas tűzoltók, vagy Tűzoltó utcai bácsikák, de te meg ne engedd, úgy vigyázz rá, mint a hímes a tojására. Ülj már ide a közelembe, hadd nézzelek meg még jobban. A magassarkús, ujjatlan, zöld minikosztümöt viselő ügyintéző, irodai alkalmazott közelebb lépett, majd leült az öreghölgy tolókocsija közvetlen közelébe a díványra. Bátortalanul megszólalt, nem zavarja ha a mankómat, idetámasztom? Leültéből kifolyólag a rövidke kosztüm még rövidebb lett rajta, fehér nercharisnyájának harisnyakötőrésze is láthatóvá vált, pedig az igencsak felsőcombtájt töltötte be szépészeti és rögzítési funkcióját. Az öreghölgy beszélt, tovább mintha meg se hallotta volna, valóban tökéletes láb, megérinthetem, megtapogathatom egy kicsit, olyan régen fogtam már főleg fehér nercharisnyás, harisnyakötős combot. Bátran Klementina néni, hagyta jóvá a csinos ügyintéző, a cicimet is megfoghatja, azt is szokták. Képzelje, meghívtak a (sípolás)...ókuszba a nagyon nagy, mégis jó állású, előretörő, -ezt az utóbbit az elbeszélgetésen mondták nekem,- melleim miatt. Mit hülyéskedsz azzal a mankóval, tíz évvel ezelőtt nem mankóztál, pedig azóta nagyon megcombosodtál, rivallt rá a lábatlan öreg hölgy, Klementina néni Patríciára a bronzvörös, szembe lógó hajú, magas, csinos, mellyes-faros, fekete magassarkús, fehér nercharisnyás, ujjatlan minikosztümös, önkormányzati ügyintézőre. Szépen megtanultál jobb kézzel ellenni, evickélni, nem lehet könnyű fél kézzel felhúzni a harisnyát ekkora lábra, bárcsak félre, nettül fel vagy öltözve, bár gombok nincsenek az egybe ruhácskádon, becézem, mert alig takar belőled valamit, írni is szépen megtanulhattál az ügyetlenebb kezeddel, mert ha jól tudom addig a bizonyos, gavalléroddal történt motorozásig bal kezes voltál, ha már a polgármesteri hivatalban, ilyen előkelő helyen vagy alkalmazásban. Egyszercsak Patrícia felkiált nagymama, te vagy az, drága nagymama, csak most látom, ugyanis a szép arcú, duzzadt ajkú, egyenes orrú Patrícia valami szokatlan mozdulattal, valaminő véletlenségből elhúzta a bronzvörös tincset zöld bal szeme elől, a másik ugyan lehet, hogy kék volt, de most a helye zöld bőrpánttal van lefedve. Hát innen jött hirtelen jött tisztánlátása, hogy azt kiálthatta, nagymama, a nagymama meg így, Istenhozott édes Piroskám, erre Patrícia így válaszolt, de nagymama miért olyan nagyok a füleid, mért olyan élesek a fogaid, és vannak lábaid, több mint nekem és nem nő vagy, hanem férfi, méghozzá Mérjacs Igor a pánszlávista, pravoszláv, pszeudopartizán, poéta. Hirtelen feléledt Pszichőfi az álomból, félálomból, rémálomból vagy álmodozásból. A Mérjacs Igor név hallatára, mert kedvelte őt, ugyanis tévékészüléke előtt ült, és ki tudja mi okból egy olyan csatornára keveredett, ahol van valami Mókus, Kókusz, Hókusz-Pókusz vagy ehhez hasonló nevű műsor és abban szörnyülködött a fejét együtt érzően ingató, szemeit okosan meregető és forgató szőke műsorvezetőnő. Valami széltolószékes asszonyon, akinek nincs igazán felhőtlen ki- és bejövetele, a sok lépcső miatt, aztán még egy villámriport következett egy nagymellű nőről, hogy mit szól hozzá, hogy néki nagy, hírt adtak valami mérkőzésről is vagy versenyről a hosszú combú titkár- illetve ügyintézőnők és a vastag combú pincérnők között, meg arról hogy Lakatos Lehel öles kondérban főz babot, meg arról hogy az időjárásjelentőnő kisujját majdnem lefénymásolta a fénymásológép. No hát ezen tévéműsormozaikok egy részéből állt össze fantáziálással, félálommal, álommal és rémmel rendesen keveredve Pszichőfi fejében az előző kis jelenet. Alig-alig ocsúdik mind ebből, mikor ekként búg fel a műsorvezetőnő objektív egyben független altja (természetesen a tévékészülékből): …a huszonkilenc éves szingli tíz évvel ezelőtt egy motorbalesetben vesztette el teljes bal lábát, bal karját és jobb szemét, a sors furcsa fintora, hogy bal kezes volt, így még írni is újra meg kellett tanulnia, mégis ügyintézőként dolgozik az önkormányzatnál, mely munkakör még a több végtaggal rendelkezők leleményét is próbára teszi. Mindenhova mankóval jár, még a szórakozóhelyekre is, nem hajlandó egyéb gyógyászati segédeszközt igénybe venni, még műszemet sem, inkább lefedi az épp aktuális ruhájához illő színű szemfedéllel, és persze műkart sem visel, ő a természetesség, őszinteség híve, nem akar becsapni senkit, nincs takargatni valója, kivéve a jobb szeme helyét. Trendibbnél trendibb, kivágottnál kivágottabb, minibbnél minibb ruhákat, tűsarkúbbnál tűsarkúbb cipőket hord, megteheti, mert a sok mankózástól eredendően is szép jobb lába még lenyűgözőbb formájúra izmosodott…Meghökkennie sem volt ideje Pszichőfinek, egyszercsak se szó, se beszéd előtte termett valaki, nem az ajtón, még az albakon sem, hanem egyszercsak ott lett és kész. A magas, feltűnően csinos, nagymellű, hosszú bronzvörös hajú, nagyon széparcú és zöld szemű, mélyen dekoltált, zöld miniruhás, harisnyakötős, fehér nercharisnyás, fekete, magas sarkú cipős, mankós, szemkötős, félszemű, félkarú, féllábú Patrícia, a harmincas szingli, a megizmosodott lábú önkormányzati ügyintéző volt az, állt előtte teljes nagyságában. Mankóját Pszichőfi nyakába akasztotta, úgy vonta kebleinek rettentő halmára, ám Pszichőfi egyáltalán nem rettent meg tőlük, hadd mondjam ki, egyenesen élvezte a helyzetet. Közben Patrícia, az erős lábú ügyintéző megkérdezte, nem zavar a mankóm? Az mind igaz, amit ez a szőke buzgó mócsing búg itt rólam. A tévében még mindig róla volt szó, a műsorvezetőnő altját Patrícia erős, de egyetlen lábáról, remekbe szabott kebleiről, karcsú derekáról különböző kameraállásból készült felvételekkel, szép arcáról felvett premier plánokkal, fel-alá mankózásával és egy munkahelyi betéttel, - mely arról szól, hogy visz egy olyan aktát a főnöke asztalára, amely után létrára kell mászni - illusztrálták. Csakugyan nem hordok műlábat, műkart, tényleg ettől lett ilyen szép izmos a lábam, ez a mankó az egyetlen mankóm, nevet, csakhogy a motorbalesetből egy szó sem igaz. Az állapotomért nem a motor és az azt vezető, amúgy a helyszínen szörnyet halt néhai barátom a felelős, a balesetből maradandó sérülés nélkül felépültem, hanem te Pszichőfike és persze Vogüssen báró duruzsolta Patrícia. Azért ne ijedj meg, és valóban Pszichőfi egy kicsit megijedt, csak átvitt és jelképes értelemben vagytok felelősek, a valóságos felelősséget boldogan vállalom. Mindjárt meg fogod érteni. Nos, a közös űroperátokkal, űreposzotokkal, legalábbis a főszereplő Hilda Brünnel, alias Vésztőy Brünhildával, - aki ugye egy ampihős - megnyerő személyiségével, szexepiles testével olyan hatást gyakoroltatok rám, és hölgynemzedékemre, sőt a nálam fiatalabbakra is, - valóságos divat lett a trendi lányok közt féllábúnak, félkarúnak, legjobb esetben a kettőnek együtt, de minimum félszeműnek lenni - hogy hasonló formára faragtattam testemet. Olyanná amputáltattam magam amilyen ő, nem tagadom, Pszichőfim van egy kis auto-akrotomofíliám. Slusszpoénként Polgár Patrícia a szépséges önkormányzati alkalmazott lekapta jobb szeméről a szemkötőt, kiderült hogy gyönyörű szeme, amivel nagy ritkán nézni szokott ép, tehát csak ál- illteve pszeudo-félszemű. (Vajon így tartja be a slágeri figyelmeztetést: ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a szemkötőn, ugyanis nem láthat vagyis nem nézhet át senki sem) csak épp egyik szeme zöld, a másik kék, ahogy korább sejtettük is volt. A magas, csinos, vörös, dúskeblű, izmos lábú, önamputáló-amputáltató hivatali ügyintéző bátran, most már leplezetlenül elénekelheti és énekli is az afféle kezdetűt, hogy: kék szemem zöld.

