Gróf Klebelsberg Kuno új bronz mellszobrának avatása
Az egykori kultúrpolitikus mellszobrát Ács Tamás helyettes államtitkár és gróf Klebelsberg Éva avatta fel, 2003. május 28-án a Gróf Klebelsberg Kuno Alapít-vány kertjében (Bp., XII. ker., Zsigmondi Vilmos u. 10/a). A kulturális tárca támoga-tásával készült bronz mellszobrot Csasznyi István óbecsei szobrászmester készítette. Ács Tamás avató beszédét olvashatják.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek Csasznyi István óbecsei szobrászművész Klebelsberg Kúnóról készült szobrának avató ünnepségén.
Kiváló férfiúra emlékezünk, aki a Bethlen kormány vallás- és közoktatási minisztereként az 1922-től 1931-ig tartó kilenc év alatt nagyszabású tanügyi és kulturális reformot hajtott végre.

Gróf Klebelsberg Éva Ács Tamás
 

Klebelsberg Kúnó olyan kultúrpolitikus volt, akinek konzervatív értékrenden alapuló reformjai, a trianoni békeszerződés után egy erős, európai színvonalú, művelt polgári középosztály megteremtésére irányultak. Megvalósított elképzelései az elmaradt magyar polgárosodás megvalósítását célozták meg, s ezzel egy nemzeti közép létrehozását.
Népiskola építési programba kezdett, de a tantermek mellett lakást építtetett a tanítóknak is, Ő hozta létre a tanyai iskolák hálózatát. Aki valaha is járt egy ilyen iskolában, tudja, hogy az akkor még analfabétizmussal küzdő pusztai népesség számára ezek az iskolák hozták el a szellem napvilágát.

a szobor és... alkotója - Csasznyi István
 

Mára, a körzetesítés után, már elvesztették funkciójukat, de jóval túlélve megálmodójukat az ötvenes, hatvanas években is még fontos küldetést töltöttek be. Ötszáz óvodát is létrehozott. Támogatta a könyvtárügyet, mint a népművelés legfontosabb eszközét Minisztersége idején ezerötszáz népkönyvtárat és ugyanannyi iskolai könyvtárat alapított. Tanügyi reformja kiterjedt a polgári, a középiskolák és a felsőfokú oktatás tananyagának korszerűsítésére, a szegedi, a pécsi és a debreceni tudományegyetem fejlesztésére.
A vezető- és posztgraduális képzés céljából létrehozta a Collegium Hungaricumok hálózatát, az Országos Ösztöndíjtanács felállításával kialakította a tudományos ösztöndíjak rendszerét.
Ennyi építkezést, fejlesztést, ilyen rövid idő alatt, ilyen átfogó, gyökeres, és minőségi reformot azóta sem élt át sokszor a magyar kultúra és közoktatás. Nem véletlenül vált divattá, hogy az újdonsült kultuszminiszterek az ő örökösének vallották magukat, vagy legalábbis megkerülhetetlen örökségéhez hasonlítva határozták meg céljaikat.
Ma a közoktatás és a kultúra azért alapvetően más nehézségekkel néz szembe, mint a múlt század húszas éveiben Az analfabétizmus helyett a korszerű szövegértés a cél. De a tananyagot most is reformálni kell, hogy a diákok ne váljanak tanuló robotokká A kultúra célja pedig ma is a művelt polgárság megteremtése, szemben az igénytelenség egyre erősödő kihívásaival.

 

A művész által árnyaltan ábrázolt arcélből is kitetszik Klebelsberg Kúnó eltökéltsége, az elsősorban önmagával szemben gyakorolt szigorúságai a munkaszeretete. Megvolt az elszántsága, politikai elfogadottsága céljai megvalósításához.

Fotó: a szerző

[ K.L. ] 2003-05-28 12:00:00