ALEXANDRA KIADÓ - SZIGNATÚRA KÖNYVEK -
Hans-Henning Paetzke (Konrád György előszavával), Martin Márk (Nádas Péter előszavával), Takács József és Méhes Károly kötetei.

   
   Az Alexandra Kiadó újdonságai
   

   
   Hans-Henning Paetzke
   

   Idegen test
   

   
   Méret: 145 x 210 x 25 mm
   Oldal: 240
   Ár: 2499 Ft
   
   "...Nem vagyok nagy ismerője a keletnémet irodalomnak, de eddigi olvasmányaim alapján sejteni merem, hogy barátom könyve azon belül is újat nyújt. Feltételezem, hogy regényes autobiográfiája megtalálja a neki megfelelő német olvasókat (és most már a magyarokat is), akiket magukat is foglalkoztatott a döntés kérdése szorosan determinált helyzetekben. Mindenkinek van egy családregénye, ha akarja, hogy legyen, ha képes az apjában, anyjában felfedezni a regényalakot. Hans-Henning Paetzkének van mit elmesélnie, és van fogékonysága a részletek iránt, hogy olyasmit is el tudjon beszélni, amit pusztán fantáziával nem tudott volna elővarázsolni..."
   (Részlet Konrád György előszavából)
   

   
   
   
   
   Martin Márk
   

   Járt utat kétszer járj!
   

   
   Méret: 145 x 210 x 15 mm
   Oldal: 160
   Ár: 1999 Ft
   
   "A szabadságőrületnek, az örömnek, a vadságnak és a bájnak, mindannak, ami Marc Martin szövegéből árad, a magyar nyelv a forrása. Nem az egyedüli forrása. Az idegen nyelv meghódításából, birtokbavételének szeszélyes izgalmából, a nyelvi ízlelés élvezetéből táplálkozik, egy francia, aki a francia irodalmi hagyományt mintegy beleírja a magyar nyelvbe, ám a magyar nyelvbe érve a saját kajánsága, a saját kárörvendezése, a saját gonoszkodása emészti el. Martin olvasása közben egyenletesen, kitartón, elháríthatatlanul örülni kell. Holott elbeszélői anyaga láttán sok mosolyognivalója nem marad senkinek. Sötétségbe visz, felhorzsol, homályból hurcol át homályba..."
   (Részlet Nádas Péter előszavából)
   

   
   
   
   Takáts József
   

   Talált tárgy
   

   
   Méret: 145 x 210 x 17 mm
   Oldal: 158
   Ár: 1999 Ft
   
   "E könyv beszélgetései az 1994 és 2002 közötti években készültek, egy kivételével a Magyar Rádió stúdiójában. A kilencvenes évek elején Katona Imre József kért fel egy órányi rádióműsor szerkesztésére, melynek ő lett a vágója; akkor jártam először rádióstúdióban. Később, 1994-től a Rádió Irodalmi Szerkesztőségének a keretei között, ugyancsak Katona Imre, később Kőrösi Zoltán felkérésére készítettem azokat a beszélgetéssorozatokat, amelyekből e kötet számára kiválasztottam tizenegy beszélgetést. Összesen negyvenegynéhány műsort készítettem munkatársaimmal, Palotás Ágnes és Bán Magda szerkesztőkkel és Simonyi János rendezővel. A kötet címe első sorozatom címe lett..."
   (Részlet a szerző előszavából)
   

   
   
   
   Méhes Károly
   

   A kis halottlátó
   

   
   Méret: 140 x 210 x 17 mm
   Oldal: 184
   Ár: 2499 Ft
   
   "Bőrig ázva, zavarodottan állt a szerkesztő úr előtt, amikor az a leendő riport felől érdeklődött. Rabocsák Antal csak a fejét rázta szótlanul. Arra gondolt, hogy otthon ma este lefekszik és hallgatja az ablakpárkányon kopogó esőt, biztos a kis halottlátóra fog gondolni. Vajon miképp érhetné el, hogy le merje hunyni a szemét? Vajon mikképp szuggerálhatná magába, hogy egyetlen pillanat sem igaz abból, amit álmodni fog?"
   
   
2004-06-24 12:05:00