KÉT ÉVSZAK - svédországi magyar művészeti kiadvány
"Az alapítvány célja, hogy csökkentse nehéz körülmények között élő gyermekek hátrányait, és továbbtanulási esélyüket növelje. Ezt családias napközivel egybekötött pedagógiai központokban ún. Tudor Műhelyekben végzi. A Tudor szeretne továbbképzési lehetőséget biztosítani pedagógusok, oktatással és gyermekvédelemmel foglalkozó felnőttek számára is, akik vállalják hátrányos helyzetű gyermekek gondozását, nevelését. Tehetséggondozás és esélyteremtés, ott és akkor is, ha nem olyan a szülői vagy anyagi háttér."

   Két évszak 7
   
   
- svédországi magyar művészeti kiadvány -

   

   
   2003. október 23.-án Göteborgban megjelent a "két évszak" 7. száma. A negyedik évfolyamában járó és évente kétszer (Március 15-én és Október 23-án) megjelenő svédországi magyar művészeti kiadványnak kettős célja van. Egyrészt: teret biztosítani a Svédországban élő magyar alkotó- és előadóművészeknek közös megjelenésre; teret biztosítani a sokszínűség felmutatására és erősíteni a svédországi magyarság azonosságtudatát. Másik célja: erősíteni a kapcsolatokat a svédországi magyarság és a magyarországi illetve Kárpát-medencei magyarság között.
   
   Eddig mindkét célját sikerrel teljesítette a vállalkozás. Az első, 2000. őszén megjelent számtól folyamatosan -közölt és- közöl a kiadványban jó néhány neves svédországi magyar alkotó. 2002. majd 2003. tavaszán pedig az eddigi bevétel teljes összegét, mindkét alkalommal 1000-1000 SEK- a magyarországi Tudor Alapítvány javára juttattam el. "Az alapítvány célja, hogy csökkentse nehéz körülmények között élő gyermekek hátrányait, és továbbtanulási esélyüket növelje. Ezt családias napközivel egybekötött pedagógiai központokban ún. Tudor Műhelyekben végzi. A Tudor szeretne továbbképzési lehetőséget biztosítani pedagógusok, oktatással és gyermekvédelemmel foglalkozó felnőttek számára is, akik vállalják hátrányos helyzetű gyermekek gondozását, nevelését. Tehetséggondozás és esélyteremtés, ott és akkor is, ha nem olyan a szülői vagy anyagi háttér." (Részlet a Tudor Híradóból. Részletesebben a "két évszak" kiadványban vagy pedig a www.tudor-alapitvany.hu címen.)
   
   A mostani "két évszak" az eddigiekhez hasonlóan gazdag zenei, képzőművészeti és irodalmi anyaggal valamint a megszokott szép külsővel rendelkezik, akárcsak az előző számok. A kiadványban hallható Gaál Zoltán egy műve valamint Tálas Ernő két dalt ad elő. A lemez tartalmazza a Bartók Rádióban három svédországi magyar zeneszerzővel - Deák Csabával, Maros Miklóssal és Simai Pállal - elhangzott interjúk teljes anyagát is.
   
   A képzőművészeti oldalakon Borbély Károly m.v., Csikós Tibor, Kasza Imre valamint Tompa Anna munkái láthatók. Kovács Ferenc, Norvégiából, a hagyományos jószomszédi kapcsolatok elmélyítése végett vendégeskedik a kiadványban.
   
   Az irodalmi oldalak tartalomjegyzéke pedig még ennél is bővebb:
   Csatlós János, Gergely Tamás, Gulyás Miklós, Horatius, Ladislaus, Georg Klein, Kovács katáng Ferenc, Lipcsey Emőke, Lukács Zoltán, Mervel Ferenc (fordításában pedig Örkény István, Lars Gustafsson, Per Helge, Bengt Emil Johnson, Lennart Sjögren), Molnár-Veress Mária, Molnár István, Nagy Anikó és Simándi Ágnes Kanadából.
   
   Dusa Ödön ezúttal is előadóként mutatkozik be: Horváth Imre, Új kedvessel az őszi erdőn címu versét adja elő. A lemezen hallható még Vörösmarty Szózata is Varga Vilmos nagyváradi színész tolmácsolásában. Az irodalmi anyagban közlöm ezért a vers korabeli svéd fordítását is.
   
   A kiadvány nyilvános bemutatására a stockholmi Városi Könyvtárban kerül sor november 8-án, 13 órakor az Internationella biblioteket 3. emeletén.
   
   A kiadvány cd-rom lemezen jelenik meg. Újságárusoknál nem kapható.
   Ára 50SEK+10SEK postaköltség (Svédországon belül).
   Megrendelhető: laszlo.sall@swipnet.se
   
   Sall László, a "két évszak" alapítója.
   Az kiadvány néhány száma az interneten is elérhető:
   http://hem.fyristorg.com/sall_laszlo/ket.evszak/
   http://hem.fyristorg.com/sall_laszlo/ket.evszak2/
   http://hem.fyristorg.com/sall_laszlo/Cimlap.3/
   http://hem.fyristorg.com/sall_laszlo/Irodalom6/index.htm
   
 
2003-10-29 21:58:00