Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Pécsi Balett: One Cue
[ Tettye, Pécs ]
fotó Peti Péter
 
Dátum: 2020. július 7. kedd    Mai névnap(ok): Apollónia a - a - a
A magyar festészet napja 2008
Doyenek VII.
Doyenek VII. című kiállítás és Életmű-díj átadóünnepség megnyitására kerül sor 2008. október 13-án 18 órakor az AULICH ART Galériában. A tárlatot megnyitja Bereczky Loránd a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, a díjat átadja Dr. Schneider Márta szakállamtitkár, közreműködik a Caprice Quartet. Az ünnepség háziasszonya Bayer Ilona. A kiállítás megtekinthető 2008. november 27-ig.

 
Stílusok, képidők, időképek…
Doyenek
A magyar festészet mestereinek kiállítása

A művészettörténeti korok képideje egyre kápráztatóbb a mai ember számára. Posztmodern jellegzetességű, „stílus által kiégetett korunk”, mintha sóvárgó vágyakozással tekintene e festészeti hagyomány mélységes-mélyére, amely már-már frivol könnyűséggel: történelmi időket átható szellemi előképekké magasztosul.
Ismert, hogy a képzőművészet változásait elsősorban a stílus, vagyis a műalkotás egyes látható jegyeinek, illetve jellegzetességeik összességével ragadhatjuk meg. De az egymásból induló, egymásnak feszülő, egymást tagadó stílusok, irányzatok időbeli változatossága nem csupán zavarba ejtheti az értelmezőt, hanem azt a meggyőződést is erősíti, hogy e változatosság mögött alapvető szemléletbeli különbségek (is) rejtőznek. Tudjuk a művész a legritkább estben tesz „véletlenül” valamit.
Nem (is) csodálkozhatunk azon, hogy az „új” alkotói magatartás esztétikai igénye, mint valaminő „bűbájos léha”, a modern kifejező formák Képidejét, vagyis jelen-idejű viszonyát folytonosan a jövőbe helyezte: pontosabban Közelítve Távolította. Egyrészről közelítette, hiszen a modern idő- és térvilágot jellemző vizuális hajsza, már alig egy évtizedre, sőt, csupán néhány évre redukálta a kulturális ellenhatások során kialakuló új izmusok látó- és hatókörét. Másrészről távolította is, hiszen a protestálásban kiteljesedő új képzőművészet nem csupán a saját Időképét, vagyis stílusszemléleti korát, de vele együtt a képzőművészeti mesterség hagyományos szakmai alapjait, eljárásmódjait is idézőjelbe tette. A valódi műtárgyak Képideje mégis arra figyelmeztet bennünket: „még anyagba dermedten sem velük hal meg a történelem, s nem (is) vele minden érzelem.” Sőt, kép „jelen-idejű viszonyában” nem csupán az adott „stílusszemléleti kor” de az úgynevezett Időkép „kortalansága” is tükröződhet! A világ nem csupán megoldandó vizuális problémák halmaza, hanem érzéki örömforrás is.

Kokas Ignác - Ősz Ginza pusztán, 1985
 
S bár művészeti gondolkodást a komplexitás jellemzi, az autonóm műteremtésért folytatott egyéni motivációk az egyik legfontosabb hajtóereje a stílusok, irányzatok felgyorsult változatosságának. Mindez annak ellenére van így, hogy a művészi alkotás sohasem úgy születik, hogy a művész „mondani akar” nekünk valamit, és mi vagy „megértjük”, vagy nem. Természetesen lehetnek ilyen szándékai, de mire a mű elkészül, az úgynevezett mondanivaló érzéki (látható) minőséggé alakul át, és szervesen összefonódik a mű egészével. Korunkban már nem csupán a képzőművészet vesztette el ártatlanságát, hanem az esztétikai szépről kialakult fogalmunk is. Mégis a műalkotás megmaradt gömbszerűen egész, önmagában zárt, mikrokozmosznak, ami számtalan olyan „közlőelemet” tartalmaz, amire az alkotó nem is gondolt volna, és olyat is, ami – mivel mindannyian mások vagyunk – személy szerint szól mindenkinek. A huszonegyedik századi médiatechnika fejlődése és – mobiltelefon, digitális fényképezőgép, kamera, számítógépes grafikai programok manipulálása stb. – tömeges elterjedése következtében eljutottunk arra a pontra: „bárki lehet művész”. Elterjedt álláspont, hogy a technikai eszközök egyszerűsített felhasználói ismeretei már-már feleslegessé teszik (tehetik) a hagyományos képzőművészeti technikák megtanulását. Következésképpen szükségtelenné válik az ábrázolás, de ha nincs ábrázolás, akkor magára a képre a „műteremtésre” sincs szükség, elég csupán az elképzelés, a koncepció, amelyben a vizuális kifejezés: „állig felöltözötten is meztelen.” Amikor a fenti eszközökön létrehozott művészet érdektelenné válik, mert bárki, aki a megfelelő technikai eszközökhöz hozzájut, képes lehet úgynevezett manipulált képfelületek vagy virtuális művek létrehozására, akkor változásra érett a helyzet.
Természetes szellemi folyamatnak tekinthető, hogy minél inkább eliminálja egy meghatározó vizuális szemlélet a hagyományos képzőművészet fogalmi és technológiai készletét, annál inkább újraélednek a festészetet éltető vizuális problémák. Ennek is köszönhetően a kortárs magyar képzőművészeti szcénában jelentős átrendeződések mentek végbe. Az utóbbi években „kánonalakító” szemléletváltozás zajlik, amelynek meghatározó befolyása van a műteremtés szándékaira. A hagyományos képességekről való lemondás, illetve az alkotóképességek lebontása szükségszerűen vezet (vezetett) ahhoz, hogy – paradigmaváltó értelemben – a képesség visszaszerzésének kora következzen! De ez, a korábbi esztétikai közmegegyezéstől való radikális eltávolodás, már nem csupán ellen-kulturális attitűdben teljesedik ki, sokkal inkább a képidő „jelen-idejű múlt” időszerűségében. Talán nem véletlen, hogy Képzőművészeti Egyetem frissen végzett növendékei közül kerülnek (kerültek) ki azok a művészek, akik – nemzetközi folyamatok változásaira is figyelve – tudatosan újra és újra élesztik a festészeti hagyományt. Így volt ez a múltszázad nyolcvanas éveiben az „újszenzualizmus” kialakulásakor, de így volt ez az új évezred első éveiben kibontakozó, a Tiziano vizuális szellemterével rokonságot tartó „újkonzervativizmus” megjelenésével is.

