Szépirodalmi Figyelő - 2003. 6. szám
Ez nem maradhat így: művelt irodalomban nem szabad így lennie. Józan, méltányos, körülményeinket ildomosan számbavevő bírálat szüksége elutasíthatlan. Írók és közönség érdeke egyaránt kívánja ezt. Az érdemnek koszorú, a tehetségnek buzdítás, a lelketlen kontárságnak visszariasztás kell.
   

   Megjelent az egyetlen szemléző irodalmi, kritikai folyóirat, a
   
   Szépirodalmi Figyelő
   
   legújabb száma. Keresse az újságárusoknál és a jobb könyvesboltokban, vagy előfizethető a szerkesztőségnél (szif@racio.hu, tel./fax: 1/321-4757).
   
   
    Mottónk: „A létező folyóiratok közt egyet sem tudunk, mely feladatául tűzte volna szépirodalmi törekvéseinket folytonos figyelemmel kísérni. Könyv könyv után jelenik meg, nevek tűnnek föl és el, anélkül, hogy valaki fáradságot venne amazok becsét, emezek értékét csak egy szóval is méltánylani; kivéve néhol egy banális ajánlatot, mely mi különbséget sem tesz a műremek s a hívatlan együgyűség ragyogása közt. Ez nem maradhat így: művelt irodalomban nem szabad így lennie. Józan, méltányos, körülményeinket ildomosan számbavevő bírálat szüksége elutasíthatlan. Írók és közönség érdeke egyaránt kívánja ezt. Az érdemnek koszorú, a tehetségnek buzdítás, a lelketlen kontárságnak visszariasztás kell. S a közönség méltán megvárja az irodalomtól, hogy ez maga tájékozza őt világra bocsátott szüleményei iránt.”
    (Arany János, Szépirodalmi Figyelő, 1861. 1. szám)

   
   
   A tartalomból:
    Szemle
   Papp Tibor: A harangöntő (Kortárs, 2003/10.)
   Csoóri Sándor: Kinek hódolhatnék még? (Hitel, 2003/10.)
   Pardi Anna: Töredékek Pascalról (Életünk, 2003/10.)
   Mezei András: Nincs más felelet (Múlt és Jövő, 2003/3.)
   Lászlóffy Csaba: Márai (Parnasszus, 2003. ősz)
   Darvasi László: Egy kalauz halála (Tiszatáj, 2003/10.)
   Schein Gábor: Panaszénekek (Holmi, 2003/9.)
   Magyari Barna: Önéletrajz (Új Holnap, 2003. ősz)
   Baranyi Ferenc: Zsákutca (Ezredvég, 2003/10.)
   Baán Tibor: Emléknyom (Műhely, 2003/5.)
   Döbrentei Kornél: Szoboravatás (Lyukasóra, 2003/10.)
   Novák Valentin: A trepanált (Árgus 2003/10.)
   Géczi János: Négy tanka (Eső, 2003. ősz)
   Szálinger Balázs: Promontor (Élet és Irodalom, 2003. november 7.)
   Szauer Ágoston: Sajtóhiba (Tekintet, 2003/5.)
   Dragomán György: Mozi (Mozgó Világ, 2003/10.)
   Juhász Ferenc: Az arany rózsafénye (Alföld, 2003/9.)
   Győrffy Ákos: Van egy ív (Székelyföld, 2003/9.)
   
   
   Interjú
   A fiatal irodalom műhelyei. Kerekasztal-beszélgetés a Fiatal Írók Szövetsége I. Őszi Találkozóján,
   Agárdon 2003. október 4-én    
   Neumann János IAS-gépétől a zenélő komputerig. Kovács Győző informatikussal a Neumann
   centenáriumi év eseményeiről, a számítástechnika történetéről és irodalommal való kapcsolatairól Képes Gábor beszélget
   Az átjátszott élet. Moskovszky Éva történésszel, játékgyűjtővel a sorsjáték történetéről, eredetéről és kulturális szerepéről Thullner Zsuzsa beszélget
   
   Figyelő
   Szépirodalom

   Sulyok Vince: Tegnapodban élsz (Fejérvári Boldizsár)
   Andreď Makine: Sorsszimfónia (Csillag István)
   Mario Vargas Llosa: Édenkert a sarkon túl (Zsávolya Zoltán)
   Harc a párduccal. Modern mexikói elbeszélések (Kovács B. Edit)
   Papp Tibor: Vendégszövegek(n). Összegyűjtött versek és vizuális költemények 1957–2002 (Dukay Nagy Ádám)
   Parti Nagy Lajos: Grafitnesz (Manda Borbála)
   László Zsolt: Pernye és pecsét (Kelemen Lajos)
   Bratka László: Hétpecsétes város levéltáraiban… (Budai Julianna)
   Kelemen Lajos: Telepesek (Csepregi János)
   Pék Zoltán: Elbújik a fénybe (Sturm László)
   Márai Sándor: Történelmi regények I–II. (Csillag István)
   Temesi Ferenc: Gabo meg a halál (Zsávolya Zoltán)
   
   

   
   Kultúra

   Tomáš Mazal: Bohumil Hrabal zajos magánya (Füleki Beáta)
   Kiss Noémi: Tájgyakorlatok (Szegő János)
   Szepesi Attila: Kapuk és vendégek. Barangolás a magyar múltban I. (Sturm László)
   Estók János – Fehér György – Gunst Péter – Varga Zsuzsanna: Agrárvilág Magyarországon
   1848–2002 (L. Simon László)
   Voit Pál: A soproni toronyzenésztől Bartók Béláig. Hét nemzedék szilvafák nélkül (Buda Attila)
   Molnár András: A fiatal Deák Ferenc (Szelke László)
   Sebastian Haffner: Churchill (Somogyi Gyula)
   Kahler Frigyes – M. Kiss Sándor: “Mától kezdve lövünk”. Tíz év után a sortüzekről (Ötvös
   István)
   Nyikolaj Bergyajev: A kommunizmus igazságai és hazugsága (P. Szathmáry István)
   Közösségelvű politikai filozófiák (Pápay György)
   W. W. Hunter – Kőrösi Csoma Sándor: Buddha élete és tanításai (Bácsfi Diána)
   Polcz Alaine: Kit siratok? Mit siratok? (Elek Tünde)
   Paul W. Ewald: A járványok kora (Ábrahám Dániel)
   
   Művészet
   Maurer Dóra – Gáyor Tibor: Párhuzamos életművek (Juhász Emese)
   Juhász R. József: Elhajlások. 1986–2002 (Kékesi Zoltán)
   L. Simon László: Secretum sigillum (Kollár József)
   Filmrendezőportrék (Péczely Dóra)
   Vagabond (Dörögdi Ádám)
   Arte et marte
   Gordimer születésnapi ajándéka. John Coetzee Nobel-díja (Parrag Judit)
   Hungarológiai oktatási program a Balassi Bálint Intézetben (Kiss Noémi)
   I. Ferdinánd-kori konferencia a Balassi Bálint Intézetben (Oborni Teréz)
   
   Szépirodalmi bibliográfia
   2003. szeptember–október
   
   A Szépirodalmi Figyelő által szemlézett folyóiratok:
   
   2000
   
   Alföld
   Árgus
   Bárka
   Beszélő
   Budapesti Jelenlét
   C.E.T.
   A Dunánál
   Élet és Irodalom
   Életünk
   Eső
   Európai Utas
   Ezredvég
   Forrás
   Helikon
   Hévíz
   Híd
   Hitel
   Holmi
   Huszonegy
   Irodalmi Szemle
   Az Irodalom Visszavág
   Jelenkor
   Kalligram
   Kortárs
   Korunk
   Látó
   Lettre Internationale
   Liget
   Litera
   Lyukasóra
   Magyar Műhely
   Magyar Napló
   Mozgó Világ
   Múlt és Jövő
   Műhely
   Napút
   Palócföld
   Pannonhalmi Szle
   Pannon Tükör
   Parnasszus
   Polisz
   Prae
   Somogy
   Székelyföld
   Szőrös Kő
   Tekintet
   Tiszatáj
   Új Balaton
   Új Dunatáj
   Új Forrás
   Új Holnap
   Új Horizont
   Várad
   Vár Ucca
   Vigilia
   
   
   

2003-12-31 20:49:00