Britannica Hungarica Nagylexikon 2012
Megbízható, naprakész segítőtárs
241 év tudástára – ötezer magyar vonatkozású szócikk – 10 000 újraválogatott, igényes fotó, több száz térkép, ábra és táblázat – a szerzők között 110 Nobel-díjas tudós, 20 államférfi, 5 amerikai elnök – a klasszikus tudomány és a modern kultúra értékei – naprakész, megbízható információk – forrásmunka a világ tudáskincséhez – 24 kötetben!
A Britannica Hungarica története

Az 1771 óta megjelenő, legtekintélyesebb angol nyelvű általános enciklopédia, az Encyclopædia Britannica magyar nyelvű nyomtatott változata 1994 és 2001 között jelent meg 18 kötetben. A hazai szerkesztőség figyelmet fordított az angol enciklopédiában megtalálható magyar és európai anyag bővítésére, ezenfelül csaknem 4000 magyar, illetve nemzetközi vonatkozású szócikkel egészítette ki.
A lexikonsorozat az indulását követő évben, 1995-ben elnyerte a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Fitz József-díját, amelyet az adott év legértékesebbnek és legkeresettebbnek ítélt kiadványai kaphatnak meg.

 
Az új kiadás A Kossuth Kiadónál április 18-án megjelent Britannica Hungarica Nagylexikon 24 kötetből álló díszkötéses sorozata a korábbi magyar adatbázis legjavát adja közre: mintegy 40 000 címszava felöleli a XXI. századi magyar olvasó érdeklődésére leginkább számot tartó anyagot.
A tartalom az angol nyelvű Britannica Online Academic Edition naprakész szócikkei alapján frissül, kibővítve az európai és a magyar vonatkozású tartalmakkal. Mindezt csaknem 10 000 újraválogatott, igényes fotó, több száz térkép, ábra és táblázat teszi szemléletessé.
A Britannica Hungarica Nagylexikon kiadása nagyszabású és merész vállalkozás, a maga nemében hiánypótló a hazai könyvkiadásban. Merész, mert az internet világában bízni a sikerben csak úgy lehet, ha a kiadó vezetése is bízik a Britannica márkanév rangjában, tekintélyében, a mögötte álló, tapasztalt és szakmailag elismert szerkesztőség magas színvonalú munkájában, naprakész tudásában, és bízik a hazai olvasóközönség tudásvágyában.

A Kossuth Kiadó semmit sem bízott a véletlenre: háromezer fős, reprezentatív piackutatást végzett, amely azt igazolta vissza, hogy a XXI. század elején is van létjogosultsága, szerepe és haszna egy olyan nagylexikon-sorozatnak, amely kézbe vehető és szerethető.
Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója hisz a megbízható tudás erejében. Itt a megbízhatóságon van a hangsúly.
Meggyőződéssel állítja: A könyvhöz való viszony sajátos életérzés: tudásvágy, kötődés, hangulat ötvöződik benne. A könyv vizuális élményt is ad. Megfogható, szerethető, és egy bensőséges világot lehet általa felépíteni. A nagylexikon köteteibe belelapozni, könnyedén rátalálni a keresett témára, elmélyedni benne – mindez a felfedezés, a tudás örömét kínálja.

VÁMOS TIBOR, az MTA rendes tagja, informatikus

„A kort fényképező lexikon.”

Otthoni könyvtáram polcain büszkén sorakoznak a régebbi lexikonok. A százhúsz éves Pallas vezeti őket, utána a Franklin százéves kiadása, egy velem egykorú nyolcvanhat éves Larousse, majd legújabbként a kamasz¬korú Magyar Nagylexikon, gépem-ben pedig az eredeti Britannica 2005-ös DVD-je.
Mind napi segédletem, hiszen ezek őrzik a gyorsan változó korok hiteles ismereteit, a fejlődések, értékelések, történelemszemléletek mérföldköveit, adnak tájékozódást a mai hírek, tudáselemek folyamatának értékeléséhez. A Wikipedia ezekkel együtt használható, gyakorlati forrásom, páratlan gazdagsága, napra kész anyagainak néha kérdéses, ki nem forrott, sokszor naponta módosuló aktualitásával. Ennek az összefüggő világképnek folytatása, mai fényképe lesz a Britannica Hungarica Nagylexikon.
Nem véletlenül van reneszánsza a fotóművészetnek a film háromdimenziós, színes világában. A kort fényképező lexikon, a könyv és a kor óriásfilmje, a világháló összetartozóan igazítanak el egyre bonyolultabb világunkban.

FÜR ANIKÓ színművésznő

„Tiszta forrás, amelyhez oda lehet járulni.”

Amikor kézbe vettem a Britannica Hungarica Nagylexikon első kötetét – kiváltságosként, a megjelenés előtt pár nappal –, az volt az érzésem, mintha egy nagy múltú királyi család utol-só sarjával foghattam volna kezet, nézhettem volna a szemébe. Félve és aggódva mondom, hogy letűnt korok nagy értékét látom benne, és nem is vagyok hajlandó belenyugodni abba, hogy a nyomtatott könyvek, lexikonok fölött megkongassuk a vészharangot. Engem szoros érzelmi viszony fűz a könyveimhez. Hozom ezt a gyerek¬koromból, amikor csak ki kellett nyújtanom a kezem, hogy elérhessem a Révai Lexikon köteteit, amelyek ma is a társaim, és íme, itt egy új, könnyen kézben tartható, színes, rendkívül gazdag és naprakész tartalmú lexikon, amelyet jó tudni magam mellett. Elárulom, hogy ceruzával a kezemben olvasom a könyveimet és a számomra fontos, értékes mondatokat, részeket aláhúzogatom. Részesévé válok, belakom a könyveimet. Ez a személyes együvé tartozás nem alakulhat ki a képernyővel, igaz nincs is számítógépem és nem is vágyom rá. Imádom az új könyvek illatát, tapintását, formáját, és szeretem őket, mint tárgyakat is. Úgy érzem, ha egy könyvet a magamévá tettem, más leszek, mint annak előtte voltam, a gondolataim, a személyiségem is gazdagabbá válik. A Britannica Hungarica Nagylexikon számomra kultikus sorozat: tiszta forrás, amelyhez oda lehet járulni, amelyet meg lehet nyitni, amellyel a szomjamat oltom.

KULKA JÁNOS színművész

„Velem vannak, mint a közeli ismerőseim.”

Ötéves koromban már folyékonyan olvastam és kifejezetten vonzódtam a nagyméretű, a titokzatos tudást rejtő könyvek, lexikonok iránt. Minél nagyobbnak láttam egy könyvet, annál nagyobb kalandnak gondoltam a felfedezését. Nálunk, otthon az Új Magyar Nagylexikon járt kézről kézre és később is sokat forgattam, szerettem, ha elérhető kö-zelségben voltak.
Úgy gondolom, hogy valamiféle kézbe vehető tudásra, információra mindig szüksége lesz az embereknek. A stabilitás érzetét adják azzal, hogy anyagszerűsége van az információnak. Bármennyire nyitott a világ, bármennyire csodálatos lehetőség, hogy az internet világában a keresőprogramokkal másodpercek alatt elérhető bármilyen információ, mégis azt érzem, hogy azok nem maradnak meg bennünk eléggé mélyen.
Az a mozdulat, ahogyan fellapozunk egy lexikont, annak az öröme, ahogyan rátalálunk a ke-resett szócikkre, a számunkra fontos információ összefüggéseire, az a tény, hogy valami kéz-zel fogható, eltehető, levehető a könyvespolcról, papír alapú, tapintása, színe, illata van – ez az élmény semmivel sem lesz helyettesíthető, pótolható.
Ma már nem nyúlok fel értük a könyvespolc legfelső sorába, de szeretem a színüket, a for-májukat, azt, hogy velem vannak, mint a közeli ismerőseim.
Sikert jósolok a Nagylexikon sorozatnak, a könyvszerető emberek körében, életkortól, érdek-lődési körtől függetlenül, azoknál, akik a könyvet mint tárgyat szeretik. Mert, van abban va-lami megnyugtató, hogy annak a tudásnak a birtokosai is lehetünk, amelyek ezekben a köte-tekben olvashatók.

MONOK ISTVÁN, az Országos Széchényi Könyvtár volt főigazgatója

„A könyv szelleme a fizikai megjelenésével teljes.”

A könyveknek is van aurájuk. Ha csak interneten jelenik meg, nagyon szép, kényelmesen használható felületen, akkor is csak olyan, mintha a nekem kedves emberrel skype-on be-szélgetnék. Látom az arcát, vannak benyomásaim érzelmeiről is, de nem látom a szeme csillogását, villanásait, nem érzem fizikai valóját. A könyvnek is van teste, illata. Alig ismerek olyat, aki nem szagolja meg az új könyvet. A könyv aurájához tartozik nemzetiségének megérzése. Ahogyan egy ismeretlen emberrel találkozva próbálom kitalálni, melyik nemzet gyermeke, a könyvről is megmondható. Egy enciklopédia címével is távolságtartásra int. Hogyan merjek közelebb lépni hozzá. Ha interneten teszem, olyan, mintha egy neves tudósról csak olvasnék, egy királyt csak képen vagy filmen látnék. Ha az enciklopédia megfelelően barátságos méretével is megszólít, köze-lebb kerülök hozzájuk, velük találkozom, és a róluk szóló ismeret elsajátítása mellett a talál-kozás élményének lehelete is megérint. Az enciklopédia lehet fél méter magas, tíz centi vastag könyvek félelmet keltő armadája. De lehet kecses, kézbe vehető baráti sereg is. Ha ennek a formája magyar szellemű, akkor külö-nösen szimpatikus sereglet.

2012-07-20 00:12:00