Ha már a zöldesnél tartunk, gyorsan közlünk Pszichőfitől egy az e színről szóló dalszöveg- töredéket:

Mondják sokan, hogy nincs khaki kaki
Ilyesfélét sokat hallani,
De a katonai foóós mindig zöldesebb,
Igen.

(a Kft. Én vagyok a fodrász dallamára)

Nyú Ödipusz esete a nemcsak feje nő szfinx lédi Mérivel
Hilda Brünnek

Így, így az egészben nőformájú szfinx,
mert alváza, teste nem oroszlán
áldozata, ki lenne felelője: arszlán,
- akit kérd ugye (a szfinx) - annak lehe fing:
(sötétben bujkáló, csúszómászó ellenszélbennagy szent krepetusz klepetusban),
a félelemtűl mög rózsapírok arcán,
amannak (Peczéry) a balfék macskapecérnek,
rolla bárdolatlan bárdok mán csak így beszélnek,
ahogy mindezököt sziép rendjiben előtökbe is adám.

Mirdroff

Álarc, barátság, színház.
Barátsága színház volt,
teátrálisan rebbent Tammarg újra létező, gömbvillám
idomú, de sok életre nem kelt ideát hordozó,
tar koponyája felé,
mikoris imígyen szólott hozzá:
-Te itt? Aggódtam érted, te, csúffá lett csúfondár,
miként, hogyan, hohó-hipp-hopp, azaz mi módon
semmisültél-nihilzálódtál szellentett szellemtest-képpé?
-Csakugyan aggódtál? Te hajdani pezsgős vacsora,
idei szalontüdő, leendő tejes vöcsök.
Szólott, viszonzott amúgyan.
- Süket, fül helyén agyat türemkedtető, inkább nézd a szpektákulumot!
Imígyen szólott Nemzarathustra Mirdroff.
-Te hajhagymahámozó hagymáz, óriás blöffeteg,
főaggódnok.
Nyikordult a másik.

-Elég ebből mütyürök-
magaslott ki egy magaslat-terjedelmű
egyed, kibontakozván a termetes
jegykezelő maszkból és maskarából, azaz
álcából, álarcból, jelmezből -no elég, hagyjam már abba-
mondván amazt az előbbit, és tovább:
-Mit heréskedtek itt, domború hasatokotokat, potrohotokat
pöffesztvén homorú beszédekkel, egymás mély velője-valója
ellen tobzódván.
Menjetek, és keresvén keressétek az ellen spionját, keressétek
a tetovált cirmos ciromzatot a kékre ütött-cocotte izomgépezetes
ringyó bal, sajnos íves-míves-puha-feszes-tömör vérmirigy-
combtőtökélyforma-húsos, kívánatos combozattő küllőjén.
Az eddiglen szónokló öltözete Vérpirospozsgás Magisterhez
méltó volt, ugyanis az ezidáig feddőző áljegykezelő
maga a Vérpirospozsgás Magister, fején fekete sisakkal,
arcát szintúgy űrszínű lélegeztő maszk takarta,
amolyan Darth Vaderes, és az egész jelenet megintcsak egy
éjjeli árnyalatú köpönyeggel volt tetézve.

Ekkor a két majdnem egypetéjű
idődúlástól -talán utazástól- hígheréjű
zugügynök így hajbókolt a fenyítő vezérkari főnökség előtt:
-Igenis, Magister, megyünk, megyünk.
De miről ismerszik fel, ha tetováját
rejtegeti
-borotváját
elővévén - bő szoknya alatt dédelgeti
és szép küllemét torzítaná."

-Botorok soha, soha- fortyan fel Vérpirospozsgás-
seggfejek, íme legújabb nyomozatom, íme a friss,
ropogós személyleírás:
angyalarc,
hosszú, hóka haj
, démontest:
deli dudák,
darázsderék,
csuda csípő
mint a darázs,
csecse, cirmos combok,
formás fenék,
no mi kell még,
a ruházata: hímringyóbőrből varrt kosztüm, amit feketére
festett
a feslett
ám lábán rikító piros combközépig térdcsizma
csak úgy feszül benne a combizma.

E finom, horrorisztikus jelenettől
a két beszédteljes zagyvátor úgy
megrettent, -illetődött, hogy egyik
bánatijedtéről, a másik egykori semmivel
telítődöttségéről kívánt feledkezni, elkezdvén
kitántorodni a fényes
teátrumból.

2012-11-15 22:19:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Élt, halt a színházért

Gillham, David R. - Asszonyok városa

Kitüntetések 2021.március 15-én

Március 15.

Kétszáz évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit Kolozsváron Magyarország első kőszínháza

Marton Mária - A gyónás ideje

Bodnár Sándor 95 éve született

Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]