Dátum: 2020. október 1. csütörtök    Mai névnap(ok): Malvin


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Mészáros László Képzőművészeti Egyesület kiállítása
A napokban írta alá az együttműködési szerződést az Orosz és a Magyar kulturális miniszter. Az Orosz Kulturális Központ máris egy közös képzőművészeti kiállításnak adott helyet. Az összekötő kapocs, Kubászova Tamara(fotó) szobrászművész, a Mészáros László Képzőművészeti Egyesület tagja, aki harmincegy társával közös tárlaton mutatja be alkotásait. A kiállítást Angyal Mária művészettörténész nyitotta meg.
V. Platonov a kult.kp. igazgatója Kubászova Tamara
 

Angyal Mária(fotó) megnyitója:

Nem biztos, hogy az azonos műfaj, stílus, magatartás, hasonló gondolkozás vagy akár a kortárs szellemiség az, ami alkotókat közös kiállításra tud vinni. Lehet, hogy fontosabb az, hogy kedveljék, becsüljék egymást - hogy vállalni tudják egymást, hogy jól érezzék magukat egymással és egymás mellett a kiállító teremben. Azt gondolom, ezen a kiállításon is erről van szó. Többek nem kevés munkájával született meg ez az alkotó közösség.

A M.L.K. Kör 29 évvel ezelőtt alakult a XXII. kerületben, ahol akkor még csak néhány művész élt. A kör akkori alapítói látták, hogy sok művészetet szerető ember él itt és szükségük volt informális közösségre. Azóta a kör egyesületté szerveződött, és változó tagokkal, változó művésztanárokkal ma is működik. Ennek az eredménye és egyik állomása ez a mai kiállítás, amely az élmények világa és a műalkotás létrejötte közötti utat próbálja nyomon követni. Amely igazolja a belső determináció, a vizuális műveltség és vizuális látás közötti kapcsolatot.
Az elmúlt 29 évben a művészet szerepe kétségkívül megváltozott. Megváltozott a művészek társadalmi helyzete, a kultúra megítélése, a támogatottság. Megszűnt a korábbi éles megkülönböztetés az amatőr és a hivatásos alkotók között. A nem-hivatásos alkotók nagyobb kiállítási szabadságot és lehetőséget kaptak, de ezzel együtt megnőtt a felelősségük, mert a kiállítás mindig szembesítés is. Addig, amíg valaki a műhelyben művésztanárai jelenlétében rajzol, fest, sző, agyagot mintáz, addig mindez magánügy. Abban a pillanatban, amikor elhatározza hogy bemutatkozik, megmutatja magát, kiállít, vállalja a megmérettetést - a dolog a legkomolyabb közüggyé válik. Mert nem lehet a világot elárasztani esztétikai tévedéssel, és nem lehet senkinek megbántódni azért, ha alkotásait kiállításra még nem találják érettnek.

A Mészáros László Képzőművészeti Egyesület tagjai egy kivétellel nem hivatásos művészek, holott az elmúlt közel három évtizedben kb. tízen nyertek felvételt a művészeti alapba ill. a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületébe. Közülük itt ma egyedül Kubászova Tamara szobrászművész állít ki, aki továbbra is vállalja az egyesületi tagságot. Ebben a tényben sajnos benne van az autodidakták megítélésének szociológiai háttere és a szakmai közvélemény valamint az ítészek eltérő hozzáállása is. De az biztos, hogy ez a fajta megkülönböztetés egy bizonyos esztétikai szint, érték alatt fölösleges, fölötte viszont értelmetlen.
Az alkotói szabadság, az önkifejezés ereje és a felkészültség lehetővé teszi, hogy bárki előtanulmányaitól és szociológiai státusától függetlenül belső alkotói kényszerének megfelelően alkothasson és esztétikai értéket teremthessen. De azt is tudják: a személyes élet és a művészi-alkotói folyamat sokszor nem erősíti egymást, például akkor ha az alkotásra olykor valósággal lopni kell az időt. Az, ami a tárgyat műtárggyá teszi, az a tehetség, a tehetség pedig önfegyelmet, folyamatos tanulást és munkát, lemondást és olykor kemény erőfeszítést követel.

 
 

Az alkotó embernek az elmúlt évtizedekben nagyon sok kihívással kellett szembenéznie, minden megváltozott, a művészet megítélése és a helyzete is. Megváltozott és felgyorsult az idő, megváltoztak a körülöttünk levő terek is. A tér-idő kontinuitás elméletből gyakorlattá vált, átrajzolódtak az országhatárok és a társadalmi terek határai. Történelmi változások és társadalmi kihívások hosszú sora van mögöttünk, és minden megváltozott körülöttünk és bennünk is.
A Mészáros László Képzőművészeti Egyesület tagjai sok ágon futó, személyes felismeréseken és stílusteremtésen alapuló konkrét létélményt fogadnak el. Gyönyörködtető az a sokféle törekvés, amely az alkotói utakat jellemzi.

Nézzünk szét a kiállításon. A két dimenzióban kétségkívül a természetelvű ábrázolás az, ami a legerősebb.
Alexy László Évszakfordulója kivételesen szép lírai vallomás, amelyhez az akvarell technikát alkalmazza, így a finomabbnál finomabb árnyalatok visszaadásával lelket lehel az élő és a holt természetbe.
Kékesi Olga pasztell Tordai hasadéka különleges hangulatú, feszesen szerkesztett kép. Sárdi Ilona pasztell pitypangjain valami lebegésszerű sejtelmesség uralkodik.
Eszesné Kósa Mária geometrikus felületekbe szerkesztett organikus elemeit kitűnő rajztudás, jól karbantartott szín és formaérzék, az egymással kontrasztban álló részegységek aránya és drámai hatás jellemzi.
Hegyi József veszprémi látképe és a testvérekről készített festménye fotorealista értékeket hordoz, ez utóbbi különösen jó karakteres ábrázolás.
Halpert Mária - egyébként a kör egyik alapító tagja - kulcsszava az élmény, a kép ezt az élményt hivatott közvetíteni. Különösen szépek virágzó gyümölcsfái. Valami egészen érzéki világot és színértéket látunk ezen a képen.
A víz, a fény, a táj, a szín a képalkotása eleme Farkamé Kántor Éva Erdőrészletének, Csurgóné Kökény Zsuzsa Csónakainak, Rimler Mária Rózsaszín házának, Takács László Reggelének.
Tornallyay Andrea expresszív hangvételű képe a pálmákról a fényt a fénnyel átitató, átlégiesítő kép, láthatóan tobzódik a látványból látomássá emelt variációban.

Alexy László: Évszakforduló
 
Alexy László: Csörgő patak
 
Alexy László: Böhöncök
 
B.Dobos Jolán Mikulásvirágja erénye a pontos képszerkesztése. Két pasztell portrét láthatunk Lomen Henrietta és Dóra Judit alkotásait, amelyek jó előtanulmányok lehetnek a későbbi olajportrék elé. Két nagyon finom grafikát láthatunk itt, az egyiket Onestyákné Ágotai Máriától (szekeres), a másik Molnárné Golda Magdolna Halászbástyát ábrázoló diófapácát. Vimmer Ágnes Fali képterve geometrikus absztrakt gondolkodás.
A kerámiát ezen a kiállításon B.Dobos Jolán dinamikus Kállai kettőse és Csurgó Kökény Zsuzsa tanulmánya, a Várakozója képviseli.

A kerámiát ezen a kiállításon B.Dobos Jolán dinamikus Kállai kettőse és Csurgó Kökény Zsuzsa tanulmánya, a Várakozója képviseli.
A szobrászati anyag egészen különlegesen erős. Ez köszönhető a kiállítás kétségkívül kiemelkedõ portréjának, amit Munkácsy Károlyról a kedves köri-társról készített Kubászova Tamarának. Azt hiszem, hogy Tamara művészetében ez az érzékenyen megmintázott, arányaiban, az arc és a fej tökéletes megformázásában, a kőkocka posztamens kiválasztásában hibátlan munka eddigi portréi között is talán a legművészibb és legszebb. Munkácsy Károlyt nemcsak kedves természete és karakteres arca tette Tamara számára olyan vonzóvá, hogy portrét is készítsen róla, hanem a Károlyban levő tehetsége is, amely a ma kiállított két csodálatos faragásában is megmutatkozik. A népművészeti élményvilág tiszta fogalmazása és a technikailag is gyönyörű faragás, a lélek és a szakmai tudás epikus közlését szemünkben valóságos káprázattá változtatja.

 
 
 

Hajas József dr. Martos Istvánról készített portréja ugyancsak kiváló alkotás amely a mély humánum és az emberi tisztaság elismerése a volt kolléga részéről. Szobrászatilag nagyon szépen kidolgozott munka. Úszó-sorozata a mozgás dinamikáját, az úszás közben a test és a víz egymáshoz feszülésének a feszültségét ábrázolja.

Kisplasztikában kiválót alkotott Huszár Gyula a zene tárgyiasult megfogalmazásával. A csembalózó és a fuvolás egymás mellé kéredzkedtek a posztamensen, hiszen arányaikban és formailag is egymáshoz valók. Az embert mutatja be a maga harmonikus rendjével és arányaival, a kisplasztika szabályainak ismeretével.
Ullmann Zsuzsa női torzója formailag és esztétikailag is kiváló alkotás. Kubászolva Tamara hamarabb lett ismert és elismert plakettjeivel mint plasztikáival és portréival, itt is láthatunk belőle néhány remek darabot. Beretvás Csanád két férfias fafaragása az elfáradt embert és a táncoló parasztokat mutatja meg, az egyiket gondolati síkon a másikat a mozgás dinamikájából megközelítve. Témájának megfelelően a darabosságra, kidolgozatlanságra törekszik, miközben karakteres arcokat farag a fából.

 
 
 
És most elérkeztünk a gobelinhez, a textilhez. Ma a textil olyan műtárgyat jelent amelynél a textil anyaga és funkcionális feltételei megváltoztak. A kortárs textil műtárgy, amelynek képzõmûvészeti vonatkozásai, képzőművészeti értékei vannak. A textil faliképek és a textil térplasztikák megítélése azonos a festményévelés a plasztikai ábrázoláséval. A textil hagyományos funkciója a használat alapvetően megváltozott. A kortárs textil elsősorban szellemi tevékenység terméke, amelynek értékét nem gyakorlati haszna, hanem a művészi megfogalmazás, eszmeiség, a lélek jelenti: tehát az, amit hordoz. Ezek a textilek, amiket itt látunk képzőművészeti erényekkel bíró, gyapjúból készült műtárgyak.
Alexy Ildikó munkáit klasszikus francia szövéssel készíti, organikus motívumaival a tájat és az ezen túlmutató emberi kapcsolatokat fogalmazza meg lírai absztrakt kompozíciókban. A természet nem a valóság és a látvány, hanem az elvonatkoztatás szintjén érinti meg. Atlantisza és különösen XVI. sz.-i falikárpit-töredékei erről szólnak.

 
 

Hankó Jánosnét a japán kultúra érintette meg, színei visszafogottak és érettek, munkái szerkesztésükkel, képi elemeivel ugyancsak erősen festői megfogalmazások. Huberné Meggyes Márta korrekt mondanivalóival az esztétikum tiszteletével megoldott művészi erényeket hordoznak, a kék szín árnyalatainak gyönyörű komponálásával a hullámábrázolásokban gyönyörűek. A hullám, mint motívum foglalkoztatja.
Papp-Váry Lászlóné reneszánsz nője színeivel, különösen a bőr és az arc képzőművészeti megfogalmazásával és a történeti textil ismeretével érintett meg engem.

 

A Mészáros László Képzőművészeti Egyesület tehát teret, időt és lehetőséget teremt tagjainak az alkotáshoz, művésztanárok segítségével képezik magukat és időről időre közös kiállításokon szerepelnek. Az egyesület segít megkeresni azokat a biztosnak tűnő pontokat, amelyek kellenek az alkotáshoz, az eligazodáshoz.
Az Egyesület jövőre lesz 30 éves lesz. Csak kívánni tudom a kiállítóknak, hogy bízzanak továbbra is az alkotó közösség erejében, csípjék nyakon ezt a gyorsan elfutó időt, hallgassanak két kiváló tanárukra, Neuberger István festőművészre és Huber József szobrászművészre és tegyenek meg mindent ezekért a szép, értékes és megsemmisíthetetlen pillanatokért.

Fotó: a szerző

[Kadelka László]

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól