Dátum: 2020. november 23. hétfő    Mai névnap(ok): Kelemen


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Ama tőrök,
Színpadi előadóművészetekkel foglalkozó öntevékeny alkotók, szervezeteik vezetői, és a munkájukat segítő, szervező népművelők, valamint működésük jogi hátterét formáló minisztériumi munkatársak és a tevékenységet finanszírozó közalapítványokat képviselő kurátorok gyűltek össze két napra Balatonalmádiban, hogy beszélgetés-sorozat keretében áttekintsék a magyar nyelvű nem hivatásos színjátszás helyzetét, hátterét, intézményeit és finanszírozását.
A tanácskozásra különösen szerencsés időpontban került sor, hiszen éppen a színjátszó szervezetek vezetői kezdeményezték az amatőr művészeteket különösen sújtó állami elvonások és a fő mecénás Nemzeti Kulturális Alap átszervezése ellen tiltakozó akciót és fogalmazták meg a Bozóki András miniszterhez írott, jelentős visszhangot kiváltó nyílt levelet. (Az eredetileg 17 aláíró szervezethez azóta továbbiak csatlakoztak.) Nemigen volt eddig példa arra, hogy színjátszók és versmondók, énekkarok és kortárs táncosok, népi kézművesek és iparművészek, videósok, festők, honismereti kutatók és szimfonikus zenészek és még számos más alkotó terület képviselői egységesen lépjenek fel valaminek érdekében.
A tiltakozás nem talált süket fülekre: arról értesültünk, hogy a miniszter 14-én egyeztetésre várja a 17 aláíró szervezet képviselőit. Van hát remény és van bizonyíték arra, hogy érdemes szervezkedni, szót váltani egymással és megfogalmazni a közös érdekeket.

Jó alaphang volt ez az almádi együttléthez.

Az első napirend gazdája a Magyar Művelődési Intézet volt: a megyei (feladatokat ellátó) közművelődési intézmények színpadi művészetekkel foglalkozó munkatársai ismertették jövő évre tervezett programjaikat, nagyrendezvényeiket, s egyeztették egymással azok időpontját és a várható résztvevők körét.
Impozánsak a tervek, ám refrénként tért vissza, hogy csak akkor kerülhet sor a rendezvényekre, ha lesz rá anyagi fedezet, ha a már megítélt támogatásokról létre jönnek a szerződések, ha a már szerződöttek pénzét átutalják, ha megszületnek az új pályázati kiírások...

A konferencia bevezető előadásai a helyzet felmérésére vállalkoztak, bíztató és lehangoló jelenségeket soroltak. Lehangoló – társadalmi szinten is -, hogy 15 évvel a rendszerváltozás után is tisztázatlanok az alapkérdések.
Az öntevékeny művészeti (amatőr) alkotómunka mettől meddig „magánügy”, és a már-már hungaricum számba menő kultúra teremtő és hagyományőrző aktivitás támogatása, a magyar kultúra egészébe való beillesztése mennyiben az állam feladata? Nyersebben és saját húsunkba vágóan: vajon az öntevékeny alkotók szervezetei állami feladatot látnak el, és ezért az állam kötelessége támogatni munkájukat vagy csupán hobbisták önszerveződéséről van szó, ami nem az állam polgárairól való gondoskodásának keretébe tartozik?

Mindenesetre megnyugtató volt hallani, hogy a most készülő Nemzeti Kulturális Stratégiában jelentős szerephez jut a kultúrateremtés és a minisztérium munkatársai – akik egyértelműen az alkotók pártján állnak, értik és képviselik őket - elkészítették az amatőrművészetek kulturális stratégiájáról szóló fejezetet, amelyet ismertettek, és meghallgatták az érintettek korrigáló javaslatait.
A látszólag száraz téma mögött állami forint-százmilliók sorsa a tét, abból pedig díszlet-jelmez, terembérlet, fellépési lehetőség, rendezvények, fesztiválok, képzés és nézők sokaságának, összességében sokszázezer ember élménye, személyiségének alakulás, végső soron az emberek életminőségének javulása lesz.
Vagy nem lesz.

Az állami gondoskodás nem közvetlenül, hanem első sorban közalapítványokon keresztül, pályázati úton jut el a játszókhoz, és nem csupán az érintettek kedve ellenére változó Nemzeti Kulturális Alapon vagy az alkotó művészetek támogatására kevéssé vállalkozó Civil Alapon keresztül.
Újonnan szerveződő forráselosztó decentrumok a régiók és azok Közkincs programjai, amelyekkel részleteiben jobbára itt, Almádiban ismerkedett meg a résztvevő alkotók, csoportvezetők egy része.

Bíztató jelenségekről számoltak be az egyes területek – gyerek- és diákszínjátszók, egyetemi színpadok, alternatív játszóhelyek, versmondók – képviselői. Elhangzott – többedszer -, hogy az iskolákban folyó színházcsinálásnak nem elsőrendű célja műalkotások létrehozása, pláne nem színészek képzése, hanem nagyszerű eszköz az önkifejezés készségének javítására, közösségek kialakítására és a lokálisan érvényes kultúra teremtésére.
Persze a problémák is számosak, elsősorban a képzés terén.
Rengeteg eredmény született az utóbbi évtizedben. Például: érettségi, sőt most már emelt színtű érettségi tárgy lett a dráma és kreativitás, intézményesültek és fejkvótában részesülnek az alapfokú művészeti iskolák színjátszó-bábos foglalkozásai, nemzeti alaptantervben szerepel a drámapedagógia, ennek megfelelően drámatanár-képzés folyik nem egy egyetemen, főiskolán, stb.

Szóba kerültek az évek óta folyó, s rendre elvesztett csaták is: a pedagógusképző egyetemek továbbra sem látják be, hogy a színház a zenével és rajzzal azonos értékű és súlyú művészeti ág, hogy nem azonos az irodalom keretében megismert színdarabok sokaságával. Ugyanígy azt sem, hogy ne tanítson, s főleg ne olvasson fel verset olyan tanár, aki nincsen tisztában a versmondás alapjaival.
Sokszor elvesztett csata folyik azért, hogy az Országos Szakképzési Jegyzékben helyet kapjon a színjátszó-csoportvezető képzés.

Pedig képzésre szükség lenne, hiszen a kisebb és nagyobb települések közösségei igénylik az élő kultúrát és nem érik be „konzervvel”, azaz tv-vel, videóval, cd-vel. Vásárolni már nincsen miből, teremteni kell!
És a játszóknak igencsak fontos, hogy sajátjaiknak játszanak és a nézőknek is az, hogy akit színpadon látnak, az egy közülük: szomszédjuk vagy a tejesbolti eladólány talán. Erről mondott torokszorítóan szép szavakat a hajdúnánási színjátszók vezetője.
Gombamód szaporodnak a helyi (jó esetben a szomszédos település) igényeket kielégítő színházak, ha másként nem, hát iskolákban vagy a nyugdíjasok körében. A számukra rendezett fesztiválokon látjuk, igen egyenetlen színvonalon. És nehéz megértetni, ha nincs hol tanulni, hogy a színházcsinálás ugyanúgy mesterség (is) és megtanulható, mint a hárfázás, a néptánc vagy a rézkarckészítés. Jó volt hallani, hogy erről elsősorban az egyetemi színjátszás képviselői beszéltek.

A konferenciát a Magyar Szín-Játékos Szövetség szervezte, amely az alkalmat felhasználta sorainak rendezésére is.
Elfogadták az új minősítő rendszert, áttekintették és korrigálni próbálják a fesztiválokat, majd új elnökséget választottak (elnök: Nagy András László, alelnök: Solténszky Tibor, tagok: Marth P. Ildikó, Szép Bence, Zalatnai Edith)

A tartalmas együttlét kiemelkedő élménye volt a celldömölki Soltis Lajos Színház (volt Sitkei Színkör) Ó, Moliere című előadása. Az előadás maga, a remek színdarab, a kiváló alakítások, de a társulat létezése, működésének módja is mind-mind kiváló érv az öntevékeny színházcsinálás, az amatőrszínjátszás színvonala, fontossága mellett. (De erről majd máskor.) - nal


Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól