Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

A nagy Sganarelle és Tsa
[ Katona József Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2020. július 2. csütörtök    Mai névnap(ok): Ottó, Ottokár a - a - a
Barabás Márton Munkácsy-díjas festőművész kiállítása
Hamilton Aulich Art Galéria
A Hamilton Tőzsdeügynökség Zrt. és az Aulich Art Galéria (1054 Budapest, Aulich u. 5.) kiállítást rendez Síkplasztikák és tér-képek címmel, Barabás Márton Munkácsy-díjas festőművész műveiből. A kiállítást 2008. szeptember 1-én 18 órakor megnyitja Wehner Tibor. A tárlat megtekinthető október 2-ig.

Repetíció, 2005
 
(ÁTVITT ÉRTELEMBEN) SZABAD TÉR

Ha valaki a közelmúlt három és fél évtizedének művészetét egyáltalán nem ismeri, s csupán Barabás Márton festőművész szakmai életrajzának, pályaképének adat- és tételsorát olvassa el, akár a kiállításcímekből – Klavierskulpturen, Bécsi Mechanika – Talált és kitalált zongorák, Zongoraátiratok, Hangképek, Preparált zongorák – pontosan megállapíthatja, hogy e művész munkáságában a zenének, és kifejezetten egy hangszernek, a zongorának központi jelentősége van. E feltételezés megalapozottságát a művek hosszú sora tanúsítja, s emellett maga a művész is megerősítette egy 2001-ben rögzített beszélgetésben:
„Tanultam zongorázni, beleakadtam ebbe a hangszerbe többször is. Érdekes, hogy amikor egyszer Kaposváron voltunk egy színházi előadást megnézni, ott találtam egy kidobott hangszert. Nem is zongora volt, hanem harmónium. Akkor még nem volt kész semmi bennem, hogy a hangszer mechanikáiból bármit is csináljak, ez csak később állt össze. Gondolom azért, amiért Arman a hegedűt trancsírozta szét. Én meg a zongorát. Mindig izgatott a zene. A zongora roppant absztrakt tárgy, fantasztikus erejű kifejező eszköz: ugyanis két-három billentyű képes megidézni az egész hangszert, ami egyben az emberi eszközkészítés egyik csúcsát is megtestesíti. És gondoljunk a billentyűk által intonált zeneiségre, a különös ritmusra, az ellentétekre, és figyeljünk a hangszer anyagára, az elefántcsontra, az ébenfára is. A zongora lehetőséget ad arra is, hogy a kép felületén több szólamot képezzek. Az egyik szólamot a billentyűsorozat képe teremtette meg. Az utóbbi időben ezt elhagytam, és inkább konstrukciókat, elképzelt szobrokat festek a képeimre. A billentyű e motívumok mellett, valamilyen ívre felfűzve, vagy kanyarodó formában jelenik csak meg. Úgy érzem, a kortárs zene is ugyanolyan erősen hatott rám, mint a hiperrealizmus vagy a koncept. Elsősorban a repetitív zene, Steve Reich, Meredith Monk zenéje izgatott, valami hasonlót szerettem volna csinálni a képzőművészetben.”
(Ebben az Új Forrás című folyóiratban, majd a Keretek című, tíz interjút felfűző kis kötetben is megjelent beszélgetésben a művész természetesen szólt arról a félreértett 1979-es, a budapesti Kertészeti Egyetem szabadtéri kiállításán lezajlott „zongoraégetési akcióról” is, amelyet később kulturális-művészeti életünk botrányos, felháborító epizódjaként bélyegzett meg a hivatalos művészetpolitika, holott a művész az akciója során a zongorában elhelyezett avar lángra lobbantásával „csupán” Ady Endre szellemét idézte meg: „ … égtek lelkemben kis rőzse dalok…”)

Ketten, 2008
 
A bevezetőben Barabás Márton neve mellett a festőművész-meghatározást szerepeltettük, amelyet módosítanunk kell: jóllehet e művész festőként végzett a főiskolán, és noha első kiállításain táblaképekkel jelentkezett, s egy-egy alkotói periódusában ma is fontos képegyüttesek születnek műtermében – napjainkban kisméretű, tradicionális eszközhasználattal megalkotott olaj/vászon kompozíciók –, de három és fél évtizedes munkássága során mindvégig vonzotta a tér is, illetve a síkból kilépő kompozíciók megalkotásának lehetősége. Vagy talán pontosabban körvonalazzuk Barabás Márton alkotói attitüdjét, ha a tradicionális műkreáció mellett az alkotói indíttatások mélyén az ágazatoktól és műfajoktól, a műnemektől független keresést, a kísérletezést, az ismeretlen művészeti, alkotói területek felkutatásának határozott szándékát véljük felfedezni. Talán ezzel magyarázható, hogy Barabás Márton táblaképeinek különös rendjében is pontosan nyomon követhető a képépítés megszokottól eltérő szisztémája, a tér-illúzió-teremtés konvencióktól elrugaszkodó metódusa. A múlt század kilencvenes éveinek közepén azt írta erről az egyik katalógusában a művész, hogy „Mostanság megkísérlem a tárgyegyütteseket síkban megjeleníteni. A szobrok a képeim szereplői. Körülöttük és gyakran általuk gyarapszik az illúzió, a kitalált képi mélység, az elképzelt tér. Élmény számomra a képépítés önkénye.”

