Dátum: 2020. december 2. szerda    Mai névnap(ok): Melinda, Vivien


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER

Senkiföldi Vitéz Lőrincz
A Senkiföldi Vitéz Lőrincz zenekart a kilencvenes évek közepén Beke Róbert (ének, gitár) és Kőműves Zoltán (kürt) alapította. Az állandó tagcserék következtében alakult ki a jelenlegi felállás: Beke Róbert (szöveg, zene; ének, elektro-akusztikus gitár), Balázs Antal (ütősök), Foki Zoltán (billentyűsök), Mitrovics Mirko (basszusgitár) és Pőcz István (dobszekció)
A Vajdaság-szerte relatíve ismert s Baranyában is fel-feltűnő zenekar önálló albummal még nem jelentkezett, demofelvételei azonban rendre bejárják az igényes szövegvilágára is tekintettel lévő zenekedvelők körét. A zenekar elsősorban a hetvenes-nyolcvanas években kibontakozó progresszív zenei irányzatok hagyományaira támaszkodik. A terasz.hu-ról, tehát elsősorban írásbeli közegről lévén szó zenei világának bemutatása helyett célszerűbb a zeneszámok szövegeire összpontosítani, s felhívni a figyelmet a szövegekben tapasztalható jelentéstani mozgásokra.

Beke Róbert kalapban
 
A dalszövegek felszíni rétegét rövid, nemritkán komikus hatást keltő történetek verses elbeszélései alkotják. Szereplői közé tartozik többek között Dodó, a pizzériától a fogyasztóig néhány perc leforgása alatt kartondobozban eljutó perszonifikált olajbogyó, és Márta, egygyermekes családanya, aki felismerve a kiegyensúlyozott-boldog párkapcsolatot szükségszerűen szétziláló hazugsághálózatot, fecskék mellé ül ki a póznára. Már ebből a rövidke áttekintésből is kitetszik Vitéz Lőrincz kritikai attitűdje, mely a profán világ árnyoldalán túl az abszolutizált, tekintélyt parancsoló természettudományos-technikai diszkurzust is bírálat tárgyává teszi: „elektronikus inkvizítor / üldöz engem, valljam azt, hogy / meg sem történt, személyem meg sem történt (...) elektronikus inkvizítor / elcsíp engem, tanuljam, hogy / ami nem mérhető, látomás, nem valóság. / Dehát én legénykoromban hajós voltam, és / nagy nyílt vizeken amit tanultam, az / nagyobb tudás minden más tudománynál.” Vajon miféle igazságra hivatkozik a szöveg, ha a világ tudományos igényű leírása másodlagosnak, származtatottnak bizonyul? Miféle tudásról, empíriáról tesz/tenne tanúbizonyságot? A kérdésnek a nosztalgia irányából történő megválaszolása szükségszerűen kudarcot vall. Nem a múlt értékeinek helyreállítása, jelenkori aktualizációja merül fel lehetőségként, hanem a jövő ígérete. Sajátos messianizmus ez, melyet egy megszólaló technikai berendezés fejt ki: „alvó kalózok kincsei közt kicsiny / táskarádió / megköszörüli torkát / derűs vasárnap / szól / kint minden terv szerint zajlik”. Az örömhírt nem egy személy jelenti be, bejelentődése a technika által történik, függetlenül a szubjektum tevékenységétől. Hovatovább a szubjektumot a rádió megszólalása, az örömhírnek mint feladó nélküli üzenetnek a közzététele hozza játékba: „A rádió ébreszt / a hír: kint minden terv szerint zajlik / utcára nézel de / utca nincs / ez az ami történik / szomszédka kacsint égi délibáb / csillagvilágban áll körülötted / sok ház / ameddig ellátsz”. A szóban forgó tervnek mint pozitív tendenciának az értelmezését támasztják alá a későbbi szövegrészek is: „Egyre messzebb kerülnek / a terhet szállító kocsik”, majd még határozottabban: „ismerősök ősök gyűlnek össze / mesélik ki hogy s mint / először érzik babszem-életükben / miről szól az ének / hol a helyük a képben”. Hinni abban, hogy megfejthető egy üzenet/egy ének, s ily módon lelni rá arra az ösvényre, mely kivezet a szignifikáció végtelennek hitt folyamatából: mi ez, ha nem a legtisztább esszencializmus? A lényeg iránti feltétlen bizalom okozza az eljövendő struktúra stabilitásának látszatát („először érzik babszem-életükben ... hol a helyük a képben”).

