Újratemetés (15 éve)
   Többségükben totálisan értelmetlen maszatolás, óvatossággal teli hunyorgó mellébeszélés (az ország még tele orosz katonával). Az egyetlen 1956 után született szónok, Orbán Viktor mondta ki, hogy ötvenhat követelései aktuálisak: az oroszok húzzanak haza.
   
   Újratemetés
   
   Barbatrükk
   

   A magyar történelem, a magyar politika, a magyar politikusok hihetetlen alakításokra képesek. Ezt szeretjük bennük, a színészi teljesítményt. A legváratlanabb pillanatokban egy bravúros Honthy Hanna búvik elő az amúgy rezignált, másnapos és impotens politikusgarnitúrából. Csak később derül ki, megint rendezte őket valaki, megint hazudtak, de ez volt számukra a leghasznosabb megoldás, mert ha véletlenül valami érvényeset tennének, a nép nem értené őket, és elhajtaná bús, távoli hajlatokba. Hogy kőbányát mégse mondjak. Ők inkább kiállnak, szónokolnak, retorikájukban rádöbbennek, változnak, javulnak, jobbulnak, szebbülnek, és továbbra is, mint mindig, továbbra is a szeretett népet, szolgálják.
   
   Fekete selemzászlók suhogásában, pompával, bűnbánó képpel (mint Rajkot) eltemetik Nagy Imre volt miniszterelnököt, az ‘56-os forradalom egyik véletlen vezetőjét. Pilátus a Krédóban. Nem ugyanazok, akik hazaárulóként és kivégezték, de valójában a szellemiség, a bűnelkövető, a bíró és a hóhér kenetes „apai” modora benne minden hangsúlyukban.
   
   A harmincegy éves Kádár-korszak és a magyarországi kommunizmus végső alkonya a hatalmi elit általános mutyijával kezdődik 1988-ban. Az elit érzékeli, a gazdasági válság társadalmi válságba fordul át. Egyébként sem létező legitimációja elolvad. A NÉP szarik a fejére. Fut, lohol, lop, hazudik maga is, vagy fordítva: hazudik, lop, lohol, hogy megelőzze a történelmet. Az elit elővarázsolja tehát az ingerülten oda-odavakkantó kutyának az örök megoldást, bekotor a fotel mögé, kihúzza a gumicsontot, Nagy Imre kivégzését, ezzel visszanyúl a kezdeti bajokhoz, a meg nem beszélt, fel nem oldott ötvenhatot követő terrorhoz.
   „A Nép majd jól beszopja, és megbocsát. Mert a Nép szereti látni a bűntudattól gyötrődő hatalmat. Szereti látni, hogy a hatalom szenved, mondván, mi is szenvedtünk, szenvedjetek ti is.” - fogalmazza meg néppel meglehetősen ritkán találkozó elméleti szakembergárda. A vállalkozás a pompa és bolseviki könnyáradat eleve kudarcra ítélve. Beszélni a múltról a többnyire némán robotoló és igyekvő magyar társadalomban azonnali és szigorú erkölcsi-politikai ítéletet-alkotást jelent a rendszerről, amelyből kimászni látszik (az érintettek hihetetlenül nagy száma - a 900 000 MSZMP tag léte - ellenére). Az aktus nyomán - meghökkentő módon - az ország Nagy Imre újratemetésével szimbolizálja a kommunista uralmat elszenvedő országot. Különösnek nevezhető, de a demokratikus átszerveződés legnagyobb hatású eseményévé válik Nagy Imre és társai 1989. június 16-i újratemetése.
   
   A történelem öntörvénye - időrendben
   

   1985-től a gazzal sűrűn benőtt 301-es parcella besüppedt gödrei feltűnnek a BBC híradóiban, a The New York Times címoldalán. 1988 tavaszán volt ötvenhatos politikai foglyok megalakítják a TIB-et.
   1988. június 16-án a párizsi Pére-Lachaise temetőben felavatja Nagy Imre és társai szimbolikus sírját.
   1988. májusában az MSZMP leváltja Kádárt, aki morcosan ellenez mindenféle szembenézést a múlttal („Múlt nincs, jelen van és jövő, menjetek a picsába, elvtársak!)”- ami nem csoda a tények ismeretében.
   Az 1988. június 14-i PB-ülésén határozat születik, hogy a rendőrség verje szét a Batthyány-Nagy Imre örökmécsesnél tartott emlékezést.
   Grósz eltárs pártfőtitkár a június 16-i tüntetés szétverése után az Egyesült Államokban kijelenti, „Nagy Imrét helyes volt bíróság elé állítani, mert egy miniszterelnök sem sértheti meg a törvényeket és az alkotmányt”.
   Augusztus 4-én Grósz közölte - Grósz Károly (annak mondom, aki nem emlékszik, maga volt a politikai élet elfuserált miskolci esztergályosa, trottyos nadrágjaiban, entellektüel tekintetével), bejelenti: „humanitárius szempontokból” megtörténhet kivégzettek eltemetése”. És a legendás Grósz-mondat: „El kell tudni viselni és kell tudni kezelni.”
   Pozsgay Imre 1989. január 28-i beszédében, 1956-ot „népfelkelésként” minősíti ötvenhatot, ami Pozsgaytól egyszerűen nevetséges ötvenhat utáni kecskeméti regnálását ismerve.
   Apám fél napig káromkodik Pozsgayt és a reakciókat hallva. Igaza van, mint mindig. Pozsgay a PB 1989. február 7-i ülésén kifejti saját és pártja motívumait. Szerinte a népfelkelés szó azért különösen jó, mert „nem hordoz szovjetellenes tartalmat, de antisztalinista és kielégíti jelen pillanatban azokat is, akik másik variációt dédelgetnek magukban, a forradalom, nemzeti forradalom és függetlenségi háború, függetlenségi harc gondolatát. [...E]z az összefüggés az, ami véleményem szerint a pártot kisegíti egy aktuálpolitikai kényszerből született fogalom fogságából anélkül, hogy teljes identitását és önbecsülését aláásná, anélkül, hogy az egész párttal szembenézve kellene itt valami különleges számonkérést és elszámoltatást véghez vinni. [...] Tehát nem arról van szó, hogy szakítani az ellenforradalom kategóriájával, hanem arról is, hogy nehogy újra forradalom legyen a neve egyértelműen.” A szavak mögött világos a szándék, megmaradni a hatalomban minden áron. Ők még az új fogalmakat is kiötlik, ne fáradjon szegény megfáradt, műveletlen társadalom. Hát ez nem jött össze.
   A TIB 1989. február 14-én egy 1989. június 16-án tartandó „normális polgári temetés megszervezéséről” köt megállapodást.
   A keményvonalasok szorongnak és riogatnak. Borbély Sándor, a munkásőrség parancsnoka szerint: „A Kossuth tér semmiképpen nem jöhet számításba, a Hősök tere sem, mert nem lehet kezelni.” Azaz: „a tér nem lőhető tisztán!” Borbély elvtárs ekkor már elmebeteg a félelemtől.

   Május 18-án Mécs Imre bejelenti, a ravatalozásra a Hősök terén kerül sor. A határozat lehetővé teszi, hogy az esemény egyszerre lehessen civil kegyeleti esemény, és kivételes lélektani hatású politikai demonstráció.
   
   1989. június 16-án a budapesti Hősök terén kétszázezernyi tömeg temeti - Nagy Imre és társai koporsói körül - a magyarországi kommunizmust. Az állami televízió egész napos egyenes közvetítést ad az eseményről. Nyilván, hogy kevesebben legyenek az után.
   A beszédek politikai szónoklatok is egyben.
   Többségükben totálisan értelmetlen maszatolás, óvatossággal teli hunyorgó mellébeszélés (az ország még tele orosz katonával). Az egyetlen 1956 után született szónok, Orbán Viktor mondta ki, hogy ötvenhat követelései aktuálisak: az oroszok húzzanak haza.
   1989. június 16-a lélektani és történelmi fordulópont. Nagy Imrével sírba kerül a Kádár-korszak minden elhallgatott csontváza a szekrényből - s rövidesen a Kádár-korszak hullaszagú boldog békeévei. A politika kegyelmi pillanatának egyirányú emlékezete átadja szerepét a bonyolultabb, személyes emlékezetnek. Belekocogva a forradalmak, a minden diktatúrák végső stádiumába.
   
   
2004-06-06 08:19:00