Zene és irodalom a 18-19-20. században
Az Új magyar irodalomtörténet kutatási program konferenciáira 2005. június 21-én és 22-én (kedden és szerdán) kerül sor. A második nap programja:

   
   ZENE ÉS IRODALOM KAPCSOLATA A 18-19-20. SZÁZADBAN
   
   
   
   Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszékének épülete (Bp, VI., Kmety György utca 27.)
   
   Az opera mint kulturális jelentéshordozó
   
   10.00 – 11.40
   Aviva Boissevain: ’Viva la liberta!’ An analysis of Mozart’s Don Giovanni
   as an opera of the Enlightenment
   Balázs Miklós: A politikum sajátossága. Egy Bánk bán-film tanulságai
   Földvári József : „…mondja Hans Sachs”. A nürnbergi mesterdalnok és a drámaíró Wagner
   Peremiczky Szilvia: Irodalom és opera. Irodalmi adaptációk az operaszínpadon
   Kávészünet
   Zene és világa. Az etnomuzikológiai kutatások tanulságai
   
   12.00 – 13.00
   Brauer-Benke József: Népzene, magyar nóta, népi hangszerek
   Fekete László: Chászidok emlékezete. Eisikovits Miksa máramarosszigeti zenei gyűjtése
   
   Ebédszünet
   
   Zene, poétika, esztétika
   14.00 – 15.20
   Szegedy-Maszák Mihály: Ezra Pound és a zene
   Pintér Tibor: „J’ai perdu mon Eurydice” – „J’ai trouvé mon Eurydice”.
   A paródia esztétikai problémái a 18. századi vokális zenében
   Lajosi Krisztina: Gondolkodás a magyar zenéről a 18. és 19. századi magyar kultúrában. Zenetörténet-írásunk kezdetei a Zenészeti Lapok megjelenéséig
   
   Kávészünet
   
   Zene és szemantika
   
   15.40 – 17.00
   Csobó Péter: Logosz és aiszthészisz konfliktusa Eduard Hanslick
   Vom Musikalisch-Schönen című könyvében
   Veres Bálint (a NKÖM Kodály Zoltán ösztöndíjasa): Zene, irodalom, hangköltészet. Megjegyzések a komparatisztika határairól
   Szakács-Ajtony Csaba: Szemantikus és nonszemantikus szövegek mint zenei alapelem
   
       
2005-06-20 07:37:00