Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Vízkereszt vagy bánom is vagy amit akartok vagy...
[ Örkény Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2020. július 14. kedd    Mai névnap(ok): Örs, Stella a - a - a
Alfons Mucha a grafika mestere
Pécsi Galéria
A Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely, a brünni Morva Galéria, Chrudimi Múzeum és a Képzőművészeti Egyetem Könyvtára együttműködésével a Pécsi Galériában (Széchenyi tér), 2010. április 30-án 17órakor Alfons Mucha a grafika mestere című kiállításán, köszöntőt mond Michal Černý, követ-tanácsos a Budapesti Cseh Centrum igazgatója, megnyitja Ing. Milena Burdychová a Chrudimi Regionális Múzeum igazgatója.

 
 
Első alkotások

Alfons Mucha legkorábbi ismert alkotásait 1875–1878 között készítette. Ezek a prágai Nemzeti Galéria és a brünni régió Ivančice Múzeumának tulajdonában vannak. A Szent Cecília Motetto zeneműhöz Mucha által készített könyvborító terve, Julius Stantejský barátjával Ústí nad Orlicí városában töltött nyári vakációjából maradt fenn. Korai ismert munkái közül a többi Ivančicéből (Mucha szülővárosából) származik, mint az ivančicei városi tanács tagja, Julius Fiala által alapított helyi krónika címlapjának terve is. A művész néhány korai műve is ugyanebben az időszakban készült pl. Orleánsi Szent Johanna és Ivančicei torony. A Zefír és nimfa című ritka olajfestményét, amely a Hrušovany nagybirtokon gróf Eduard Khuen-Belasi mecénásnál az 1882–1888 között töltött időszakból való, a brünni Morvai Galéria őrizte meg. Az árkádia-jelenetet ábrázoló paravánról van szó, mely eredetileg az Emmahof kastélyból származik, és amely Mucha Makart-stílusának legjelentősebb bizonyítéka. A paravánt 2009 elején, a bécsi Belvedere kastélyban rendezett, Mucha retrospektív kiállításra adták kölcsön. Ezt követte a francia Montpellier városában a Musée Fabre-ban tavaly nyáron rendezett kiállítás, majd (2009.10.9 és 2010.01.24. között) a müncheni Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftungban volt kiállítva. Mucha müncheni akadémiai tanulmányaiból származik az Ivančice Múzeumban néhány bibliai jelenetet ábrázoló szénrajza és az azonos időben készült ritka olajvázlata a bizánci hittérítő Cyrill és Metód testvérpárról. Ez egy festménytanulmány, amelyet Mucha az Amerikában élő ivančicei leszármazottak megrendelésére készített az Észak- Dakotában lévő Nepomuki Szent János templom oltárának díszítésére. A kép kompoziciója és színösszeállítása már tapasztalt festőről árulkodik, aki a müncheni Akadémiáról való visszatérés után Párizsban folytatta képzőművészeti tanulmányait.

 
Femme Fatale – Sarah Bernhardt

Sarah Bernhardtot a világ nyolcadik csodájának, a 19. század második felének és a 20. század elejének egyik legnagyobb párizsi személyiségének, általában a legjobb színházi színésznőnek tartották. Az első valódi női „sztárok” egyike volt. Valójában egy kicsi, apró, csontos, lapos mellű nő volt, aki démoni kisugárzásával, ellenállhatatlan bájával, intelligenciájával, gesztusaival, hihetetlen hangjával és különböző botrányos ügyeivel nemcsak Párizst kápráztatta el, hanem egész Európát (beleértve Prágát is) és mindkét Amerikát. 1894 végén Mucha is bekapcsolódott a Sarah Bernhardtról készülő plakátprodukcióba. Az első eredeti plakátot, amelynek címe: Gismonda, a Mucha-féle mítosz veszi körül, amely szinte minden a festőről szóló kiadványban valamint a szecesszióról és a plakát történetéről szóló könyvben is megjelenik. Az biztos, hogy a plakát 1894 és 1895 fordulóján jelent meg, és állítólag látomásként hatott. A színésznő elképzeléseit Mucha hiánytalanul megvalósította és ennek megfelelően mutatta be. Mucha mintegy bizánci ikont kreált belőle. Nem is annyira a színjáték jelenetét látjuk, hanem az összbenyomást érezzük. Ez a benyomás – úgy, mint a gazdagon díszített ruha, ékszerek, frizura, testtartás, fejtartás, tekintet stb. – jellemzi a Sarah Bernhardt számára készült összes nagyszerű plakátot, teljesen függetlenül attól, hogy a színésznő történelmi vagy romantikus drámában, antik tragédiában vagy korabeli színdarabban játszotta a főszerepet.

 
Kereskedelmi és művészi plakátok

1895 táján, amikor Alfons Mucha hozzáfogott a plakátkészítéshez, a reklám és művészi plakát az új nagyipar részévé vált. A legnagyobb nyomdák részben ügynökségként is működtek és kőnyomdászokat foglalkoztattak, akik a művészek eredeti terveit rajzolták át a kövekre és alkalmazták a nyomdai eljáráshoz. Mucha alkotói megközelítése a rajzból indult, nem a festékre helyezte a hangsúlyt, ellentétben számos más plakátalkotó festővel. Mucha tökéletességre törekedett, így nem esett nehezére, hogy a nyomdai műhelyekben vagy otthon a nyomatok korrektúrájával hosszú órákat töltsön el. A plakátjainak többségét a Champenois cég készítette (Sarah Bernhardttal kötött öt- illetve hatéves szerződés alapján), néhány a Camis-ban, Lemercier-ben stb. lévő nyomdákban is készült. Mucha reklám és művészi plakátjai kereskedelmi célra vagy a művészi grafika gyűjtői számára készültek, központjában a női alakkal, úgy ahogy ez a JOB plakát két változatánál illetve számos más plakátnál is látható, mint például: a Biscuits Lefèvre-Utile, Bières de La Meuse, Waverley Cycles és Champagne Ruinart. Fiatal, attraktív és kétségtelen erotikusan rafinált, kívánatos nőket ábrázolt hosszú arany hajfürtökkel, akik a reklámtárgyakat kínálták. Csak néhány Mucha reklámplakát, mint például La Trappistine, őrizte meg a Sarah Bernhardt színházi plakátokból ismert formát, komolyságot és megnyugvást. Mucha reklámplakátjai arról tanúskodnak, hogy értette a reklámot, annak céljait, és hogy képes volt a megrendelők legkülönbözőbb kívánságait teljesíteni. Ezt bizonyítja az is, hogy a divat- és luxustermék-gyártók, forgalmazók, szállítók és kereskedelmi cégek elhalmozták megrendeléseikkel, valamint a művészeti folyóiratok kiadói is, akik csak kivételesen kőnyomatos plakátsorozatokat adtak ki, hogy a művészi grafika szenvedélyes gyűjtőinek kívánságát teljesítsék.

 
Dekoratív pannók

1896-ban a párizsi Champenois nyomda megkérte Alfons Muchát, hogy tervezze meg az Évszakok című dekoratív pannóinak első sorozatát. Az évszakok megjelenítésének gondolata attraktív, fiatal nők alakjában nem volt újdonság, ez az embereknek a tárgyak illetve a jelenségek megszemélyesítése iránti vágyából táplálkozott. Mucha ábrázoló képességét Champenois kellőképpen kihasználta, és így megszerezte a dekoratív pannók egyik legjobban eladható sorozatát. Megkérte Muchát, hogy készítsen az első igen sikeres sorozathoz hasonló változatokat, ezen kívül újabb és újabb sorozatokat rendelt. Azonos téma a tetszetős tündérekkel, akik csábító pózban, lobogó hajfürtökkel, éteri ruhákban jelennek meg, Mucha dekoratív alkotásait kimerülésig kíséri ahhoz a határhoz, amelyet a Napszakok, Virágok, Csillagok, Művészet, Drágakövek négyes pannók , valamint az Alkonyat és Napkelte, Gyümölcs és Virág, Borostyán és Babér, Kankalin és Tollszárny, Seprővirág és Bogáncs valamint egyéb kettős pannók prezentálnak. Mucha a Bizánci fejek című ismert egzotikus leányprofilok, – mint a Barna hajú és Szőke hajú nő, sok más művészeti változatban és más nyomdai anyagokon, különböző kulturális és kereskedelmi esemény alkalmával jelentek meg – étlapokon, képeslapokon, meghívókon és levelek fejrészén egyaránt. Az Évszakok a Colman Mustard (mustár) termékcsomagolásain, a Chocolat Masson – Chocolat Mexicain csokoládégyár naptárjellegű reklámtábláin jelent meg, a Nyár motívumot ( Évszakok) a Carriage Dealers Journal folyóirat használta fel az 1902 októberében Philadelphiában rendezett kiállításon. A dekoratív pannók utolsó négyesét, leányok virágokkal -Savon Mucha, egy chicagói cég számára készítette 1907-ben.

