Végel Dániel és Végel László - VVV – Végel, Város, Víziók
Meghívó Fotókiállítás megnyitójára és az azt követő irodalmi estre 2018. október 16., kedd, 17.00 óra Cultiris Galéria Örkény István Könyvesbolt (1137 Bp., Szent I. krt. 26.) Végel Dániel és Végel László VVV – Végel, Város, Víziók c. közös kiállítását megnyitja P. Szűcs Julianna művészettörténész, a Mozgó Világ főszerkesztője
Végel László (1941) Kossuth-díjas újvidéki író és fia, Végel Dániel (1977) fotográfus a szerzői a rendhagyó tárlatnak. A fiú szülővárosáról, a valaha többnevű Duna-parti városról, Neoplantáról, Újvidékről, Novi Sadról, Neuzatzról készített fotóit az édesapja prózai műveiből vett idézetekkel együtt mutatjuk be. A két nemzedék képviselője és a kétféle nyelvet használó alkotó között különös, virtuális dialógus alakul ki. A szövegek és a fotók nem egymás illusztrációi, hanem kétféle nemzedéki élmény és alkotói intenció termékei.

Végel László Végel Dániel
 
Beszélgetések Végel László könyveiről a szerző jelenlétében a Szépírók Társasága támogatásával. Az irodalmi esten közreműködik: Bojtár B. Endre, a Magyar Narancs főszerkesztője és P. Szűcs Julianna művészettörténész, a Mozgó Világ főszerkesztője Moderátor: Kőrössi P. József a Noran Libro Kiadó vezetője.

„Úvidék, a kelet-közép-európai peremvidék. Vagy a balkáni peremvidék. Gyakran gondolok Grass Danzigjére vagy Magris Triesztjére. De legtöbbet mégis Márai Sándor Kassájára, hiszen valami itt is meghalni készül. Magyar író, mosolygok magamban. Lokálpatrióta! Olyan ez, mint egy borgesi történet.”- írta hajdanán Végel László. Ma vajon mit érez, mit gondol?

 
Végel László

Végel László 1941. február 1-jén született Szenttamáson (Srbobran), Szerbia.
Az elemi iskoláit Szenttamáson, a gimnáziumot Újvidéken fejezte be. Az újvidéki Magyar Tanszék és a belgrádi Filozófiai Tanszék hallgatója volt.
1971–1980 között az újvidéki Magyar Szó című napilap Kilátó című kulturális mellékletének szerkesztője, majd 1980 –1992 között az Újvidéki Televízió dramaturgja.
1984–1987 között a belgrádi Politika című napilap állandó színházi kritikusa.
1965–1967 és 1968–1971 között az Új Symposion, 1968–1971 között az újvidéki Polja, 987–1989 között a zágrábi Prolog szerkesztőbizottsági tagja.

Írásai német, angol, szerb, horvát, szlovén, holland, bolgár és albán fordításban jelentek meg.

Magyar nyelven megjelent önálló kötetei

Egy makró emlékiratai, regény, Forum, Újvidék, 1969.
A szenvedélyek tanfolyama, regény, Forum, Újvidék, 1969.
Szitkozódunk, de szemünkből könnyek hullanak, elbeszélések, Forum, Újvidék, 1969.
A vers kihívása, esszék a jugoszláviai magyar költőkről, Forum, Újvidék, 1975.
Áttüntetések, regény, Forum, Újvidék, 1984.
Ábrahám kése, színházi esszék, Forum, Újvidék, 1988.
Judit, drámák, Forum, Újvidék, 1989.
Újvidéki trilógia (Egy makró emlékiratai – Áttüntetések –Eckhart gyűrűje) regények. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Könyvkiadó, Pécs – Forum Könyvkiadó – Újvidék, 1993.
Lemondás és megmaradás, esszék, Cserépfalvi, Budapest, 1992.
Wittgenstein szövőszéke, esszénapló, T-Twins, Budapest, 1995.
A nagy Közép-Kelet-Európai Lakoma bevonul a Pikareszk Regénybe. Beszély a pikareszk regényről, Forum, Újvidék, 1998.
Peremvidéki élet, esszék, Forum, Újvidék, 2000.
Exterritórium, esszéregény, Jelenkor Kiadó, Pécs, 2000.
Időírás, időközben, naplójegyzetek, Noran, Budapest – Családi Kör, Újvidék, 2003.
Hontalan esszék, esszék, Pécs, 2003.
Parainézis, regény, Forum, Újvidék, 2003.
Egy makró emlékiratai (harmadik kiadás), Jelenkor, Pécs, 2009.
Időírás, időközben II., naplójegyzetek, Családi Kör, Újvidék, 2011. Bűnhődés, naplóregény, Noran Libro, Budapest, 2012.
Neoplanta avagy az Ígéret Földje, városregény, Noran Libro Budapest, 2013.
Négyszemközt Máraival – Naplójegyzetek, 1992–2014. Noran Libro, Budapest, 2014.
Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja, Noran Libro, Budapest, 2015.
Exterritórium (második kiadás), Noran Libro, Budapest, 2016.
Két tükör között – Időírás, irodalommal, naplójegyzetek, Zetna, Zenta, 2016.

Több regényét színpadra alkalmazták. A Neoplanta, avagy az Ígéret Földje című regényének színpadi változata 2014-ben kiérdemelte a szerbiai nemzeti fesztiválon a legjobb előadásnak kijáró díjat, továbbá a belgrádi Nemzetközi Színházi Fesztivál (BITEF) közönségdíját.

Díjak

Mladost-díj
Déry Tibor-díj
Az Év Könyve-díj
Füst Milán-jutalom
Újvidék városának Február 1. életműdíja
Kossuth-díj
Toša Manojlović-díj, a modern irodalmi kifejezés módjáért
Hazám-díj
A belgrádi LEX kitüntetése: Hivatás lovagja
A Kultúra Szikrája, Vajdaság életműdíja

2018-10-13 06:53:00