Az utolsó szó keresése (Jékely Zoltán - 90) (helyszíni p. 3. kör)
   Felmerül a kérdés, hogy fontos-e, hol, merre jelennek meg a versek. Vallasek Júlia válasza: nem. Nem fontos az egyes versek megjelenésének a helye, mivel ezek a versek nem kisajátíthatóak. Ennek ellenére jó érzés nekünk, kolzsváriaknak, hogy az illető költőt és művészetét már azelőtt is magunkénak érezhetjük, mielőtt belelapoznánk kötetbe.

   
   90 év után – 20 perces „Jékely-szimfónia”
   
   
   Jékely Zoltán születésének 90. évfordulója alkalmából került sor április 24-én Kolozsváron a Kovács András Ferenc válogatásában és utószavával a Polis Könyvkiadónál megjelent Az utolsó szó keresése című verseskötet bemutatására. Méltatta: Vallasek Júlia irodalomkritikus, egyetemi tanár. A költő verseiből Török Katalin színművésznő olvasott fel. A rendezvényt a Koós Ferenc Kulturális Alapítvány hozta tető alá.
   
   A Szentegyház utcai Phőnix-könyvesbolt üzletveztője üdvözli a jelenlevőket valamint a renezvény meghívottjait. Az idős néni nagyon meg lehet illetődve, mert bakit baki után nyomat: „Üdvözöljük Dávid Gyulát, a Polis Könyvkiadó igazgtóját, Török Katalin egyetemi tanárnőt, Vallasek Júlia színésznőt, azaz bocsánat: Török Katalin színésznőt és Vallasek Júlia egyetemi tanárnőt.” Ettől a kis kezdeti kavarodástól mindenki mókás hangulatra derül, majd a félreértések tisztázása után maga Vallasek Júlia méltatja a jeles költő munkásságát.
   
   Tulajdonképpen „születésnapot” megünnepelni gyűltünk őssze, Jékely Zoltán 90 éve született. Mondhatnánk, hogy 90 éves lenne, de azt mondjuk, hogy 90 éves, mert szelleme által mindig él, jelen van – mondja Vallasek, majd vallomásos hangot folytatja –: Először egy fényképen találkoztam Jékely Zoltánnal. A fénykép 1944-ben készült, az Egyetemi Könyvtár munkatársait ábrázolja. Monoki István, Kelemen Lajos mellett található Jékely is. Nem néz az objektívbe, mintegy bohém hangulatot kölcsönözve a tekintete által.
Vallasek Julia, David Gyula Török Katalin
   
   A hangulatteremtés után rövid életrajz következik. (A bemutató után akárki megnézheti az irodalomtörténeti ritkaságnak számító fényképet.) Jékely 69 év alatt 19 kötetet jelentett meg, ennek ellenére nem foglalja el az erdélyi irodalomban az őt megillető helyet. Az első reprezentatív válogatás csak most, 2003-ban jelent meg a Polis Könyvkiadónál, Kovács András Ferenc gondozásában.
   
   Jékely költői tevékenysége egyaránt kötődik a II. világháború utáni erdélyi irodalomhoz, valamint a természeti sajátosságokhoz, a tájhoz. Kolozsváron tanult, 16 évesen Budapestre költözött, majd a második bécsi döntés után, 28 évesen visszajött Kolozsvárra. Itt az Egyetemi Könyvtárban dolgozott, ekkor már Vass István ésRadnóti mellett költőnagyságnak számított. Költői debütjét az Erdélyi Helikonban megjelent verse jelentette: Ballada a kóbor kutyákról – amelyet természetesen Villon emlékére írt. A költő érdekes óhajáról is tudomást szerzünk a bemutatón: Jékely ugyanis a verseiből készült válogatásköteteket ezzel a verssel indította. A hagyomány ma is él: jelen kötet első darabja az 1931-es dátumot viseli – és bizony ma is eleven a vers, méltán kerül fő helyre:
   
   „Ég hercege, essék meg vén szíved,
   ne bánj velünk rosszabbul, mint kutyákkal,
   ételt s tüzet teremts mindenkinek,
   hogy ehessünk s ne átkozzunk a szánkkal!”
   
David, Vallasek, BIJ Letay, Vallasek, David
   Felmerül a kérdés, hogy fontos-e, hol, merre jelennek meg a versek. Vallasek Júlia válasza: nem. Nem fontos az egyes versek megjelenésének a helye, mivel ezek a versek nem kisajátíthatóak. Ennek ellenére jó érzés nekünk, kolzsváriaknak, hogy az illető költőt és művészetét már azelőtt is magunkénak érezhetjük, mielőtt belelapoznánk kötetbe.
   Következik egy kis irodalom óra: Jékely központi témája az enyészet, amelyet hihetetlen érzéki nyelven szólaltat meg. Különleges metaforákkal érzékeltet illatokat, színeket, helyeket. Itt következhet Vallasek Júlia tolmácsolásában egy idézet Nemes Nagy Ágnestől, aki ugye „Zsoliról” csuda szépeket ír. Bonyolult volna visszaadni a mondat hangulatát. A maga során (a kötet utószavában) KAF is a hangulat csapdájába kerül, már-már úgy érezzük, nem tud szabadulni a varázslatos versek csábításától: „Idő kell hozzá, időtlen idő, mélységes idő: olvasni hosszan, lassan Jékelyt, soká, sorról sorra felfedezni újra, majd ismét elveszíteni a versek, avagy az idő fonalát, olvasni hajnalonta, nappal, alkonyatkor s az őszi-téli hosszú éjszakákon át, a várva várt tavaszban, izzó nyáridőben, a mámorító, észrevétlen évszakok ritmusára, a vér ütemére, a szív meghitt dorombolására s makrancos zörejére figyelve, az ősi, a titkos örömre, a benső, lelki zenére, harmóniára s diszharmóniára, amint túlárad léten és halálon, emlékeken, túl álmon és valón, olvasni folyton, hosszan, lassan, zsongítón, időben majdnem elmerülten, s hagyni, hogy bebalzsamozzon, hogy bűvös ízeivel minden ízünkig, csontig átjárjon Jékely Zoltán hasonlíthatatlan és eltéveszthetetlen hangütése, elégikus és vágáns hanghordozása, élőbeszéde és melódiája, archaikusan új poétai nyelvének telítettsége, mélyrétegekből feltörő evokatív ereje, eredendő eleganciája és nosztalgikus kisugárzása...”
   

   
   A felolvasás sokkal prózaibbra sikerült, mint KAF költői lendületű értékelése. De a lényeg az, hogy a javarészt idős-idős publikum előtt Török Katalin színésznő felolvasott néhányat Jékely verseiből. Különös véletlenként számomra megadatott, hogy pont előttem állt Jékely barátja, kor- és költőtársa, Létay Lajos. Ő ellensúlyozta a színésznő felolvasását, lévén, hogy halkan szavalta az előadott verseket.
   
   A templom
   - variációk -
   
   Legjobban tetszettek nekem
   a földön: nők és templomok,
   kikben szökellő láng lobog,
   kikben halottas béke zeng.
   
   S valahányszor megnézem este
   ezt az országló templomot,
   szívem erősebben dobog,
   szemem mintha angyalt keresne.
   
   Alkonyodik. Pár sárga folt ég
   a nagyhajón, jő a sötét,
   s mintha a Mester fia volnék,
   úgy tisztelem roppant művét.
   
   
   A művésznő elragadó előadásában meghallgathattuk még a Futbalisták, valamint a Középkori fametszet című verset.
   
   Középkori fametszet, I
   Tanulmány
   
   Hol tömzsi tűzmarta kapu-tornya
   lőrés szemével a mezőkre tárul,
   megszűnik utca, épület-cikornya
   s a város elfeldkezik magáról
   
   nagyhirtelen – a görbe, gübbenős út
   szélén botorkál szoknyáját befogva
   egy rebbenő lány amoda a kőkút
   iránt a bojtorjános giz-gazosba.
   
   Kopár dombon, túl a dögtemetőn is,
   úgy lehet, a világ eleje óta,
   lógó gyümölcseivel az akasztófa;
   mögüle kél a nap, gyönyörű főnix.
   
   Éji fátylától megrabolva reszket
   a kulcsos város, s tündököl a fényben,
   csupa tornyok, csupa arany keresztek –
   mint országalma egy király kezében.
   
   Messzeföldről, bottal kopogva, bátor
   új tanokkal – szemében szent nyakasság –
   tarta vaskapunak valami vándor.
   Nem tudja még, hogy holnap felakasztják.
   
   A bemutatót Dávid Gyula zárta. Nagyon röviden kifejtette, hogy a kiadó dolga mindössze az, hogy elébemenjen a szerző gondolatának, „feldajkálja” a könyvet. És itt meg kell állnia, (megköszönve mindazoknak, akik a könyv kiadásában részt vettek), leteszi a mutatós kötetet a könyvterjesztők asztalára. A száraznak tűnő konstatálás után meleg hangon köszönti Létay Lajost, akiről megemlíti, hogy Jékely Zoltán társaként indult az Erdélyi Helikonnál egykor, tulajdonképpen vele egyidőben jelentkezett. Az ilyen apróságok fel tudják dobni a nagyon-nagyon rövid bemutatók hangulatát is.
   
   Más értelemben is bekövetkezik a „dobálózás”. A rendezvény elején bakizó néni elkövet némi könyvborogatást az első sorban, miközben hálálkodva mondogatja a magáét: „Köszönjük, köszönjük szépen a jelenlétet.” Utána: kaja, pia. Híres költőkkel (Létay Lajossal, Egyed Emesével stb.), irodalomtörténészekkel lehet társalogni.
   Érdemes volna a friss kötetből vásárolni, de ezt a vakmerő tettet kevesen követik el.
Vallasek Júlia, fent, balra: KAF Dávid Gyula - fent jobbra: Egyed Emese
[ An Ku ] 2003-04-27 17:19:00