 
Pasztellképek és művészi rajzok

Mucha 1897–1900 között készült munkái nagyszámú pasztell- és szénrajzot tartalmaznak, melyekből a legnagyobb gyűjtemény a Mucha alapítvány és a prágai Nemzeti Galéria tulajdona, amelyek a jelenlegi kiállítás részére adták kölcsön a válogatást. A brünni régió Ivančicei Múzeuma Mucha müncheni tanulmányai alatt készült ritka rajzainak gyűjteményét adta kölcsön. A rajzok drámai, néha már ijesztő jellege közel áll az expresszionizmushoz. Némelyikben Mucha az emberi jellem sötét oldalát, a szenvedélyt és a bujaságot igyekezett kifejezni. Szociális és filozófiai elgondolásának megfelelően, valószínűleg szándékában állt pasztell- és szénrajzait a Hét halálos bűn témában publikálni. Úgy tűnik, hogy ez irányú ihletét Henri de Toulouse-Lautrec munkájából merítette. A sorozat első pasztellrajzait: Gőgösség, Irigység és Lustaság címen, Mucha 1897-ben gyűjteményes kiállításán Salon des Cent-ben mutatta be, de azután már soha többé. A művész fia, Jiří Mucha véleménye szerint közzététele ellentmondott volna Mucha azon meggyőződésének, hogy a művészeti alkotásnak a szépségen át kell hatnia, és hogy a művész küldetése a közönségnek egy bizonyos „szépség kánont” bemutatni. Másrészt a rajzainak misztikus beállítása kapcsolódhat a meg nem valósult Emberi pavilonhoz, amelyet Mucha az 1900-as párizsi Világkiállításra tervezett.

 
Documents Décoratifs

Az 1902-ben kiadott Documents Décoratifs összefoglalása mindannak, amivel Mucha a 19. század végén és 1900 körül foglalkozott, amikor szinte a művészeteknek minden ágát érintette. 72 darab különálló lapról van szó, melyek igen igényes (színes heliogravúra) illetve ennél is igényesebb technikával (színes kőnyomat), de szokványos, sőt a legszokványosabb technikával is (fekete-fehér, esetleg színes fénynyomás) készültek, némelyik lapot utólag valószínűleg sablon segítségével festette. Mivel egy egész sor tervet készített feltehetően azonos célra, amelyek az albumba végül is nem kerültek be; feltételezhető, hogy a Documents Décoratifs albumának tartalmasabbnak kellett volna lennie és nyilvánvalóan bizonyos csoportosításban szerkesztve. Lehetséges, hogy néhány motívum a későbbi 1905-ben készült Figures Décoratives albumában lett felhasználva. Sok tábla hordoz a plakátokról ismert hasonló vagy azonos motívumot, más táblák tulajdonképpen a ki nem adott plakátok kicsinyített másai, esetleg olyan tervrajzok, amelyek a plakátok számára később alkalmazhatók lehetnének. Némelyik táblán néhány tervtípus kombinációja jelenik meg különböző grafikai munkák (például egy menü) vagy különböző tárgyak számára. A táblák egész sora mindennapi tárgyak, egy másik sor bútorok, ékszerek, írásfajták, szövetek, függönyök, tapéták stb. terveit tartalmazza. A jelenlegi szóhasználatban a Documents Décoratifs albumot az art nouveau vizuális stílusú kézikönyvének nevezhetnénk.

 
A kiállítás megtekinthető:
2010. április 30-tól, Június 6-ig, naponta 10 – 18 óráig, vasárnap 12 – 18 óráig, kedd szünnap.

[ Gamus Árpád ] 2010-04-28 09:02:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Wisinger István – Egy elme az örökkévalóságnak

Húsvét - ahogy lehet

Egy-Másért… Felhívás

Rendkívüli támogatás a színházi világban

Gnandt J a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

Shahid Nadeem -

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]