Dátum: 2020. november 23. hétfő    Mai névnap(ok): Kelemen


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Minimum Party 2004: Egyen-súly
2004. július 31. és augusztus 13.-a között kerül megrendezésre a Hargita megyei (Erdély) Tiszásfõn (Kászonfeltíz) a 9. Minimum Party Összmûvészeti alkotótábor Erdei környezetben sátortáborban várják a szervezõk a résztvevõket.
Mûhelyek:


SZÍN-EGYENSÚLY
Vizuális mûvészetek mûhely
In memoriam Szörtsey Gábor.

Várunk minden olyan vizuális mûvészt vagy mûvészet iránt érdeklõdõt, aki táborunk elõzõ két évi vendégének és elõadójának emléket szeretne állítani a tábor helyszínén.


EGYENHANG-SÚLY
Dobszerda kör (zenemûhely)
Vezeti Bíró József (Magyarország).

Zeneterápia, sámándobolás, improvizáció (intuitív zenélés), hagyományõrzés (népi hanszerek és hangkeltõ eszközök), multikulturalitás (népek-zenék-hangszerek), a hangszer és a zene fogalmának tágabb értelmezése...
Mindezek elmélete-gyakorlata.


IDÕ-EGYENSÚLY
Fotómûhely
Vezeti Kalló Angéla (Kolozsvár).

Egy személynek, az alkotás folyamatának, illetve egy tárgy sorsának célszerû dokumentálása képsorokban. Analóg vagy digitális fényképezõgéppel rendelkezõket várunk (ha van vaku és fotóállvány, az is szükséges).


EGYEN-RUHA
Tábori divattervezõ-mûhely
Vezeti: Varga Kinga (Kolozsvár).

Naturdivat-ötletek a tábor helyszínén talált tárgyakból, növényekbõl.


FEHÉREGYENSÚLY
Filmesmûhely
Vezeti Schneider Tibor (Kolozsvár).

Tábori videózás. A hely és a helyen történõ dolgok dokumentálása, illetve a hely ihlette (fikciós) kisfilmek készítése. Mindezeket helyben be is mutatjuk.


EGYEN-SÚLYTALANSÁG
Kortárs tánc mûhely
Vezeti Jakab Melinda (Kolozsvár)

A test természetes, sokszor önkéntelen mozdulatainak tudatosan továbbfejlesztett sorozata. Történetmesélés, érzelmek kifejezése a tánc, a mozgás nyelvén.


ÉRV-EGYENSÚLY
Filozófia mûhely
Vezeti Pálfalusi Zsolt (Budapest).
Jelmondat: „Aki szeret, olyasmit ígér, ami nincs a birtokában” (J.Lacan)

A kurzus célja bevezetést nyújtani Platón Érosz-filozófiájába. Olvasandó szöveg a Lakoma (Syposion), melyet a mûhelyben résztvevõk a mûhelyvezetõ irányításával és elõadásaival egyetemben tanulmányoznak. Produktum: Fõ célkitûzés egy olyan rövidfilm készítése a táborban, amely a média szûrõjén keresztül mutatja be az interpretációk konfliktusát. Fõszereplõi a mûhelyben résztvevõ alanyok, akik egy aporetikusnak tûnõ filozófiai kérdéshez kívánnak hozzászólni, elmondják a véleményüket, ám ezek sok estben kérdésesek lesznek mások számára.
A vágy metafizikája, mely különösen a mai francia fenomenológiában játszik nagy szerepet, egyben olyan filozófiai témát jelent a mûhely tagjai számára, amellyel kapcsolatban bizonyára sikerrel számíthatnak a tábor valamennyi résztvevõjének érdeklõdésére.
A film bemutatására a tábor zárásakor kerülne sor.


ÉRTÉKEGYENSÚLY
Kritika mûhely
Vezeti Besze Barbara (Budapest).

Ennek a mûhelynek sokféle célja van. Tematikájának középpontjában a mûvészeti szakkritika és annak megalkotása áll. A mûhely célja (1): válaszokat találni azokra a nem olyan könnyen megválaszolható kérdésekre, mint: mi a kritika? ki a kritikus? hogyan közelíthetünk meg egy mûvészeti alkotást kritikusi szemmel? A mûhely célja (2): (az esetlegesen már a táborban elkészült) bármely típusú mûvészeti (színházi, zenei, tánc, film, irodalmi) megnyilvánulások kritikai szemléletû megközelítése a „professzionális befogadó” nézõpontjának megismerésével. A mûhely célja (3): hogy válaszokat találjon azon kérdésekre, amelyek a kritika lehetséges határait, illetve lehetséges határtalanságát feszegetik. Végül, de nem utolsó sorban (4) a résztvevõk egy önálló kritikai írásmû elkészítésével illetve bemutatásával bizonyíthatják, hogy minden lehetséges válasz egy újabb kérdéssel végzõdik…

Tematika:
  • Kritikaelméleti bevezetõ (Ajánlott olvasmány: Radnóti Sándor: Piknik. Magvetõ Kiadó, Bp., 2000)
  • Elmélet a gyakorlatban: kritikaviták (Ajánlott olvasmány: Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén. Alföld Könyvek, Csokonai Kiadó, 1999, Farkas Zsolt: Kritikavita-kritika. Jelenkor, 1996. április)
  • Kritikai mûfajok: recenzió, kritika, tanulmány. Zsurnálkritika és „magaskritika”
  • A kritikaírás lépései (Ajánlott olvasmány: Kiss Gabriella: Egy elõadáselemzési kérdõív. In: uõ.: Bevezetés a színházi elõadások világába. Korona Kiadó, Bp. 1999 p.148.)
  • Ami a kritikával szorosan összefügg: üzletpolitika és a kapcsolati tõke hasznossága.


+ POÉN-EGYEN-SÚLY
Élboy (kisérleti színház)

Ezt a csapatot jóformán csak Minimum Party-n lehet látni. Itt született nyolc évvel ezelõtt, azóta szórakoztatja mindig friss elõadásaival a tábor résztvevõit.

Bejelentkezés, további infók holnaptól az interneten: www.minimumparty.cjb.net.
Idén is keresünk besegítõket, akik a tábori részvételi díj helyett segítégüket ajánlják fel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fényképek a korábbi Minimum Party táborokban készültek.

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól