Dátum: 2020. szeptember 21. hétfő    Mai névnap(ok): Máté, Mirella


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Molnár Ferenc emlékszobor - pályázati kiírás
Molnár Ferenc kitűnő és olvasmányos ifjúsági regényének, a Pál utcai fiúknak állít szobrot a Pál utcát tartalmazó kerület és a kerületet tartalmazó Főváros. Csak üdvözölni lehet, ha a tünedező politikai emlékművek helyét a várostörténet irodalmi emlékeinek képzőművészeti emlékei töltik be.
 
Képzőművészeti pályázati kiírás

 

 

 

 

 

 

Képzőművészeti pályázati kiírás

 

 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata (1052. Budapest, Városház u. 9-11.) együttműködve a VIII. kerületi Önkormányzattal, Pál utcai fiúk szoboregyüttes felállítását tervezi. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapest Galéria (1056. Budapest, Szabad sajtó út 5.) nyílt, jeligés

 

pályázatot ír ki

 

Budapesten felállítandó Pál utcai fiúk szoboregyüttes megtervezésére.

 

A kompozíció választható helyszínei: Budapest VIII. kerületben, a Molnár Ferenc tér, Lósy Imre és Lippa utcák találkozása, illetve a Práter utcai általános iskola előtti teresedés.

 

A pályázat célja: művelődéstörténeti emlék állítása

 

A pályázat jellege: nyilvános, titkos pályázat

 

A titkosság biztosítása érdekében:

- a pályaművet névaláírással ellátni, vagy egyéb a titkosságot sértő módon megjelölni nem szabad, és a pályamű nem tartalmazhat olyan utalást sem, amelyről a szerző személyére következtetni lehet.,

- a pályázó nevét, lakcímét, illetve a kiírásban kért egyéb adatait a pályaműhöz lezártan kell csatolni,

- a díjazásban nem részesített pályaművek szerzőinek adatait a pályázó felhatalmazása nélkül a bíráló bizottság nem ismerheti meg, azokat nem hozhatja nyilvánosságra.

 

A pályázók köre

 

A pályázatra kizárólag a szakmájukat hivatásszerűen gyakorló szobrászok pályaművét várja a kiíró.

Az alkalmasságot igazoló nyilatkozatot a pályázó adatait tartalmazó jeligés borítékban kell elhelyezni.

 

- nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bíráló bizottság tagja, a bíráló bizottság résztvevőjének hozzátartozója, vele együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve a bíráló bizottság valamely tagjával azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik

A bíráló bizottság résztvevőjével egy éven belül közös pályaművet nyújtott be.

 

 

- 2 -

 

 

 

A pályázat nyelve: magyar

 

Pályázati útmutatás

 

A kezdeményezők elvárása, hogy a köztéri léptékű képzőművészeti alkotás idézze a páratlanul népszerű könyv hangulatát, cselekményét és korát, a közel hiteles helyszín egyikén.

A kiíró zsáner-együttest vár, amely remélhető népszerűségével, önmagán túlmutatva segítheti a köztéri alkotások befogadásának készségét.

 

A pályázónak megoldási javaslatot kell tennie a mű közvetlen környezetének kialakítására.

 

A mű teljes bekerülési költsége: bruttó 20,5 M Ft

 

A pályázati kiírás mellékletei: helyszínrajz, közműtérkép, amelyek 2005. december 27-től a Budapest Kiállítóteremben ( 1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.) hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között vehetők át.

 

Kérdések, és a megválaszolás módja, határideje:

 

A pályázók a feladattal, a pályázattal kapcsolatban kizárólag írásban tehetnek fel kérdéseket a kiírónak 2006. január 16-ig (Budapest Galéria 1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.)

Úgy a kérdéseket, mint a válaszokat a kiíró mindazok tudomására hozza, akik a pályázati kiírást a válaszadás időpontjáig, 2005. január 18-ig átvették. Ettől a határnaptól kezdve a kérdésekre adott válaszok a dokumentáció részét képezik.

A kiíró legkésőbb a kérdésekre adott válaszok időpontjáig – a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével – a pályázati kiírás tartalmát módosíthatja, az adatokat kiegészítheti.

 

Pályaművek benyújtása

 

A pályázatra benyújtandó munkarészek:

 

- az alkotás 1 : 5 léptékű terve tetszőleges anyagban

- építési és környezetterv 1 : 100 léptékben, tervlapon

- műleírás

- költségbecslés

 

A pályaművek beadásának helye, ideje:

 

A pályázatokat a Budapest Galéria Kiállítóházában, (Budapest, III. ker. Lajos utca 158.) kell benyújtani 2006. február 14-én 10 és 15 óra között.

 

A kiíró a pályaművek átvételéről elismervényt ad, amely tartalmazza a beadás sorszámát.

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

A pályamű beadásának szempontjai:

 

Egy pályamű csak egy megoldást tartalmazhat.

A pályázaton egy alkotó csak egy pályaművel vehet részt.

A pályázó a titkosság feltételeinek betartásával nyilatkozatban megtilthatja a díjazásban nem részesült pályaművének nyilvánosságra hozatalát.

 

A pályaművek elbírálása:

 

A pályázók pályaművük benyújtásával vállalják, hogy a bíráló bizottság döntésének alávetik magukat.

 

A bíráló bizottság munkájában szobrász, építész, valamint művészettörténész szakértők vesznek részt, a VIII. ker. Önkormányzat, és a megbízók képviselőinek jelenlétében.

 

A bíráló bizottság a bírálatból kizárja:

- a határidő után érkezett pályaművet

- a titkosságot sértő pályaművet

- azt a pályaművet, amely a kiírásban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,

- azt a pályaművet, amelynek szerzőjével szemben kizáró ok áll fenn.

 

A bíráló bizottság a bírálati munkáról, a pályázat lebonyolításáról, értékeléséről, a pályaművek rangsorolásáról, valamint a díjakról hozott döntéséről írásbeli összegzésként állásfoglalást készít.

 

Amennyiben a szerzőkkel illetve a társszerzőkkel kapcsolatban a lezárt boríték felbontása után merül fel kizáró ok, az érintett pályaművet a pályázatból ki kell zárni. Ha a kizárás a rangsorolást befolyásolja, új rangsorolást kell megállapítani.

 

A pályaművek díjazása

 

A bíráló bizottság három díjat ítél oda, I. díj 500 ezer Ft

II. díj 300 ezer Ft

III. díj 200 ezer Ft

 

A pályaművek díjazásának összege a további tervezői megbízás díjába nem számítható bele.

 

A pályázat eredményének kihirdetése és hasznosítása

 

A pályázat eredményét a kiíró 2006. február 17-én 11 órakor hirdeti ki.

Az eredményhirdetés helyszíne: Budapest Galéria Kiállítóháza, Budapest III. ker. Lajos utca 158.

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

 

A kiíró, a bíráló bizottság döntéséről készült állásfoglalás egy-egy példányát, az eredményhirdetést követő harminc napon belül mindazok számára megküldi, akik a bíráló bizottság munkájában részt vettek.

 

A kiíró a pályázat bírálatáról készült iratokat és az állásfoglalást öt évig köteles megőrizni.

 

A kiíró a pályázat győztesével kíván szerződést kötni a továbbtervezésre. A pályázatot követő, továbbtervezésre vonatkozó megrendelésre csak a bíráló bizottság által eredményesnek nyilvánított pályázat alapján kerülhet sor a bíráló bizottság ajánlása alapján, a Fővárosi Önkormányzat döntését követően, a dokumentációban meghatározott vállalási feltételekkel, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint.

 

A bíráló bizottság eredménytelennek minősítheti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak. Ebben az esetben a bíráló bizottság az állásfoglalásban fogalmazza meg az eredménytelenség okát, és javaslatot tehet a pályázat megismétlésére és a lebonyolítás módjára.

 

A díjazásban nem részesített pályaműveket az átvételi elismervény felmutatása ellenében 2006. február 17-én 11,30 és 15 óra között a beadás helyéről el kell szállítani. A pályaművek megőrzését a pályázat kiírója nem vállalja, a művek épségét ezen időn túl nem garantálja.

 

 

 

Budapest, 2005. december 21.

 

 

Zsigmond Attila

igazgató

 

 

 


Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól