Dátum: 2020. május 27. szerda    Mai névnap(ok): Hella


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER
Magyarország története
„A Kossuth Kiadó most útjára indított magyar történelmi sorozata a honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét mutatja be. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven most jelenik meg először.” (Romsics Ignác)
 
Előszó a sorozathoz

Az ember egyik legfontosabb mentális tulajdonsága az emlékezés. Emlékezés arra, ami velünk, és arra, ami őseinkkel történt. Emlékeink egyik része megélt élményeinken alapszik, a másik része átörökített tudás. Ezt a tudást részben közvetlenül kapjuk szüleinktől, nagyszüleinktől és tágabb emberi környezetünktől, részben a múlt különféle reprezentációiból – szépirodalomból, filmekből, képzőművészeti alkotásokból, zenéből és nem utolsósorban a történelemkönyvekből – merítjük.

A múltról alkotott tudásunk nem állandó. Az például, hogy Trója nem Homérosz fantáziájának szüleménye, hanem valóságos város volt a Dardanellák déli bejáratánál, csak a 19. század utolsó harmadában bizonyosodott be Heinrich Schliemann ásatásainak köszönhetően. De módosulhat múlttudatunk azért is, mert a mindenkori jelen által meghatározott értékeink, szempontjaink és kérdéseink, amelyekkel a múlt felé fordulunk, változnak. Az 1526-os mohácsi katasztrófát 16. századi eleink például döntően még vallási hovatartozásuk perspektívájából értelmezték. A protestánsok körében ennek megfelelően a „faragott képekhez” imádkozó pápisták, a katolikusok által pedig az „eretnekség” és a „hitben való tévelygés” tétettek bűnbakká. A vereség isteni büntetésként való értelmezésében azonban nem volt különbség közöttük.

A történelmi változások e világi tényezőkre való visszavezetése és a „múlt nyomainak”, vagyis a forrásoknak a kritikai vizsgálata a reneszánsszal kezdődött, a felvilágosodással folytatódott, és – még ha a vallásosság és a transzcendencia bizonyos elemei meg is maradtak – a 19. század második felére vezetett egy önálló, saját módszertannal is intézményi háttérrel rendelkező szaktudomány kialakulásához.
A szaktudományos történetírás kialakulás óta eltelt másfél évszázadban minden nemzet történetírói törekedtek rá, hogy saját közösségük tagjait időről időre megbízható és igaznak gondolt történelmi ismeretanyaggal lássák el. Ez alól a magyar történészek sem kivételek. Mostanáig három többkötetes nagy szintézissel és számos rövidebb összefoglalással ajándékozták meg a történelem iránt érdeklődőket.

A hosszabb-rövidebb szintézisek sorában különleges jelentőségűek azok az ismeretterjesztő munkák, amelyek nemcsak szöveget, hanem illusztrációs anyagot – fényképeket, vázlatrajzokat, térképeket, grafikonokat – is tartalmaznak. A Kossuth Könyvkiadó most útjára indított képes magyar történelmi sorozata ebbe az utóbbi kategóriába tartozik. A honfoglalástól napjainkig terjedő több mint ezer év történetét összesen 23 kötetben mutatják be a sorozat szerzői. Ilyen jellegű munka ekkora terjedelemben és magyar nyelven most jelenik meg először. A nagyvonalúan megszabott terjedelmi korlátok tették lehetővé, hogy ne csak a hosszabb történelmi korszakok, hanem minden nagy sorsforduló és jelentős esemény – az államalapítás, a Rákóczi-szabadságharc, 1848-1849, az első és a második világháború, 1956 és a rendszerváltás – külön kötetben tárgyaltassanak. A 23 kötethez ráadásul társul egy 24. is, amely a kronológiák hagyományait követve szoros időrendben tartalmazza a magyar történelem legfontosabb tudnivalóit az ősmagyarok vándorlásaitól napjainkig.

Romsics Ignác akadémikus, történész,
a sorozat főszerkesztőja
 
Minden kötet szerzője korszakának avatott ismerője. Többségük az ország valamely egyetemének vagy főiskolájának a tanára, míg mások különböző intézetek és közgyűjtemények kutatói. Nagy tudással és tapasztalattal rendelkező idősebb történetírók éppúgy akadnak közöttük, mint tehetségüket már művekkel bizonyított fiatalabbak. Valamennyien önálló egyéniségek, ami munkájukon is meglátszik. Vannak, akik a szikárabb és tényszerűbb, mások az oldottabb és színesebb nyelvi megformálást kedvelik. Célja azonban mindegyiküknek ugyanaz volt: témájuk közérthető, ám egyben szakszerű összefoglalás legyen mindazok számára, akik múltunk mai tudásunk szerinti megismerésére törekszenek. A múlt egyetlen kötet esetében sem csak a politika világát jelenti, hanem a gazdasági élet, a társadalmi viszonyok és kulturális-művelődési eredmények bemutatását is. A szakmai igényességen túlmenően az egyes köteteket összeköti azok azonos szerkezete is. A szerzők elbeszéléséhez minden esetben eredeti források vagy azok részletei, valamint fogalommagyarázatok és a legfontosabb szereplők rövid életrajzai társulnak. Mindezt egy rendkívüli gondossággal válogatott és művészi igénnyel szerkesztett nagyon gazdag illusztrációs anyag egészíti ki.

A történészek szakszerűsége és a lenyűgöző vizuális látvány együttesen páratlan élménnyel ajándékozza meg azokat, akik kézbe veszik és elolvassák e köteteket. Bízzunk benne, hogy sokan lesznek ilyenek. S ha sokan lesznek, az nemcsak az egyes olvasónak, hanem az olvasók közösségének, s rajtuk keresztül az egész magyar nemzetnek is hasznára válik. Annak az ismerete ugyanis – mint a 20. század végén Ernest Renan felhívta rá a figyelmet -, hogy „egykor közösen szenvedtünk, örültünk, reménykedtünk”, a jelenre és a jövőre nézve is jelentőséggel bír. A nemzeti múlt közös átélésének élménye segít bennünket abban, hogy ne csak azt lássuk, ami leválaszt, hanem azt is, ami összeköt. Vagyis hozzájárul a magyarság meggyengült kohéziójának megszilárdításához, ami a jövő sikereinek egyik előfeltétele. „Közös dicsőséggel rendelkezni a múltban, azt akarni, hogy a jövőben is nagy cselekedeteket hajtsunk végre – íme egy nép létének alapfeltételei” –írta ugyancsak Renan.

Lectori salutem!

Romsics Ignác

 
Kattintson a részletekért!

MAGYAR tÖRTÉNELEM

Új ismeretterjesztő sorozat
2009. április 26-tól minden vasárnap este az M1-en!

[k.l.]
2009-04-25 23:02:00

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
Cikkarchívum
Jávorszky Béla Szilárd – Sebők János a MAGYAROCK története 2
Kozák Péter - Földiekkel játszók
Nemes Anna - Előled
Sztárparádé a Krizshow After-Partyn
Hofi naplója
Lévai Katalin: Bábel – Budapest
Eperjesi Ildikó – Olekszandr Kacsura: Sorskönyv a frontról
Merő Béla - Egy színházalapítás viszontagságai
Deák Kázmér grafikai kiállítása &
26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Ézsiás Erzsébet - Vadsóska
Font Márta és Sudár Balázs - Honfoglalás és államalapítás
Bolgár György - Amikor 64 leszek
Az élet rejtélyei, Hindu bölcsességek
Vak Randi egy könyvvel
Kettős élet - vagy mégsem?
Kincses Zoltán - Harsány a vizek ura
Ajándék ez a nap
Podhorányi Zsolt - Dámák a kastélyban
Dékány István - Trianoni árvák
Cikkek listája >>>

címszó
év
hónap
Könyvkiadó-hírek
Tericum Kiadó
Édesvíz Kiadó
Aranykor Kiadó
Bestline Cinema
Alexandra Kiadó
Legfrissebb albumok
Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

| M?iaaj?lat | Impresszum | Jogi nyilatkozat |
info@terasz.hu