Lossonczy Tamás - Alakuló élet, 1963-83
 
A kortárs festészet azzal, hogy a „jelen-idejű jövőbe” lépés során elvesztette a „múltját” és tradicionális kifejezési eszközeit, felváltotta a civilizáció technikai és közvetítő eszközei.
A kortárs festészet új kérdésfeltevés, tehát a Jelen-Idejű Múlt felé fordult, amelyben előtérbe kerülnek az akadémiai felkészültség: vissza a tradicionális képességek igényéhez és követelményéhez. Természetesen nem csupán arról van szó, hogy egy akadémikus képzettségű alkotó törvényszerűen szembesülni kényszerül szakmája múltjával. A hangsúly, az „örök” átláthatóság megjelenítési módjában, újraértelmezésén van, amelyben a mű a saját korához való tartozása, a Képidő eredeti kontextusa, illetve annak megújítása a meghatározó.
Az elsajátított hagyomány képes megújított módon visszanyerni funkcióját: a mű jelen-idejű viszonyára Képidejére fókuszálva. A festészet remélhetőleg megőrzi humanizáló erejét és nem lesz áldozata a technikai civilizáció és elidegenedés folyamatának.
Az alternatív válaszreakció tehát nem csupán romantikusan felmondott lecke, a látszatvalóságot kialakító tömegmédia és a valóságot technikai módon manipuláló képzőművészettel szemben, hanem a személyiség szabadságát közösségben értelmezett szellemi alkotóerő, amely be-bevilágít a „jelen-idejű múlt” ránk boruló sötétségébe is. E szerint a „titkos találkozások kertjéhez” vezető út már nem nélkülözheti az úgynevezett „modern-kor” előtti idők szakmai felkészültségét és mesterségbeli tudását sem.
Emberi életünket az eltelt évek számával mérjük, de a művész számára az idő olyan személyes bensőséges érzelmi viszony, amelyben nem csupán a saját mű Képideje, hanem a kor IDŐKÉPE is tükröződhet! A Magyar Festészet Napját ünneplő kiállításon olyan kiváló műveket láthat az érdeklődő látogató, ami – tematikai megkötés nélkül – szellemi önarcképként (is) értelmezhető. A doayenek rendkívüli mesterségbeli felkészültségükkel, magas szakmai minőséget képviselő műveikkel (is) tovább folytatják a kortárs magyar festészet meg-megújuló dialógusát.

Szilágyi András
filozófus, művészeti író, költő

CAPRICE QUARTET:
Csap Melinda hegedű
Türk Zsuzsanna hegedű
Kakuk Anna Magdaléna brácsa
Horváth Alexandra gordonka

AULICH ART Galéria
1054 Budapest, Aulich u. 5.
A kiállítás megtekinthető 2008. november 27-ig.
Munkanapokon 7 – 18.30-ig.

[ k.l. ] 2008-10-09 12:27:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Wisinger István – Egy elme az örökkévalóságnak

Húsvét - ahogy lehet

Egy-Másért… Felhívás

Rendkívüli támogatás a színházi világban

Gnandt J a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

Shahid Nadeem -

Születésnapi levél - Sík Ferencnek

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]