ÖRKÉNY-ÖSZTÖNDÍJ
   A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére a 2004-es évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól.)

   Örkény István drámaírói ösztöndíj
   
   


Örkény István
   A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdet fiatal drámaírók részére a 2004-es évre. (Az ösztöndíj naptári évre szól.)
   Az ösztöndíj célja, hogy segítse új magyar színművek létrejöttét, valamint lehetőséget adjon azon fiatal pályakezdő drámaírók részére, akik eddig irodalmi vagy színházi munkájukkal igazolják vonzódásukat a műfajhoz.
   
   Az ösztöndíjak odaítéléséről a nemzeti kulturális örökség minisztere által felkért szakmai kuratórium dönt.
   
   Ösztöndíjban részesülhet: évente 5 fő
   Pályázhatnak: 1964. január 1. után születettek
   Az ösztöndíj bruttó összege: 70.000 Ft/hó
   

   Az ösztöndíjat egy évre szóló tervvel lehet megpályázni. Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről az év végén nyilvánosan kötelesek beszámolni, valamint részt vesznek egy - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által biztosított - nyilvános kulturális rendezvényen.
   
    A pályázati kérelemhez két példányban csatolni kell:
   
   
szakmai önéletrajzot,
   a pályázó irodalmi és/vagy színházi működésének dokumentációját, eddig megjelent vagy bemutatott műveinek listáját (bemutatott mű hiányában egy korábban írt alkotás teljes szövegét)
   két elismert pályatárs (drámaíró ill. színházi szakember) ajánlását,
   a megírandó mű alapos ismertetését, valamint a készülő drámából egy részletet.
   adatlapot

   
   
A pályázatokat a Hungarofest Kht. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton. Felelős munkatárs: Gárdos Bernadett.
   
   
Cím: 1072 Budapest, Rákóczi út 20.
   Telefon: 266 2669, 266 1357
   
Beadási határidő: 2004. február 27.
   

    Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.
   
   
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.
   A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ügyfélszolgálati irodáján és letölthető a minisztérium honlapjáról www.nkom.hu.
   Budapest, 2004. január
   Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
   
   
2004-01-26 19:32:00