Balázs Antal keze megállt a levegőben
 

A dalszövegek szóban forgó érvelési módjával, messianizmusával szemben azonban egy, az értelmezői tevékenységre fokozottabban igényt tartó réteg fejti ki hatását. A szenvedésekre enyhülést hozó eljövendő, individuális boldogságnak, kiteljesedésnek az ígéretét foglalja össze az alábbi szövegrészlet: „Egy helyre szállnak a kertes házak / a lányok kiderül mégis virágok / te sem vagy olyan rossz mint ahogy / azt rád fogják”. A lényeg megsejtése, felismerése csakis a jövőben történhet meg. Erre utal a figuratív jelentéssel bíró Végül egy helyre szállnak a kertes házak cím is. Elég azonban néhány röpke pillantást vetni a Fekete lyuk cím dal szövegére, s a mind ez ideig érvényességgel bíró derűlátás nyomban szertefoszlik. „Nem veheted meg egy mosollyal / se csókkal se öleléssel / se késsel se félsszel se vérrel / sőt még barátsággal sem // Nem veheted meg nagy zsák pénzzel / se ésszel se erővel / elnyel mindent elfogad / mégse lesz a tiéd / téged néz / csak néz néz néz (...) a szerkezet rácsain át / bámul szüntelen fekete lyuk”. A szöveg tanulsága szerint a szerkezet a maga teljességében sohasem épülhet ki. Mindig tartalmazza önmagát és önmagán túl a fekete lyukként megjelenő hiányt is. A struktúrát mindig ki kell egészíteni, de a kiegészítés folyamata sohasem zárulhat le. Ennek értelmében a lényeg eredendően időtermészetű, ergo egy üzenetet avagy egy éneket sohasem lehet megfejteni, sohasem lehet rávilágítani a lényegére.

Pőcz István eltekint
 

Megalapozott-e a lényeg iránti határtalan bizalom, a hit, miszerint végül is egy, a permanens derű állapotával jellemezhető helyre szállnak a kertes házak? Egyáltalán komolyan lehet venni egy ehhez hasonló feltételezést, ha maguk az elemzés tárgyát alkotó szövegek egymásnak ellentmondó véleményeknek adnak hangot? Az önkéntelenül is megfogalmazódó kétséget tematizálja Az igazság 2 arca című dal szövege. A történet központi figurája a sima, szőke hajú, kékes bőrű, nyolc esztendős Isabelle, aki tündérekkel játszva a padláson egy gyűrűt talál. Ügyet sem vetve a tündérek figyelmeztetésére, ujjára húzza a gyűrűt, s feltárul előtte az igazság egy másik arca. A történet végén Isabelle-t széttépi egy medve, mivel a lány nemcsak arra lesz figyelmes, hogy az állat ráront, hanem arra is, hogy a medvében egy lepke lelke lakozik. A lényeg meglátásának válik áldozatává. A lényeg hiányában vagy inkább sokféleségében a szövegek puzzle-t alkotnak, s felszólítják a befogadót, hogy miközben:

széthull minden
te csak
kitartó légy elég bátor
rakj össze szétszórt puzzle-ból
csillaghont
amely vonz magához húz
örökkön lesz
van és volt
az értelmen túl
kozmikus limlom
mindent átható
mély kozmikus álom

Mitrovic Mirko Foki Zoltán
 
Kapcsolódó linkek:
   • Az együttes honlapja
   
[Beke Ottó]

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
Archívum
Legfrissebb cikkeink
Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

Sajtószemle
Enciklopédia
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól