Dátum: 2020. december 1. kedd    Mai névnap(ok): Elza


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Gobbi Hilda emlékév 2013
Gobbi Hilda a XX. század magyar színjátszásának kimagasló egyénisége ebben az évben lenne 100 éves. Nincs a színház világának még egy olyan személyisége, aki annyit tett volna pályatársaiért, mint Ő; Jászai Mari Színészház, Ódry Árpád Színészotthon, Bajor Gizi Színészmúzeum. Valamennyit Ő hozta létre. Elsőként a 65 éve megnyílt Jászai Mari Színészházat.
 
Számtalanszor hangoztatta „nekem nincs családom, nekem a Színház a családom!” És mint jó családanya szorgoskodott szeretteiért. A második világháborút követő időszakban, fantasztikus energiákat megmozgatva igyekezett a pályáról kiöregedett színészeknek emberi életet teremteni a világégést követően.
Erről így ír Közben... című önéletrajzi könyvében.

(…)Az ostrom előtt láttam egy francia filmet, Hulló csillagok volt a címe. Öreg színészek otthonában játszódott. Olyan világsztárok játszottak benne, mint Jouvet, Rosay. Igen! Erre van szükség!

Azt tehát, hogy mit akarok csinálni, tudtam, de, hogy hol, fogalmam sem volt. A véletlen segített. Akkoriban mindenütt szavaltunk, így a Magyar utcában ideiglenesen elhelyezett József Attila Kollégiumban is. Szavaltunk, dumáltunk, iszogattunk, a srácokkal összebarátkoztunk. Az egyik kölyök azt mondja:
- Na, innen hamarosan elmegyünk!
- Hova mentek? – kérdeztem.
- Azt még nem tudom, de elmegyünk.
- Idehallgass, öcsi – mondtam -, itt a Nemzeti Színház telefonszáma, én minden este ott vagyok, játszom, ha költöztök, hívjál fel.
egyszer előadás közben az öltöztetőnőm azt mondja:
- Művésznő, valami fiú kereste telefonon és azt üzeni: most költözünk!
Hirtelenjében azt se tudtam miről van szó, aztán kapcsoltam:”Te jó isten, ez csak a kollégista lehet.”
Félóra volt még az előadás végéig, szemügyre vettem a társulat tagjait, végül a műszakiak közül választottam ki néhány havert, Jónisz Lacit és még három fiút, s mondtam nekik:
- Srácok! Ráértek éjszaka?
Csak bámultak rám.
- Meg kell szereznünk egy épületet!
Ám lássuk! –mondták lelkesen. Vettünk néhány üveg bort, kaját, cigarettát a büfében hitelbe, és elvonultunk a Magyar utcába, az elhagyott kollégiumba, amit nyitva találtunk ugyan, de világítás nem volt. Költözködés utáni irdatlan rendetlenség, lomok, papírdarabok, ócska bútorok, kitört ablaküvegek… Jónisz Laci visszarohant a Nemzetibe, hozott néhány gyertyát. Leültünk a földre meggyújtottuk a gyertyákat, ittunk, ettünk, berendezkedtünk, hogy megvárjuk a reggelt. Egy papírlapra ráírtuk: ITT SZÍNÉSZOTTHON NYÍLIK – s ezt Jónisz rászögezte az utcai bejáratra. Üldögéltünk, diskuráltunk, telt az idő, s egyszer csak az éjszaka kellős közepén valami matatást hallottunk a kapu felől. Mondom Lacinak:
- Menj már ki, nézd meg mi ez!
Kiment, körülnézett, hát egy másik plakátot talált a miénk helyén, ez állt rajta: ITT SZÁLLODA NYÍLIK. Nosza letéptük, visszatettük a miénket. Honnan jöttek, nem tudom, talán a szomszédból, de megint visszatették a szállodafeliratot. Ezt játszottuk reggelig. A ház előzőleg garniszálló volt, nem kifejezetten kupleráj, bár az is volt ebben az utcában, a „Maison Frida”. A Maison Frida előkelő, gazdag uraságok szórakozóhelye volt. Ez, amit mi birtokba vettünk, sokkal „népibb” intézmény, de lényegileg alighanem ugyanaz. Reggel, alighogy pirkadt, mondom a srácoknak:
- Még tűrjetek egy órát!
Elmentem a IV. kerületi elöljáróságra, vezetője, Debreceni úr, rögtön fogadott:
- Parancsoljon – mondta.
Azt kérdeztem:
- Ne haragudjék, elöljáró úr, mi van több Budapesten, kupleráj vagy színészotthon?
Egy pillanatra meghökkent, és azt mondta:
- Hát… eddig kupleráj.
- Na látja, elöljáró úr, akkor az egyik örömtanyát utalja ki az öreg magyar színészeknek.

Gobbi Hilda - Bajor Gizi az Otthon meggyitóján
 
Még ma is tisztelettel gondolok rá, azóta se találkoztam kevésbé bürokratikus tisztviselővel: szerkesztettünk egy röpke írást, nyomban aláírta, hogy biztonságban legyünk addig is, amíg a kiutalás hivatalosan elintéződik.
Boldogan mentem vissza a Magyar utcai házba. Az ajtót lelakatoltuk, az írás a kezemben volt
De mégsem ment minden simán.
A garniszálló tulajdonosnője, Berkovits Sámuelné pert indított ellenem. A pert végül is mi nyertük meg, de a bíróság kötelezett bennünket, hogy a tulajdonosnak lakbért fizessünk. A helyreállítás költségeit viszont lakbér fejében jóváírták, és így 1948. június 1-től havi 500 forintot fizettünk Berkovitsnénak. Mindaddig, amíg aztán az épületet is államosították.

És most mi legyen? Hogy fogjunk hozzá? Ismertem egy linókészítőt még az illegalitásból, nála csináltattam egy pecsétet: - JÁSZAI MARI SZÍNÉSZOTTHON -, mert úgy tapasztaltam, hogy a pecsét minden intézménynek az alapja. Onnan kezdve papírjainkra rányomtam otthonunk pecsétjét, és vadul levelezni kezdtem, mint JÁSZAI MARI SZÍNÉSZOTTHON. Ezzel a pecséttel kértem, ezzel szólítottam fel, ezzel indítottam meg azt a gyűjtési akciót és szervezkedést, aminek eredményeképpen az otthon létrejött.

Első ténykedésem az volt, hogy összehívtam a romos épületbe - petróleumlámpa fényénél – egy úgynevezett „sajtótájékoztatót”. Előadtam terveimet. A jelenlévők lelkesek voltak. A sajtó mindent megtett. Baróti Géza, Fedor Ágnes, Gách Mariann, Mátrai-Betegh Béla és a többiek, írtak, írtak. Minden cikk úgy kezdődött: „Megnyílik a Jászai Mari Színészotthon!” Most már nemcsak a pecsét hitelesítette a semmit, hanem a sajtó is. Mert hiszen valóban semmink nem volt, csak egy romos épület a Magyar utcában. Egy megveszekedett vasunk se! DE hát így volt szép!

Mindenki felfigyelt ránk, megrendítően sok segíteni akarással találkoztam. Pedig az ország minden lakója olyan szegény volt, mint a templom egere. Érdekes mennyivel jobbak az emberek, amikor szegények.
Ki-ki azzal segített, amivel tudott. Dinnyés Lajosné az állami szervek támogatását szorgalmazta. Lugossy Bálint mérnök barátom, aki a színházak újjáépítésében vett részt, tervezte meg az otthont tehetségesen és szépen. És persze ingyen. Tehát elindult az építkezés. Ma már nem is tudom, hogyan. DE akkor csak úgy lehetett.

A megnyitón:Gamásiné, Lugossy Bálint, Ortutay Gyula, Gobbi Hilda, Tolnay Gábor, Gedeon Pál, József Jolán
 
A régi Vajda János Társaság helyén levő Budapesti TÁRSASKÖRBEN, A Szent István körút 1-ben rendeztem meg az első jótékony célú estet 1948. február 1-én Bonyolult Est címmel.
„Végigtarháltuk” a várost. És gyűltek az adományok: a Gschwindt-féle likőrgyár italokat szállított, Préda György sütőmester zsemlyét és kiflit, a Lengyel Hentesárugyár virslit, a Dohányjövedéki Központ cigarettát – hogy csak néhány adakozót említsek. Ez volt a büfé.
Bajor Gizi, Sulyok Mária, színészek, civil barátaim, mindenki csinált valamit. A szendvicseket, italokat cekkerrel szállították oda, feldíszítették a helyiséget, reggeltől estig dolgoztak.
A színészek énekeltek, szavaltak, jeleneteket adtak elő. A képzőművészek, Ferenczy Béni, Kmetty és a többiek egy-egy szobrot, festményt ajánlottak fel árverés céljából. Az árverést Bajor Gizi vezette. A bevétel elegendő volt ahhoz, hogy meginduljon az építkezés.

Lugossy mérnök szerzett kőműveseket, iparosokat, anyagot.
Szombatonként kellett munkabért fizetnem. Fizettem is, csak úgy zsebből. Az otthon udvarán lógott egy kis vas sín, azt megkongattam, összegyűltek a dolgozók, és én fizettem. Amikor volt miből. De volt olyan szombat, hogy nem tudtam fizetni. Szorongva közöltem az összegyűltekkel:
- Uraim, nagyon sajnálom, de nincs pénzem.
- Morogtak, méltatlankodtak – igazuk volt. Valahogy ki kellett másznom a csávából.
- Valami kis aprópénzem van, uraim, meghívom önöket a szomszéd kiskocsmába, igyunk egy fröccsöt.
Jöttek, szomjasak voltak. A második fröccs után a mellettem ülő munkás odasúgta:
- Vigyázzon művésznő, a cement nem 500-as hanem 300-as.
A másik hozzátette súgva:
- A Bergmann cső keskenyebb méret a szabványnál.
A következő hét közepén mentem munkabért rendezni. Aztán lehajoltam a cementes zsákhoz, morzsolgattam az ujjaim közt, és azt mondtam a kőművesnek:
- Apuskám, ez nem 500-as!
Rémülten nézett rám, s dadogott valamit. Ettől kezdve mérhetetlen tekintélyem alakult ki az építkezésnél; azt hiszem, azért áll még mindig ilyen masszívan a Jászai Mari Otthon. (…)

Jászai Mari Színészház
 
(…)A ház már állt, de üres szobákban nem lehet lakni. Mit csináljak?
A következőt találtam ki: néhány kollégámat megkértem, hogy rendezzen be egy-egy szobát. Most is hirdeti a szobák fölött egy fatábla az adakozó nevét: „Latabár-szoba”, „Bajor-szoba”, „Rátkai-szoba”, „Honthy-szoba”. Szobát rendezett be a Vallás- és Közoktatási Minisztérium, a Fészek Klub és a Joint (zsidó jótékonysági intézmény volt az ostrom után). Méghozzá gyönyörű biedermeier, barokk bútorokkal, metszeteket hoztak, lámpákat; megható volt, amikor este megjelent Bajor, és kartonfüggönyökből öltözőfülkét csinált, megjelent Latyi, hozott három metszetet, a falra szögezte:
- Ez még itt szépen néz ki, nem?
Gyönyörűek lettek a szobák! Mert nem mindegy, hogy milyen tárgyak között élünk. Különösen egy művésznek nem mindegy, aki tudja, hogy a Bánk bán-ban milyen fejdíszt viseltek, milyen palástot, hogy a Lesr király-ban milyen ruhában járt Cordélia.

Hirdetést adtunk fel az újságokban: „Magyar színművészek, akiknek nincs lakásuk, vagy sorsuk rosszra, kegyetlenre fordult, jelentkezzenek Budapest, Magyar utca 36., Jászai Mari Otthon címén, ahol otthont biztosítunk számukra.”
Nagyon sokan jelentkeztek. Voltak, akiket egy konyhából, voltak, akiket egy függönnyel elválasztott szalmazsákról hoztam be. Olyan művészek, akik Kassától Kolozsvárig a magyar nyelv, a magyar kultúra érdekében végigjátszották az életüket. Régen csak magántársulatok léteztek, csupán a Nemzeti Színház volt állami. Fizették a nyugdíjalapot, de a maszek igazgató elsikkasztotta vagy hadikölcsönbe fektette. Ott álltak kisemmizve harminc-negyven-ötven évi szolgálat után.

Társalgó
 
Elérkezett végre a várva várt pillanat: a megnyitás! Velencei csillárok, szőnyeg, képek, gyönyörű bútorok, kandalló és boldogság!
Az ablakon lestük az érkezőket: a nők keresgélték a házszámot, a férfiak közül azonban néhányan magabiztosan célozták meg a bejáratot – nyilván ismerősök voltak a Magyar utcában. (…)

1948. március 7-én megnyílt a Jászai Mari Otthon.

Köszönjük Gobbi Hilda!

Köszönöm a fotókat a Jászai Mari Otthon és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársainak.

társalgó
 
GOBBI HILDA EMLÉKÉV 2013

Az emlékéven végighúzódó sorozat első eseményével a Nemzetközi Nőnapot új tartalommal megtölteni kívánó „Mindenütt nő” című rendezvényhez kapcsolódunk. A Magyar Nemzeti Filmarchívumban felkutatott Gobbi Hildáról készült archív felvételek segítségével idézzük fel a színésznő alakját és arra keressük a választ, hogy milyen volt a fiatal Gobbi Hilda.

2013. március 8. péntek 15 óra

Helyszín: Bajor Gizi Színészmúzeum

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Belépő: 500 Ft

[Kadelka Lászlól]

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól