Dátum: 2020. november 28. szombat    Mai névnap(ok): Stefánia


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Töprengések egy pályázat fölött
Kezdhetném mórikálva is ezt a szöveget: valahogy érzékenyebb vagyok mostanában a zenészekre, mondjuk, úgy egy éve. Előbb egy gordonkaművészből lett igazgató rúgott ki, most egy zeneszerző, karnagy törekszik ugyanerre, de nincs kedvem álságosan szarakodni ezzel sem, csak olvastam egy újabb zenész színházi pályázatát.
Egy évvel ezelőtt egy gordonkaművész, magát színházigazgatóként és színházi rendezőként definiáló férfiú, közös megegyezéssel kirúgott a Kolibri Színházból. Undorom a visszagondolástól is.

Nem telik el fél év sem, és Zalaegerszegen egy zeneszerző, karnagy, aki a saját pályázatát sem ismerte fel a meghallgatáson abban a bábszínházban, ahová be sem lépett pályázata megírásáig, azzal tölti idejét, hogyan rúgjon ki, hogy ne kelljen végkielégítést se fizetnie. Én a pszichiáterek ölében október óta, ők Zalaegerszegen tovább csinálják azt, amihez állítólag se értenek. Így van ez rendjén, ha a kerületi, vagy városi, megyei hatalmak így szavaznak a művészetről.

Én az utcán, híd alatt, hamarosan, de azért még van ímélem. És olvasom, milyen furcsa egybeesések adódnak, hogy Szegeden is elkezdődik a tánc. Mármint, hogy Botka polgármester úr ilyen furcsa kijelentést tesz: Mindenesetre nagyot csalódnék, ha Gyűdi Sándor nem nyújtana be pályázatot. Így, elfogulatlanul, csak úgy, belemondja az ember pofájába, a polgármester úr ez, és röhög magában. Na, erre már kíváncsi lettem, honnan, hogyan jön az újabb zenész a színházba.

Szegedi Nemzeti Színház
 

Nem kenyerem a pályázat-olvasás, most mégis megnéztem, ki is a nevezett Gyűdi Sándor, akinek esetleges nem nevezése okán a polgármester úr csalódnék. És most ne is beszéljünk az összeférhetetlenségről, mert az már nevetséges fogalom ebben az országban!

Nevezett ember – hangsúlyozom, nem ismerem, különös, hogy Vaszy Viktort sem ismertem, de őt mégis ismertem –, ezt írja a pályázatában: "jelenlegi vezetői kinevezésem 2011. szeptember 1-én jár le. " A magyar helyesírás szabályai szerint szeptember 1-jén a betartandó írásmód. Lehet, ostobaság ilyesmin fennakadni, de egy karnagy-igazgató, illetve a stábjából valaki, tudhatna helyesen írni, ha már az ország harmadik legnagyobb színházának az élén kívánja Botka polgármester látni őtet.

Nevezett ember azt írja: "a prózai tagozattal munkakapcsolatban nem állok". Ez nyilván megkönnyíti majd a munkát, hiszen abban a színházban, jártam már én is ott darabilag, néha beszélnek is, nem csak zenélnek. Kiváló igazgatói koncepció, nagyon emlékeztet Horváth úr mondatára, aki aztat volt hivatott magából kipréselni, hogy ugyan nem járt még a Griff Bábszínházban, de érdekli, hogy hogyan is működik a bábszínház. Meg is kapta. De ahogy hallom, nem nagyon érdekli, hogy működik.

Nevezett ember azt írja a pályázatában: "mára már nem kérdés, hogy a kultúra áru. " Nem tudom, mekkorát téved, de ha valóban az lenne, nekem már milliomosnak kellene lennem a megírt versek, drámák, regények után, és lám, szegény ember vagyok, amit amúgy nem szégyellek. De mire is gondol akkor áruként a leendő színigazgató zenész? Neki lehet, hogy az lesz, avagy nekik lesz az? Kiknek? Talán, akiknek pályázásával nem fog csalódást okozni.

Nevezett ember azt írja: "a lehetőségekkel rendszerszerű szemlélettel, az együttműködés maximális kihasználásával élünk." Keressünk már vissza erre a rendszerszerű szemlélet kategóriára. Mikor is használódik ez?

Nevezett ember azt írja: "A Szegedi Kortárs Balett és a „háromtagozatú” Szegedi Nemzeti Színház összefüggésének témájában alapvető szempont a balett teljes művészi önállósága és gazdasági függetlensége." Nos, hát én talán teljesen hülye vagyok. Úgy tudtam eddig, hogy a Szegedi Színház kéttagozatú. Ám jó, legyen három. De ha a balett teljes művészi önállóságot és gazdasági függetlenséget élvez, akkor mitől tagozat, és kinek a tagozata?

Nevezett ember azt írja: "Elvileg is úgy tartom, hogy amennyiben a főigazgató a színházában képviselt művészeti ágak közül egyben (vagy többen) nem aktív művész (esetleg egyáltalán nem művész), akkor az egységes művészi értékrend kialakítása, a tagozatok ezen alapuló egyensúlya kialakításának érdekében alkalmazzon a „tagozatok felett álló” művészeti vezetőt. A művészeti vezetőt az ügyvezető igazgatóval és a gazdasági igazgatóval együtt a vezetés második szintjének tartom; a harmadik szint a tagozatvezetőké és a műszaki igazgatóé." Ez nem más, mint annak a beismerése, hogy a fizetést felveszem olyan munka után, amit nem én végzek el, és egy csomó pénzt még leosztok másoknak, akik, talán, értenek ahhoz, amihez nekem kellene. De lehet, hogy ebben is én tévedek.

Nevezett ember azt írja: "Nem nyilváníthatom ki, hogy egy bizonyos állást kivel kívánok betölteni, mielőtt – a törvénynek megfelelően – nyílt pályázati felhívást kell tennem az álláshelyre." Ez a mondat nyilvánvaló utalás arra, hogy megvan a leosztás. Botka úr nagyon csalódott lenne, ha a fiókjában már meglévő névsor valahol megváltoznék. Bizony, a színház, barátaim, mindkét oldalon, ilyen biztonsággal lejátszott és leosztott dolog.

Nevezett ember azt írja: "Teljesen érthető, hogy személyemben egy a színházművészeten belül nem kifejezetten központi mesterséget űző pályázó alkalmasságának megítélésekor a konkrét színpadi művészeti tevékenységet irányító munkatársak személye különösen fontos." Jó meglátás, valakinek értenie is kellene a színházhoz, mert végül is esténként csak emberek mennek oda be, be oda, és valamit eléjük kell rakni…

Nevezett ember azt írja: "Tekintettel a kötelező pályáztatásra, másrészt a jelenleg fennálló – számomra ismeretlen tartalmú – vezetői kinevezésekre szigorúan jogi szempontból aggályos lenne konkrét személyeket megnevezni az egyes pozíciókra. Nem nyilváníthatom ki, hogy egy bizonyos állást kivel kívánok betölteni, mielőtt – a törvénynek megfelelően – nyílt pályázati felhívást kell tennem az álláshelyre. Ugyanakkor a pályázatról szóló döntés és a hivatalba lépés közötti két hónapban az előző bekezdés szerinti munkákat elvégezvén az intézményvezetői megbízatás első napján készen állhat a döntés arról, hogy mely állások pályáztatása történjék meg azonnal. A megjelenés idejét, a pályázat benyújtásának és elbírálásának határidejét a lehető legszűkebbre szabva igen rövid idő alatt betölthetők az említett vezetői állások, már amennyiben ezen pozíciók új közalkalmazotti kinevezéseket igényelnek. Teljesen érthető, hogy személyemben egy a színházművészeten belül nem kifejezetten központi mesterséget űző pályázó alkalmasságának megítélésekor a konkrét színpadi művészeti tevékenységet irányító munkatársak személye különösen fontos. Az iménti korlátozásokra figyelemmel, a jogsértést óvatosan elkerülve igyekszem az alábbiakban erről is nyilatkozni. A Szegedi Nemzeti Színház helyzetéről és jövőjéről húsz éve folytatok komoly beszélgetéseket a magyar színházi élet egy mára már igen jelentős alkotójával, akivel szinte egyszerre kerültünk ehhez a társulathoz, hosszú időn át párhuzamosan töltöttünk be a magunk területén vezetői pozíciót, és nagyjából egyszerre váltunk meg színházi közalkalmazotti státuszunktól, miközben azóta is folyamatosan Szegeden működünk és hozunk létre előadásokat. Juronics Tamás, aki balettművészként, majd koreográfusként, majd rendező-koreográfusként, majd rendezőként van jelen a magyar és nemzetközi színpadokon, 1997 óta Harangozó-díjas, 2005 óta Érdemes művész az a kollégám, aki balettetek és operák mellett prózai színházak előadásainak rendezésében egyaránt bizonyította művészi tehetségét és széleskörű színházi tudását. A jelen pályázatról való gondolkodásban is partnerem, a Színház jövőjét illetően művészi elképzelései meggyőzőek számomra. Ennek alapján kijelenthetem, hogy főigazgatói megbízásom esetén a művészeti vezetői állásra kiírandó pályázaton való indulásra felkérem, ő pedig ígéretet tett arra, hogy ezt meg is teszi. Amennyiben ő töltené be a művészeti vezetői állást, akkor a pályázati felhívás szerint – és közönségünk számára megjelenő módon nyilvánvalóan – háromtagozatú teátrumban a falak között otthon levő balettnek értelemszerűen külön művészeti irányítóra nincsen szüksége." Juronics Tamást sem ismerem személyesen. Munkásságát sokra tartom. De még az ő személyének a tiszteletben tartásával sem értem most a fejezetkezdő mondatot: "Tekintettel a kötelező pályáztatásra, másrészt a jelenleg fennálló – számomra ismeretlen tartalmú – vezetői kinevezésekre szigorúan jogi szempontból aggályos lenne konkrét személyeket megnevezni az egyes pozíciókra." Akkor most hogy is van ezzel a Juronics-kinevezéssel? Akkor most ő nincs kimondva?

Nevezett ember azt írja: "A prózai tagozatvezető személyének kiválasztásával kapcsolatban a megbízandó művészeti vezető fontosságát szeretném hangsúlyozni. Már tárgyalásban vagyok ugyan több neves rendezővel – részben a társulat, részben a magyar színházművészet egyik legelismertebb, sajnos másutt lekötött személyiségének ajánlásai alapján –, ám a döntést nem kívánom elhamarkodni, adott esetben meghozatalához pályázatom szakmai bírálatainak tapasztalatait is fel kívánom használni." Ha jól értem, a prózai tagozat vezetőjének kinevezését a művészeti vezetővel való egyeztetéssel akarja tető alá hozni. Remek elképzelésnek tartom. Egy karnagy és egy balett-táncos eldönti, ki lesz az ország harmadik legnagyobb színházának – nem én hangsúlyozom – a prózai vezetője. Na, itt röhögnöm kell, drága emberek, bár eddig igyekeztem megtartani a kötelező tiszteletet. Bocs…

Nevezett ember azt írja: "A fentiek bizonyos mértékig az énekkarra és a tánckarra is vonatkoznak: az értékeket fel kell tárni, a gyengén teljesítőktől meg kell válni, a húzóerőket meg kell becsülni, általában véve a színház minden művésze számára biztosítani kell az egyéni boldogulást." Olvassuk el figyelmesen, és erősen emlékezzünk vissza erre a retorikára, legalább mi, ötvenesek. Libabőrös lettem tőle…

Nevezett ember azt írja: "Vonzó előadásokat, a tanulmányaikhoz kapcsolható programokat kell kínálni a hallgatóknak. Minél több ponton direkt módon is be kell kapcsolódni az egyetemen folyó oktatómunkába. A hallgatók számán túl nagyon jelentős az oktatói létszám, a tanárok ráadásul nem öt évig, hanem folyamatosan városunk lakói, továbbá a diákság megszólításának egyik legfontosabb lehetősége, ha oktatóik ajánlják figyelmükbe a színház egy-egy produkcióját – ehhez képest furcsa, hogy az egyetem kapcsán általában csak a hallgatói közönségről esik szó. Nagyon fontos, hogy a Színház az SZTE tanárait, Szeged szellemi életének jeleseit maga mellé állítsa." Ekkora butaság kimondására még a megszólított tanári réteg sem vetemedne. És nem fog továbbra sem színházba járni, és nem fogja ajánlani az előadásokat a diákoknak – csak abban az esetben, ha valami tényleg történik a színházban.

"Az opera őrzi még a budapesti utáni második pozíciót, de megtartásáért meg kell dolgoznia, és nem jó irányban haladt az utóbbi években. A próza presztízse alacsony, szakmailag meg kell újulnia, magát a szakma értékrendjében feljebb kell küzdenie, az országos vérkeringésbe be kell kapcsolódnia. El kell jutnia odáig, hogy előadásait a POSZT meghívja, vendégszereplésekre kapjon felkérést más városokba, nevezetes produkcióira idezarándokoljanak az ország távolabbi pontjairól, művészei országosan ismertek legyenek." Bárhova pályáznék, az elődömmel szemben lenne annyi tiszteletem, hogy ne ócsároljam a munkálkodását. Azt gondolja a leendő igazgató úr, hogy a POSZT az olyan nagyon fontos dolog? Ki kell ábrándítsam. Nem jelent gyakorlatilag semmit. Annyit talán, hogy egy hétig megtelnek vele a különféle honlapok. Az idei válogató személye pedig, mint színházi emberé, egyenesen kacagtató.

Nevezett ember azt írja: "A közönség elvárásait tisztelni kell. El kell fogadni, hogy többség a munka fáradalmainak feledtetésére, a társadalmi feszültségek feloldására, elsősorban szórakozásra vágyik a színházban." Na, itt végképp bajban vagyok. Hogy mire való is lesz az a színház, amire a leendő igazgató úr gondol? Három óra tuti alvás? Vagy három óra kacagás a köbön? Színház és pihenés? Társadalmi feszültségek feloldása? Jaj…

Nevezett ember azt írja: "Másrészt arról sem szabad lemondani, hogy a színház feladata, hogy tükröt tartson a társadalom elé." Lukács tanár úr is megpróbálta, neki se ment ez a tükör-ügy…

Nevezett ember azt írja: "Nem hiszek igazán a dráma-(opera-, musical) pályázatokban, sokkal inkább megvalósíthatónak tartok egy dráma-ötlet pályázatot Szegedhez bármi módon kapcsolódó témákra, melynek díjazása sokkal kisebb ráfordítást igényel, mint kész művek pályáztatása. A nyertes mű(vek) sajátosságai határoznák meg, hogy az adott ötletből milyen műfajú alkotást rendel a személy szerint felkért szerző(k)től a Színház. Ezen az úton többfordulós városi üggyé tehető, ezzel a közönség érdeklődését felkeltheti a kortárs magyar mű megszületése". A magyar drámaírók feltehetőleg hadra készen állnak, hogy e kicsit kuszán megfogalmazott felhívásnak megfeleljenek, mi sem kívánatosabb manapság, mint a közönség érdeklődésének felkeltése a kortárs magyar mű megszületésére.

Tévedés ne essék, nem bántani akarom a maga szakmájában bizonyára kiváló karnagy urat. Csak épp egy jelenségre akartam a figyelmet ráirányítani. Se kutyám, se macskám nincs a szegedi színházban. Csak félek, hogy megint kijátssza a politika a kultúrát, a hatalom a minőséget, és ehhez egy nyilvánvalóan tisztességes ember adja oda a nevét, hogy nyilvánvalóan tisztességes embereket nyírhassanak ki hamarosan az ő nevében, vagy az ő közreműködésével. Ne így legyen, legyen ez az írás az én elfogultságom a zenész-igazgatók irányában, és akkor bocsánat...!

[Zalán Tibor]

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól