Pinczehelyi Sándor: Fotómunkák/Photoworks 1972-1980
A Magyar utcai Vintage Galéria Pinczehelyi Sándor: Fotómunkák/Photoworks 1972-1980 címmel rendezett kiállítását szeptember 6-án 18 órakor Parti Nagy Lajos nyitotta meg. A különleges alkotások október 14-ig keddtől péntekig, 14-18 óráig tekinthetők meg.
Pinczehelyi fotósorozatainak első kiállítására 1974-ben, a pécsi Janus Pannonius múzeumban került sor. A katalógus bevezetőjét Beke László írta. E szövegből idézünk:
„Pinczehelyi Sándor – akárcsak a Pécsi Műhely többi tagja – előszőr a geometrikus művészethez vonzódott; kiállítása azonban, mely az utolsó három évet foglalja össze, már a processy és a konceptművészet jellegzetes problémáit dolgozza fel. Korábbi konstruktivista munkái a színes forma és a tér nyelvét vizsgálták, újabb fotóinak és fotósorozatainak tárgya az idő. Két eljárás-séma kínálkozik most a művész számára: a környezetében megfigyelt folyamatok dokumentálása, valamint folyamatok mesterséges létrahozása. A tárgyi jellegű műalkotás fogalma mindkét esetben alkotási folyamattá tágul. Az idő múlásának érzékeltetése természetesen nem a folyamat kontinuitásának megörzésével történik (erre csak a film képes), hanem szakaszokra bontásával, esetleg csupán kezdő-, és végpontjának szembeállításával. Az időbeli kontinuitás/diszkontinuitás viszony képi metafórái adják meg az idő tipikus megjelenési formáit: mennyiségi és minőségi formai változás, események periodikus váltakozása, növekedés és elfogyás, hely és helyzetváltoztató mozgás, régi és új szembeállítása, egy egység részeinek felsorolása, stb. Az elvont viszonyok konkrét megjelenése nem ritkán paradox képi metaforákar eredményez, más szóval a „filozófiai“ probléma ábrázolására szolgáló banális téma a művészeti értelmezés ironikus szándékáról tanúskodik.“

Pinczehelyi Sándor: Csillag/Star (Edit), 1973
 
A mostani kiállítás is bízonyítja: Pinczehelyi folyamat-műveivel nem fordított hátat konstruktivista múltjának: a folyamatosan változó környezet, vagy egy esemény fázisait bemutató képsorok közeli rokonai egy formai permutációs vagy variációs sorozatnak. Azok közül, akik eljutnak a Magyar utca 26. szám alatti kiállítótermbe, bizonyára lesznek olyanok is, akik úgy érzik majd magukat mintha a rendszerváltás előtti évek egyik szamizdat avantgarde kiállítását tekintenék meg. Pinczehelyi művészi nagysága éppen abban rejlik, hogy a befogadót rá tudja döbbenteni valamiféle elvont felismerésre.
A világ mi vagyunk!
Mi formáljuk, és mi rontjuk el!

Támogatók: NKA, NKÖM, Fővárosi Közgyűlés, Belváros-Lipótváros.>

[ Deák Attila ] 2005-09-13 10:02:00