A BAT Hungary és a pécsi múzeumok összefogása
Új típusú együttműködés veszi kezdetét Pécsett a British American Tobacco Hungary és a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának közreműködésével.
Magyarországon jóformán még ismeretlen az üzleti- és a közszféra tudásmegosztáson alapuló kapcsolata. Az új kezdeményezés keretében a BAT szakértői a pécsi múzeumok vezetőivel és szakembereivel megosztják irányítási, pénzügyi, marketing és kommunikációs tapasztalataikat, ismereteiket. Mindez segithet abban, hogy a közszféra részét képező közművelődési intézmények, közelebbről az érintett múzeumok hatékonyabban, eredményesebben működhessenek Pécsett.

Zsolnay lány - Zsolnay tálon
 
A közös erőfeszítéseknek köszönhetően dinamikusabbá válhatnak a múzeumi szakemberek által már korábban elhatározott változások, a vállalati módszerek rugalmasabbá és hatékonyabbá tehetik a közművelődési intézmények működését. Az együttműködés eredményeként korszerűbbé, vonzóbbá, látogatóbarátabbá válhatnak a kísérletbe bevont pécsi múzeumok, azaz a Csontváry Múzeum és a Zsolnay Kiállítás.

Csontváry Kosztka Tivadar - Mária kútja Názáretben
 
A British American Tobacco Hungary számára fontos kihívást jelent a múzeum-projekt. Ezúttal nem a jól ismert szponzorációs, vagy a hagyományos donátori gyakorlatot követi a vállalat, hanem a közügyekben való részvétel egy új formáját alakítja ki. A BAT munkatársai a múzeumi szakemberekkel közösen felmérik, hogy miként lehet a vállalat verseny-szférában szerzett tapasztalatait kamatoztatni egy kultúrális feladatokat ellátó közintézménynél. Megvizsgálják azt is, hogy miként lehet erősíteni és gyorsítani a pozitív irányú változásokat, illetve felmérik, hogy a vállalati pénzügyi tapasztalatok segíthetik-e a gazdálkodás problémáinak megoldását és a tevékenység korszerűsítését. A segítségnyújtásnak ez az új formája megbízhatóbban, pontosabban azonosíthatja a támogatandó területeket és igényeiket, ami a továbbiakban a célzott támogatások felhasználásának eredményességét vetíti előre.

Amerigo Tot
 
A BAT részéről a projekt vezetője, Bede Rita kiemelte:
„ Meggyőződésünk, hogy a versenyszférában működő, felelősségteljes vállalatoknak nemcsak profit-célokat kell maguk elé tűzni. A tudásmegosztás új területe a közösségi szerepvállalásnak. Segítségével elérhető, hogy jelen esetben a múzeumok megőrizhessék működésképességüket, a közművelődés korszerű és vonzó helyszínévé váljanak. A mi vállalati tapasztalataink elsősorban a marketing-gondolkodás erősítését, a szervezeti kultúra átalakítását, a kommunikációs tevékenység javítását és a változásmenedzsment erősítését szolgálhatják. „

Az új funkciók kiteljesítésének, a továbblépésnek komoly gátjává váltak az elmúlt években az ingatlankezelési- és fenntartási problémák, a korszerű raktározási lehetőségek hiánya, valamint a múzeumok szakmai-finanszírozási normatíváinak tisztázatlansága. Az intézményegyüttes éves költségvetésének közel 40-45% százaléka saját bevételekből, pályázati eredményekből, támogatásokból származik. A fenntartó által biztosított 55-60% csupán a bérek és járulékaik 90%-át fedezi, így a teljes működési és fejlesztési költséget a múzeumoknak kell « kitermelniük ». Ugyanakkor az előírt bevételi kötelezettség túlteljesítése esetén a többlet a következő évi költségvetés megállapításánál beépül az előírt bevételbe, ezzel a költségvetési támogatás tovább csökken, tehát mintegy hátrányosan érinti az intézményt.
Ehhez társul még annak a 20, többnyire leromlott műszaki állapotú, műemlék jellegű épületnek a fenntartása, ami szintén tetemes erőforrást emészt fel. Mindezek fényében nem kétséges, hogy a múzeumi irányítás nyitott minden javaslatra, ami a működés hatékonyságát és gazdaságosságát javítja.

Victor Vasarely
 
Az igazgatóság vezetője, Huszár Zoltán kiemelte:
„Minden társadalmi rendszerben a múzeum az enciklopédikus ismeretgyarapítás, a történelmi tudatformálás, a nemzeti identitástudat elmélyítésének fontos intézménye. Ez az intézmény Pécsett és Baranyában 1904-ben nyitotta meg első állandó kiállítását, tehát 2004-ben ünnepelte 100. születésnapját.
Az intézmény Baranya megye közigazgatási határain belül öt, a múzeumi tevékenység egészét felölelő szakmai osztály, így a Természettudományi, Régészeti, Képző- és Iparművészeti, Néprajzi, Új- és Legújabbkori Történeti Osztály és a magyarországi déli szlávok (horvátok, szerbek, szlovének) tárgyi és szellemi kultúráját gondozó intézmény, a Kanizsai Dorottya Múzeum (Mohács) keretében végzi tevékenységét.
Megerősíthetem, hogy a BMMI a hozzá tartozó gyűjtemények nagyságrendje, közel 800 ezres jelenlegi műtárgyállománya, és kiállításainak száma alapján Magyarország legnagyobb múzeumi szervezetei közé tartozik. Pécsett, a Janus Pannonius Múzeum szervezetében 17, Mohácson a Kanizsai Dorottya Múzeum keretein belül 2 állandó kiállítást üzemeltet, emellett a megye területén további 33 kiállításban mutatja be gyűjteménye egy részét. Évente számos időszaki kiállítást rendez hazai és külföldi helyszíneken egyaránt.
Látogatói létszám tekintetében az országos listán évek óta a leglátogatottabb múzeumok közé tartozik az intézmény, 2003-ban a Janus Pannonius Múzeum 303.753 fő látogatójával az ország harmadik leglátogatottabb muzeális intézménye volt.
Az elmúlt évek sikeres közönségkapcsolati tevékenységének elismeréseként 2004-ben a NKÖM Múzeumi Főosztálya „Múzeumpedagógiai nívódíjat” adományozott a BMMI közművelődési csoportjának „kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként”.
A fentiekben is leírt működési nehézségek ellenére tudták az intézmény munkatársai ezeket a szakmai sikereket elérni. A továbblépés, a látogatók felé történő erőteljesebb nyitást bizonyára segíti BAT nagyszerű együttműködési kezdeményezése, mely valóban újszerű kapcsolaton alapul a gazdasági és a kulturális szféra között, és melytől igen sokat vár intézményünk.”

Bűnbeesés
 
Baranya megye önkormányzatának vezetősége várakozással néz az együttműködés elé. Tasnádi Péter a megyei közgyűlés alelnöke megerősítette :
„A múzeumi szférában egyre fontosabb a menedzser szemlélet bevezetése, hiszen a jelenlegi múzeumi szakemberek többségénél hiányzik ez a megközelítési mód és gyakorlat egyaránt. Fontos, hogy ez az országban egyedülálló, rendhagyó kezdeményezés, projekt, a múzeumi szférában elinduljon, hiszen a várt eredmények – észrevételek és javaslatok egyes vállalati tapasztalatok alkalmazására, tudásmegosztás és információ-csere a változások szempontjából kritikus kérdésekben – segítik a múzeumi szakemberek munkáját a változások dinamizálásában, a pénzügy, a marketing, a PR- és kommunikáció területén szerzett új vállalat- és üzletirányítási tapasztalatok felhasználásában. Meggyőződésünk, hogy az együttműködés sikeres lesz és a kísérletbe bevont múzeumok működése korszerűbbé, eredményesebbé válik.”

[ Deák Attila ] 2005-06-08 15:32:00