Rondó (Variációk) I., 2008
 
A festészet és a szobrászat ágazatában, a festészet és szobrászat határmezsgyéjén alkotott művek, a plasztikai illuzionizmussal áthatott táblaképek és a festői domborművek és plasztikák is azt tanúsítják, hogy Barabás Márton művészi munkásságának egyik központi kérdésfelvetése a térkutatás, a sík és a tér dilemmáinak interpretációja. Ennek a kutató szellemnek az igézetében, a plasztikai szabályszerűségek, a szobrászati konvenciók elvetésének iskolapéldáiként születtek meg a fából, farostlemezből alakított, festett, hangsúlyosan a múlt század nyolcvanas éveiben akantuszleveleket, csiga- és farkasfogmotívumokat idéző térelemek, valamint a zongoraalkatrész-konstrukciók is – a „talált és kitalált zongorák” –, amelyek a kezdetektől napjainkig kísérik alkotómunkáját. A zongora-térkonstrukciók és domborművek, a dobozművek a hangszer alkotóelemeit: a lábakra szerelt görgőktől a pedálokon és a billentyűzeten, a kottatartón, a fedélen át a húrokig és a hangkeltő kalapácsokig, a kis hangfogó filcekig minden elemet felhasználva rendkívül szellemes, a plasztikát és a zeneiséget, illetve a zeneiség-képzetet különleges érzékenységgel szintetizáló alkotásokat konstruál a művész. A szabad térbe helyezett, és a falra reliefként szerelt, illetve a mintegy domborműszerűen dobozokba illesztett kompozíciók általában körök és spirálisok motívumaira, lamellák, ágaskodó csápok és egymásba kapaszkodó karmok ismétlődő rendszereire fűződnek fel, s esetenként más tárgyakkal – legújabban ping-pong labdákkal – való ötvözéseik révén izgalmas, törékenységekben és finomságokban játszó kompozíciókként tárulnak a szemlélő elé.

Tizenkét hang billentyűíven, 2007
 
A zongoraalkatrész-térkonstrukciók és -plasztikák mellett a művész szobrászati alkotásainak harmadik csoportja a furcsán meg-meghajló, hosszan futó, néha Möbius-szalagként önmagába visszatérő fanyúlványok szalagszerű plasztikáiból szerveződik, amelyek szeszélyes futásukkal, a dimenziókat talányosan behálózó jelenlétükkel mintha a síkból a térbe kilépő, öntörvényeiket megteremtő vonalak lennének, s amelyek idegesen vibrálóvá alakítják a birtokba vett közegeiket. Barabás Márton a klasszikus szobrászat tömegalakítási, tömegteremtési szabályait tudatosan elvető kompozíciói a térszemlélet terén kapcsolódnak vissza a hagyományokhoz, de úgy, hogy gyökeresen megújítják azokat: a tér dimenzióinak a lehető legintenzívebb birtokbavételére, a tér intenzív áthatására, a mű és tere azonosságának és eltérő minőségű, de mégis feszült egységének megteremtésére törnek ezek a munkák. A Barabás Márton-alkotta térvonal öntörvényű, új valóság, csakis önmaga, behelyettesíthetetlen és bárhonnan megközelíthető, akármelyik nézőpontból szemlélhető – minden nézete főnézet –, a tér dinamikus erőit indukáló és virtuálisan hangsúlyozó műalkotás. A művész által megrajzolt térvonal maga a szabadság érintése: a szabadság nagyszerűségét és korlátainak abszurditását összpontosító, dinamikus, az éteri elvontságok szférájába emelt plasztikai tárgy.

A reggel fénye fakuló mélykék, 2005
 
A tér-munkák mellett, a festett illuzionizmusok, a „síkban megjelenített tárgyegyüttesek” világában különös, az organikusság érzetét is hordozó konstruktív, egymásba kapcsolódó, vagy önállóan feltünedező, szabályos és szabálytalan geometrikus elemeket és testeket megjelenítő képeket alkot Barabás Márton. A hűvös tárgyszerűség küzd a transzcendens látomásossággal ezeken az olajjal vászonra és fatáblára rögzített, lendületes virtuális mozgásokkal, áramlásokkal és a lebegés állapotával, érzetével áthatott, gazdag kolorittal interpretált műveken, de aztán mintegy varázsütésre, észrevétlenül dekoratív harmóniává szelídül a kemény kontúrokkal keretelt zárt szerkezetek és alakzatok, billentyűsorok, tárgytöredékek titokzatos festői kavalkádja.

Wehner Tibor

[ k.l. ] 2008-08-28 00:02:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Wisinger István – Egy elme az örökkévalóságnak

Húsvét - ahogy lehet

Egy-Másért… Felhívás

Rendkívüli támogatás a színházi világban

Gnandt J a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

Shahid Nadeem -

Születésnapi levél - Sík Ferencnek

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]