Irodalmi-zenei „párbeszéd” Ghyczy György festőművész képeihez
Ghyczy György festőművész Barangolás című kiállításához különleges művészeti összjáték lesz a Mazart Galériában(1089 Budapest, Elnök utca 1.) : június 20-án, csütörtökön 19 órától Háy János költővel beszélget Eszéki Erzsébet kulturális újságíró, a képekre és a személyes hangú beszélgetésre is reflektál zenével Juhász Gábor gitárművész.
Eszéki Erzsébet (Dobofoto)
 
Eszéki Erzsébet, aki Így látunk mi című, a Corvina kiadónál megjelent kötetében 37 ismert interjúalanyával járt körül 37 képet, most két kitűnő művészt választott ehhez a programhoz. Ezúttal tehát két, másik művészeti ágban alkotó művész képélményeit, gondolatait és érzéseit ismerhetjük meg a beszélgetésből, valamint az ehhez kapcsolódó irodalmi-zenei „párbeszédből”.

Ghyczy György (F. Sebestyén László)
 
Ghyczy György festőművész 60 éves az idén. Ebből az alkalomból látható a Barangolás című kiállítása, amelyet Novotny Tihamér művészettörténész, művészeti író nyitott meg május 24-én. A Mazart Galériában Ghyczy György 48 képe tekinthető meg 2013. június 21-ig, keddtől péntekig 11 és 18 óra között, más időpontokban bejelentkezéssel.
Ghyczy György éveken át dolgozott könyvkiadóknál (Múzsák, Corvina, Agora) tervezőként, illetve grafikusként. Prof. Wunderlich tanítványa volt a lipcsei Grafikai és Könyvművészeti Főiskolán.

Háy János (F.Horváth Blanka)
 
Az Art-el társulatába tartozott az 1970-es évek közepétől. Rendszeresen részt vett az Agora nemzetközi képzőművészeti találkozó munkájában. A ’80-as években az Agora szalon kiállítója volt. 1997-ben jött létre a Dúzsi Művésztelep, amelyben a kezdetektől részt vett. 2007-től az Ercsi Művésztelepen segíti minden nyáron a festők munkáját. Rendszeres kiállítója a Muravidék Kulturális Egyesület képzőművész szekciójának. Résztvevője a Miskolci Grafikai Biennálé, a Kisgrafikai Biennálé, a Salgótarjáni Rajz triennálé kiállításainak. Sok kiállítást tudhat maga mögött itthon és Európa számos nagyvárosában, több pályázaton ért el eredményeket.

Juhász Gábor (F. Juhász László)
 
1998 márciusában hozta létre a Nyitott Műtermet, amit azóta is vezet. Tizenhat éve foglalkozik idős emberekkel, művészettel kapcsolatos előadásokat tart, művészetterapeutaként segíti őket a napi művészeti tevékenységükben.
2005 novemberében előadást tartott Darmstadtban a Quo vadis Europe című nemzetközi konferencián. Résztvevője és előadója volt az I. és II. Művészetterápiás Világkongresszusnak (2006, 2011), az Áramlásban II. művészetterápiás konferenciának 2009-ben. Rendszeresen ír cikkeket (Múzsák Művészeti Magazin, Metropol, Lupe Magazin stb.) művészetről, illetve az idősek művészeti tevékenységéről. 2007 őszén Pro Urbe Erzsébetváros kitüntetést kapott Erzsébetváros közösségét szolgáló képzőművészeti és kultúraközvetítő munkájáért.

 
Két, a közelmúltban rendezett kiállításán így jellemezte Feledy Balázs és Novotny Tihamér az alkotót és művészetét:

„(...) Különös jelensége a kortárs magyar képzőművészetnek Ghyczy György művészete és személye. Ahogy én látom, tapasztalom az úgynevezett képzőművészeti kánonban bent is van meg nem is, a képzőművészeti médiának (ha van ilyen) részese is meg nem is. Részese a képzőművészeti nyilvánosságnak, meg nem is. Személye aktív, de nem erőszakos, művészete szuggesztív, de nem tolakodó. (…)” – Feledy Balázs, 2013. február

 
„(...) Ghyczy György képei (...) egyrészt megőrzik a természetre utaltságukat, másrészt elszakadva a látványvilágtól jelképes értelmet, érzelmi-gondolati, hogy ne mondjuk, mitológiai töltést kapnak. Nem tudok szebbet és pontosabbat kitalálni: Ghyczy képeinek van valami haikuszerűsége.
Tájtörténetei egyszerre a konkrét pillanat benyomásainak sűrítményei, valamint a végtelen idő fonalának megragadásai. Bennük a külső világ jelenségei, felvillanásai életfilozófiává, lélekrezdüléssé, továbbépíthető toposszá, szellemi tartalommá, gondolattá alakulnak át. (...)" – Novotny Tihamér, 2012. május

2013-06-18 11:10:00