A magyar zenekultúra maradandó értéke
Az első magyar zeneműkiadói teljes „szakosított kottajegyzék” 100 éve jelent meg. A jubileum kapcsán Hutira Albin, a nagy múltú Rózsavölgyi és Tsa. Kft. Szervita téri üzletének vezetője számolt be a magyar zenekultúra maradandó értékéről.
A magyar zenekultúra kevés olyan maradandó értéket és állandó megújulásban lévő intézményt tud felmutatni, mint a Rózsavölgyi – hangsúlyozta Hutira Albin, majd idézte Szabolcsi Bencét, aki találóan így fogalmazott:
„A Rózsavölgyi az egyetemes zenetörténet egy darabját jelenti”.
A 155 éves „Rózsavölgyi” immár három esztendeje ismét a patinás Rózsavölgyi és Tsa. néven, önálló kft.-ként működik, folytatva a magyar zenekultúra terjesztése terén azt a komplex tevékenységet, melyet egykoron elődei célul tűztek ki. A Belvárosban, a Szervita tér 5. szám alatt a híres Leitersdorfer-házban, megépülése, 1912-óta folyik zenemű-kereskedelem.
A Rózsavölgyi és Tsa. cég sokirányú tevékenységet folytatott már az alapítást követő első évtizedeiben. A „szépmívárusítás” (egyenlő kottakereskedelem) mellett hangversenyeket szervezett magyar és külföldi előadók közreműködésével, együtteseket, művészeket szponzoráltak; de mindemellett a legjelentősebb tevékenységüknek a kottakiadás számított. Működésének első 50 évében több mint 5 ezer különböző kiadvány látott napvilágot. Ez a szám legrangosabb európai zeneműkiadók sorába emelte a „Rózsavölgyit” – summázta a legfontosabbakat Hutira Albin.

 
A Rózsavölgyi Kiadó működésének első ötven évében többször adott ki új művekből szakosított jegyzéket. Első alkalommal 1862-ben. Ebben az egyes kottákról néhány soros magyarázó szöveget is közölt. Hosszú előkészületek után 1905-ben jelent meg a Rózsavölgyi és Tsa. kiadói első reprezentatív összefoglaló jegyzéke magyar és német szöveggel. A reprezentatív, kötött, bordószínű katalógus előszava rámutat arra, hogy ez a „lajstrom” a cég fennállásának 55. évében látott napvilágot. Az oldalanként kéthasábos jegyzék első része 119, a második része 112 lapból és egy négylapos függelékből áll. Az első 119 lapon a szerzők betűsorrendjében sorolja fel a Rózsavölgyinél megjelent műveket, és feltünteti az árat is, míg a második rész 112 lapján szisztematikus csoportokra tagolva közli a kiadványok teljes listáját. Közel 800 zeneszerző nevével találkozhatunk a jegyzékben.
A szisztematikus rész a magyar zenemű-kereskedelemben az első olyan teljes szakosított jegyzék, amely részletes listát közöl egy kiadónál addig megjelent minden zeneműről. A jegyzék felosztása speciális, mai szakértelemmel nézve fordítottnak látszik, de mindenképpen egyfajta logikai megközelítést tükröz. A műveket két nagy csoportban tárgyalja: Hangszeres zene és Ének-zene. A Függelék részben a katalógus a megjelent könyvek listáját közli.

 
Egyes kiadványok külön belefűzött mellékletben közlik a Rózsavölgyinél megjelent „Melodrámákat”, „Salon zenekari anyagokat” és a „Zenekari partitúrákat”, illetve a hozzájuk tartozó zenekari anyagot.
A Rózsvölgyi nagy zenei szakértelemmel rendelkező üzletvezetője arról is beszámolt, hogy A Rózsavölgyi és Társa 1905-ben megjelent teljes műjegyzéke a XIX. Század második fele magyar zenei életének hű tükre. Értékes és maradandó zenei műalkotások egész sora került ki addig a kiadói műhelyből; jelentősége abban is megmutatkozik, hogy a külföld számára is ismertté tette a magyar zenei értékeket. A kétnyelvű jegyzéket elküldték Európa számos zenei intézményéhez, de a Rózsavölgyi-címanyagban szereplő külföldi partnercégek, állandó vásárlók és műgyűjtők is kaptak belőle. A katalógus előkészítése, sajtó alá rendezése, majd kiadása és postai szétküldése igen komoly anyagi ráfordításokat igényelt. Erre utalnak a levélváltások, amelyek a cég néhány évvel későbbi eladásának előzményei voltak. Valójában egy átfogó – propagandacélból készült – jegyzék eredményessége csak hosszabb távon mérhető le.

 
A korai magyar zene panorámájának tekinthető kiadvány ma is a magyar és külföldi zenei antikváriumok jegyzett ritkaságai, közé tartozik. Néhány évvel ezelőtt a szakmában ismert és nagyra értékelt – a németországi Tutsingban megjelenő – Schneider antikvárkatalógus is megemlíti – húzta alá Hutira Albin.
A Rózsavölgyi nevet messze országhatárokon túl is ismerik. Napjainkban nálunk található Európa, de talán az egész világ egyik leggazdagabb kotta-, zenei könyv- és hangzóanyag-választéka. A boltba betérőnek lehetősége van kottát rendelni a világ szinte bármelyik zeneműkiadójától, rendelkezésére áll a zeneműjegyzék, katalógus, bibliográfia és a számítógépes kottakereső szolgálat. Több mint 800 kiadótól 160 ezer féle zenemű, több mint 200 millió forintos készlet várja a vásárlókat.
Korabeli újságokban tallózva egy régi Rózsavölgyi-hirdetésre bukkantam, amely a cég egész tevékenységének ma is mottója lehet:

„Munkatársaink tudása nem arra szolgál, hogy a vevőt bármire is rábeszéljék, hanem hogy a választást megkönnyítsék. Azaz mindenkor a zenét szolgálják”.

[ Deák Attila ] 2005-04-27 00:02:00