Dátum: 2020. június 1. hétfő    Mai névnap(ok): Tünde, Tibold


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER
A Kalligram 2005. második félévi ajánlatai
Kalligram kiadó 2005. második félévében megjelenő, őszi és karácsonyi könyvei

   
   Pesti KALLIGRAM Kft.
   1094 Budapest
   Tűzoltó u. 8. félemelet 2.
   Tel./fax: (06-1)216-6875
   Tel.: (06-1) 215-7954
   E-mail: kalligram@interware.hu
   http://www.kalligram.com
   
   A Kalligram kiadó 2005. második félévében megjelenő, őszi és karácsonyi könyvei.
   
   Versek
   
   Tőzsér Árpád: Faustus Prágában (verseskötet) 1500 Ft
   Kötve, 110 x 185 mm, 88 old., ISBN 80-7149-697-9
   A verses dráma azt a nevezetes két hónapot dolgozza fel Szenci Molnár Albert életéből, amelyet a humanista világban akkor már elég jól ismert magyar literátor 1604 őszén Prágában töltött.
   
   

   Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskája (verseskötet) 1990 Ft
   Kötve, 110 x 185 mm, 120 old., ISBN 80-7149-763-0
   Karácsonyi betlehemes versek metszetekkel illusztrálva. A Márai-díjas szerzőnek a Halotti pompa után ez a második kötete kiadónknál. A vallásos költészet ismert toposzának átformálásával a misztériumjáték lírai beszélője Krisztus születésének eseményeit a gyengédség, a báj és népi dramatikus játékok humoros hangján szólaltatja meg.
   
   Böszörményi Zoltán: A szerelem illata (szonettkoszorú) 1500 Ft
   Részegh Botond illusztrációival
   Kötve, 150 x 215 mm, 40 old., ISBN 80-7149-615-4
   Böszörményi Zoltán újabb verseskötete egy lírai szonettkoszorú, melyben a költő az örök témát, a szerelem különböző fázisait jeleníti meg.
   
   Próza
   
   Krúdy Gyula Összegyűjtött művei 3. 2500 Ft
   Elbeszélések 1.
   

   Kötve, 130 x 200 mm, 350 old., ISBN 80-7149-766-5
   Krúdy Gyula összegyűjtött műveinek első elbeszéléskötete az író 1892 és 1896 között írt műveit tartalmazza. A kötet jelentőségét egyebek mellett az adja, hogy ezeknek a műveknek nagy része soha eddig kötetben nem jelent meg, számos közülük pedig még a Krúdy-bibliográfiákban sem szerepelt.
   
   Krúdy Gyula Összegyűjtött művei 4. 2500 Ft
   Publicisztikai művek
   Kötve, 130 x 200 mm, 290 old., ISBN 80-7149-767-3
   Krúdy Gyula összegyűjtött műveinek első publicisztikakötete az író 1892 és 1896 között írt műveit tartalmazza. A kötetben szereplő írások azon a különleges Krúdy-hangon szólalnak meg, mely a későbbiekben is a szerző sajátja. Az írások 60%-a eddig kiadatlan publicisztika.
   

   
   Barth, John: Az Úszó Opera (regény) 1990 Ft
   Ford. Kovács Levente
   Kötve, 130 x 200 mm, 256 old., ISBN 80-7149-756-8
   Az Úszó Opera a neves amerikai író első regénye, ám magyar fordításban most jelenik meg először. A mű a már magyarul is több kiadást megért Az út vége ikerregényének tekinthető. Míg Az út vége c. regényét nihilista tragédiának, addig az egy mindenből kiábrándult, öngyilkosságra készülő férfi történetét elmesélő Az Úszó Operát nihilista komédiának nevezte az író.
   
   Jóry Judit: Ágyban, tükörben (széppróza) 1900 Ft
   Kötve, 110 x 185 mm, 248 old., ISBN 80-7149-762-2
   Jóry Judit prózája igazi női szöveg, melyben keveredik a múlt és a jelen, elmosódik a határ a valóság és a fikció között, s egy ma már alig ismert világ, szociokulturális közeg szokásrendje, jelrendszere, kódolt üzenete rajzolódik ki.
   
   Bernhard, Thomas: Kioltás (regény) 2800 Ft
   Ford. Hajós Gabriella
   Kötve, 135 x 210 mm, 424 old., ISBN 80-7149-757-6
   Thomas Bernhard Kioltása megjelenésétől kezdve a posztmodern gondolkodás és világérzés egyik legautentikusabb megfogalmazásának számít. Az utolsóként publikált regény főszereplője, Franz Josef Murau belső gondolatvilágán keresztül mondja fel egy család, egy kastély, egy nemzet és egy európai térség visszás történetét.
   
   John King: A futball faktor (regény) 1990 Ft
   Ford. Kovács Levente
   Fűzve, 112 x 179 mm, 300 old., ISBN 80-7149-768-1
   „Ez korunk rémálma, hát élvezd!“ Egy könyv a hűségről, a futballról és az erőszakról. Az elbeszélő egy huszonéves londoni fiatal, aki csak a hétvégéknek – az alkalmi szexnek, a vizezett sörnek és kedvenc csapatának, a Chelsea-nek – él. Időnként pedig „kiveri a szart“ az aktuális ellenfelekből, mígnem egyszer a rövidebbet húzza... A futball faktor nyers, vad és erőszakos. Olykor túl nyers, túl vad és túl erőszakos. Egy azonban bizonyos: letehetetlen.
   „A legjobb könyv, amit a futballról és a kilencvenes évek brit munkásosztályának kultúrájáról olvastam. Vedd meg, kérd kölcsön, vagy lopj egyet!” – mondta a könyvről Irvine Welsh, a Trainspotting szerzője. A regény az olvasók mellett a kritikusok tetszését is elnyerte, és megjelenése évében villámgyorsan bestselleré vált Angliában. A film magyarországi bemutatója szeptember végén, október elején várható. Ne hagyja ki a ziccert!
   
   Jiří Drašnar: Forradalmakról, titkos társaságokról és a genetikai kódokról (regény) 1900 Ft
   Ford. Koloszár Péter
   Kötve, 130 x 200 mm, 280 old., ISBN 80-7149-769-X
   Az 1979 óta az Egyesült Államokban élő cseh író regényében egy család sorsán keresztül mutatja be a 20. század nagy társadalmi ellentmondásait és tragédiáit, a hatalom és pénz, a hatalom és művészet, az egyén és a társadalom kapcsolatát, valamint a forradalmat kialakulásának okait, az értelmiség társadalmi szerepét stb.
   
   Musil, Robert: Naplók 3400 Ft
   

   Ford. Györffy Miklós
   Kötve, 130 x 200 mm, 600 old., ISBN 80-7149-760-6
   A Kalligram Kiadó néhány éve indította útjára a Musil-életműsorozatot, melyben eddig az osztrák író Tulajdonságok nélküli ember c. regénye, a Prózák, drámák, valamit az Esszék jelentek meg. A most megjelenő újabb kötet az író naplójegyzeteit adja közre.
   
   Céline, Louis-Ferdinand: Halál hitelbe (regény) 2990 Ft
   Ford. Szávai János
   Kötve, 130 x 200 mm, 600 old., ISBN 80-7149-758-4
   Az 1936-ban megjelent Halál hitelbe a 20. századi európai regény egyik legkiemelkedőbb darabja. Céline második regénye ott kezdődik, ahol az előző, az Utazás az éjszaka mélyére befejeződött, a külvárosi orvos történetével, hogy aztán azzal folytatódjék, amit az előző regény nem mondott el (bár többször is utal rá), a gyermekkor elbeszélésével.
   
   Bujda, Jurij: Porosz menyasszony (elbeszélések) 2400 Ft
   Ford. Goretity József
   Kötve, 130 x 200 mm, 400 old., ISBN 80-7149-770-3
   Az oroszul először 1998-ban megjelent elbeszéléskötet a modern orosz irodalom egyik legfigyelemreméltóbb alkotása. Az elbeszélések helyszíne Königsberg (Kaliningrad) környéke, ahol az emberek életében nagy szerepet játszik a mítosz, a fantázia, s a kemény, gyakran tragikus körülmények ellenére is jelen van a humor, a vitalitás.
   
   Irodalom- és társadalomtudomány, esszé
   
   Földényi F. László: Német látlelet (esszékötet) 2500 Ft
   Kötve, 145 x 205 mm, 336 old., ISBN 80-7149-761-4
   A neves esszéíró a mai Németországban uralkodó szellemi, kulturális viszonyokról (irodalomról, képzőművészetről, filmről) nyújt átfogó képet esszégyűjteményében.
   
   Görözdi Judit: Elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós prózájában (tanulmánykötet) 1900 Ft
   Kötve, 120 x 185 mm, 216 old., ISBN 80-7149-771-1
   Görözdi Judit tanulmánykötete Mészöly Miklós poétikájának egyik specifikus jelenségével foglalkozik: a szövegtestbe épített elhallgatásalakzattal. A dolgozat Mészöly Miklós pályájának rövid áttekintése után az író esszéiben, tanulmányaiban kifejtett művészetszemléletét elemzi a felvetett szempontok alapján, majd az elhallgatásalakzatokkal kapcsolatos szakirodalmat tekinti át.
   
   Bombitz Attila: Akit ismerünk, akit sohasem láttunk (irodalmi tanulmányok) 1990 Ft
   Kötve, 120 x 185 mm, 320 old., ISBN 80-7149-772-X
   A tanulmánykötet írója tizenkét magyar szerző – Darvasi László, Bartis Attila, Podmaniczky Szilárd, Márton László, Krasznahorkai László, Sándor Iván, Baka István, Parti Nagy Lajos, Bodor Ádám, Kertész Imre, Závada Pál és Esterházy Péter – életműmetszetének történetét kínálja továbbgondolásra.
   
   Leduc, Jean: A történészek és az idő (tanulmánykötet) 2200 Ft
   Ford. Novák Veronika
   Fűzve, 125 x 190 mm, 270 old., ISBN 80-7149-759-2
   A szerző az idő problematikáját elsősorban a 20. század második felében keletkezett történészi alkotások alapján vizsgálja, miközben témáját többféle kérdésfelvetés szerint járja körül.
   
   Marcelli, Miroslav: Foucault, avagy mássá lenni (tanulmány) 1700 Ft
   Ford. Németh István
   Fűzve, 125 x 185 mm, 152 old., ISBN 80-7149 773-8
   A könyv Michel Foucaultnak, a 20. század francia gondolkodásának és intellektuális közéletének egyik legnagyobb hatású és alighanem máig legvitatottabb alakjának életútjáról és tudományos pályafutásáról nyújt rövid áttekintést.
   
   Liszka József: Két Duna keríti… Tanulmányok a Csallóköz néprajzához (Csallóközi Kiskönyvtár) 2000 Ft
   Kötve, 130 x 200 mm, 304 old., ISBN 80-7149-741-X
   A kötet összegző jellegű áttekintések és esettanulmányok segítségével Európa legnagyobb folyami szigete, a Csallóköz népi kultúráját mutatja be. A könyvet fotók és rajzok illusztrálják.
   
   Koncsol László: A Csallóköz városai és falvai III. (Csallóközi Kiskönyvtár) 1500 Ft
   Kötve, 130 x 200 mm, ISBN 80-7149-721-5
   A háromkötetesre tervezett többnyelvű, a Csallóköz történelmét, földrajzát, statisztikai adatait, településtörténetét feldolgozó honismereti szöveggyűjtemény zárókötete.
   
   Liptay Lothar: A keresztyénség viszonya más vallásokhoz 2. kiadás 2300 Ft
   Fűzve, 148 x 210 mm, 232 old., ISBN 80-7149-755-X
   A keresztyénség és a nem-keresztyén vallások viszonyának immár évszázadok óta megkerülhetetlenül jelen lévő kérdését járja körül a klasszikus és modern keresztyén teológiai rendszereken kívül a zsidó, az iszlám, a buddhista és más keleti vallást is érintő szerző. A kötet a 2003-ban megjelent mű második kiadása.
   
   Lanstyák István – Menyhárt József (szerk.): Tanulmányok a kétnyelvűségről III. 1800 Ft
   (Gramma Könyvek)
   Fűzve, 167 x 240 mm, 304 old., ISBN 80-7149-728-2
   A tanulmánykötet a szociolingvisztika legújabb kutatásait, eredményeit tárja a téma iránt érdeklődő, szélesebb olvasóközönség elé.
   
   Czoch Gábor (szerk.): Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel 2900 Ft
   Kötve, 145 x 210 mm, 400 old., ISBN 80-7149-774-6
   A kötet a több szempontból is különleges múltú, a Kárpát-medence viszonyaihoz mérte a középkor óta kimagaslóan urbanizált és fejlett Pozsony történetének sokoldalú bemutatására vállalkozott több szlovák és magyar tudományos kutató átfogó, olykor az újdonság erejével ható tanulmányának segítségével. A kötetet gazdag illusztrációs anyag díszíti.
   
Budapest, 2005. augusztus 19.
   
   Köszönjük figyelmüket és várjuk jelentkezésüket, üdvözlettel:
   Kovács Emília

   
       
2005-09-07 07:47:00

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
Cikkarchívum
Jávorszky Béla Szilárd – Sebők János a MAGYAROCK története 2
Kozák Péter - Földiekkel játszók
Nemes Anna - Előled
Sztárparádé a Krizshow After-Partyn
Hofi naplója
Lévai Katalin: Bábel – Budapest
Eperjesi Ildikó – Olekszandr Kacsura: Sorskönyv a frontról
Merő Béla - Egy színházalapítás viszontagságai
Deák Kázmér grafikai kiállítása &
26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Ézsiás Erzsébet - Vadsóska
Font Márta és Sudár Balázs - Honfoglalás és államalapítás
Bolgár György - Amikor 64 leszek
Az élet rejtélyei, Hindu bölcsességek
Vak Randi egy könyvvel
Kettős élet - vagy mégsem?
Kincses Zoltán - Harsány a vizek ura
Ajándék ez a nap
Podhorányi Zsolt - Dámák a kastélyban
Dékány István - Trianoni árvák
Cikkek listája >>>

címszó
év
hónap
Könyvkiadó-hírek
Tericum Kiadó
Édesvíz Kiadó
Aranykor Kiadó
Bestline Cinema
Alexandra Kiadó
Legfrissebb albumok
Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

| M?iaaj?lat | Impresszum | Jogi nyilatkozat |
info@terasz.hu