Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Rövidre vágva
[ Nemzeti Táncszínház ]
fotó Ajpek Orsi
 
Dátum: 2020. szeptember 29. kedd    Mai névnap(ok): Mihály, Mikes a - a - a
Fények beszéde
Makay Ida Tér, vasárnap reggel című verséről
"Makay Ida költészete a szokásosan – és némileg elnagyoltan – az Újhold nevével jelzett késő modern költészeti hagyomány talán legkövetkezetesebben formálódó alakulata. A Tér, vasárnap reggel című vers klasszikus formanyelve mélyen jellemző a teljes Makay-lírára; legfeljebb a szöveget átjáró telt derű lehet szokatlan..."

„Szókratész meglehetősen nehéz témát jelent a történetíró számára. Míg ugyanis számos történeti alakról bizonyos, hogy nagyon keveset tudunk, másokról bizonyosan sokat, addig Szókratész esetében egyszerűen nem tudhatjuk, hogy sok-e vagy kevés az, amit tudunk.”

Bertrand Russell

„Szókratész tragikus derűben élt, és azért tudta kiinni derűsen a méregpoharat, mert már a lakomán tisztában volt a létezés tragikumával.

Pilinszky János

Makay Ida költészete a szokásosan – és némileg elnagyoltan – az Újhold nevével jelzett késő modern költészeti hagyomány talán legkövetkezetesebben formálódó alakulata. A Tér, vasárnap reggel című vers klasszikus formanyelve mélyen jellemző a teljes Makay-lírára; legfeljebb a szöveget átjáró telt derű lehet szokatlan: az utóbbi esztendők veszteségtapasztalatot lirizáló alkotásai csaknem kizárólag a gyász és az elmúlás tragikumára nyitottak s nyitnak távlatot. A mű a költő első önálló kötetének (Mindörökké, Bp., Magvető, 1973) egyik legszebb darabja volt; méltán szerepelt a két évtizeddel későbbi válogatáskötet (Hamu, márvány. Válogatott versek [1958–1990] , Pécs, Jelenkor, 1994) anyagában is.

TÉR, VASÁRNAP REGGEL

Galambok szárnyán ível fel a reggel:
görög csarnok a nyugodt tér fölött.
A szél – ünneplő tóga – meg-meglebben,
a változásban bennfoglalt örök
fénylik-ragyog. Formák összhangja zendül
a lélek csöndjén: antik térzene;
arányok forrnak össze boldog rendül
(most megpihenve, mintha értene
a soha meg nem nyugvó értelem).
Ragyog a reggel ógörög nyugalma,
gyöngyözik, pezseg, megcsordul a fény.
A dómnál egy lány: remek, eleven
szobor. A szóraváró csönd lehajtja
nemes fejét. – És Szókratész beszél.

A címet adó kronotoposz kivételes előzékenység az olvasóval: a versbéli hely és idő megjelölése egyúttal a versbeszéd elsődleges tárgyára is pontosan utal. A szöveg leíró igénye azonban csakhamar túllép önmagán. Az astrofikus szonettforma méltósága (a jambusok dramatikusan finom ütemével) és a megszólalás mértéktartó ünnepélyessége (a nyelvtani alany háttérbe szorításával) legalábbis erre figyelmeztet.

A beszéd tárgyának és módjának ünnepi emelkedettségéhez egyéb nyelvi-poétikai tényezők is hozzájárulnak. A költeményen végigvonuló megszemélyesítések bensőségesen elevenné rajzolják a tárgyi környezetet. (E sor szép, ellentétező végpontja a „remek, eleven / szobor” metafora – amely a lány alakját pedig a tárgyi világ rendjébe írja vissza…) A soráthajlások a megszólalás természetességét fokozzák. A szokatlanul gondos központozás a szöveg rendjét teszi teljessé – ily módon is a megjelenített valóságban megtapasztalt rendet, arányokat és tagoltságot érzékítve. A mondattani megoldások is figyelemre méltóak: a második sor a „nyugodt tér” jelenvalóságát az igék mellőzésével teremti meg; a tizenegyedik ellenkezőleg: az állítmányhalmozás („gyöngyözik, pezseg, megcsordul”) révén kelti a fényekkel telítettség képzetét. Hangtani vonatkozásban elsősorban talán az l-ek lágysága („Galambok szárnyán ível fel a reggel”) és az r-ek tisztasága („Ragyog a reggel ógörög nyugalma”) emelhető ki. A rímtechnika sem mellékes eréllyel működik itt közre: a tizennégy sorból tizet asszonáncok kapcsolnak össze, egyedül az 5–8. sorban találunk tiszta rímeket – éppen ott, ahol a „Formák összhangjá”-t és az „arányok”-at dicséri a vers. A hangvétel himnikus egyneműsége szerkezeti osztatlansággal társul: az oktáva (az első nyolc sor) és a két tercina (a befejező hat sor) olyannyira nem válik el – amint azt a szonett kompozíciós hagyománya indokolná –, hogy az egymással amúgy nem rímelő nyolcadik és kilencedik sort a szintaktikai folytonosság mellett a figura etimologica alakzata („értene” – „értelem”) is egymáshoz rendeli.

Szerkezeti osztatlanságról beszéltünk, de ezt az állításunkat árnyalnunk kell. Mert ha nem is a várt ponton, de egy helyütt mégiscsak fordulatot vesz a versbeszéd jelenetező szándéka. Az utolsó sor második egységét gondolatjel is elválasztja a korábban megfogalmazottaktól. „És Szókratész beszél.” Az ókori Görögországban járnánk? Aligha. Ezt a „dóm” jelölő zárja ki. A filozófus neve a képes beszéd elemeként másvalakit jelölne? Ez sem tetszik távlatos olvasatnak, hiszen a szövegösszefüggésben semmi nem mutat erre. Csak annyi bizonyos: a tér (a dóm előtt vagy közelében) ragyog a vasárnap reggeli fényben, s e ragyogásból a vers időfölötti nyugalmat, transzcendens derűt (vö. „örök”!) érez ki. (Ne mulasszuk el észrevenni: az e vonatkozásban kulcsfontosságú „örök” jelölőt nem egyszerűen sorvégi helyzete emeli ki – vannak még rímszók a versben –, nem is a soráthajlás ténye – ebből is többet lelhetni –, hanem az alkalmi szófajváltás, a melléknévből névvé emelkedés grammatikai-retorikai ereje is.) S ezzel voltaképp a választ (a vers lehetséges olvasatainak egyikét) találtuk föl.

Jelen olvasatban ugyanis Makay Ida költeménye a vasárnap reggeli közérzet ódai kifejezésén túl kifejez, jobban mondva sejt és sejtet mást is. A mindent átható teljesség tapasztalatát, azaz: e tapasztalat – legalábbis időleges – birtokba vehetőségét. E teljességtapasztalat jegyében viszi színre a késő modern (vagyis huszadik századi) versnyelv az antik görög („görög csarnok”, „tóga”, „antik térzene”, „ógörög nyugalma”, „Szókratész”) s a közép- és újkori keresztény („dóm”) világ együttes jelenlétének élményét. S ennek az érzéki eredetű szintézisnek, a történeti és kulturális valóságformák egyidejűségének a metafizikájára vallanak rá a szinesztéziás szókapcsolatok („Formák összhangja”, „megcsordul a fény”) és a hangrendi párok is: az első sor például a veláris – palatális hangok kettős sorából áll elő; az ötödik fölütése („fénylik-ragyog”) pedig közvetlenül a fény tapasztalatához köti mély és magas minőség egészet alkotó ellentétpárját.

Szókratész beszél? Igen. A profán katarzis lelki-szellemi közegében, amelyben a fények a görög csarnokok architektúrájának káprázatával ajándékoznak meg, s amelyben a létezés aktuális fényessége egységet, teljességet, örök ünnepet ígér a szemlélőnek, ez sem megy föltétlenül csodaszámba. Szókratész beszél, mert a látomásos szcenika jelenvalóvá idézi nemcsak alakját, de szavait (tudását: a logoszt magát) is. Szókratész beszél, mert érzéki és értelmi tartalmak, múlt- és jelenbéli valóságok, szavak és fények (ráció és misztikum) sem válhatnak immár ketté. A vers erről már nem szólhat. Ezért veszi át a szót a bölcs.

A jelenet pompája olyan élménnyel csábít, a versnyelv gazdagsága olyan ünnepről számol be, amelynek kivételessége éppen közönséges voltában rejlik. Hiszen nem kell hozzá sok. Egy tér s egy vasárnap reggel. Vagy csak néhány verssé összeálló sor.

[ Halmai Tamás ] 2007-12-02 15:10:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]