Pályázat a Vojtina Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére
2010. július 28.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (4024 Debrecen, Piac u. 20.) pályázatot hirdet a Vojtina Bábszínház (4024 Debrecen, Kálvin tér 13.) vezetői munkakörének betöltésére az előadói-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) 39-42. §-ban foglaltak alapján.
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat a Csokonai Színház látja el.

Az intézmény feladata:

• Báb és gyermekszínházi és felnőtteknek szóló bábszínházi előadások létrehozása, bemutatása, valamint játszószínházi foglalkozások, táborok, szakmai képzések, továbbképzések szervezése.
• Lehetőséget teremt a városi, megyei bábcsoportok és alternatív színházi formák fellépésére. Rendszeresen fogad báb- és gyermekszínházi előadásokat.
• Együttműködik a város kulturális intézményeivel, törekszik a társulat szellemi művészi színvonalának emelésére, kapacitásának teljes kiaknázására és a városban élő alkotók bevonására.
• Az intézmény profiljához tartozó kiállítások és egyéb programok szervezése.

A munkaviszony időtartama: 2011. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamú. A munkába lépés napja: 2011. január 3.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

Tartalmi elemek:

• részletes szakmai önéletrajzot és a szakmai gyakorlat igazolását
• az intézmény művészeti irányítására vonatkozó elképzeléseket, tervezetet az előadásszám illetve a látogatottság növelésére
• a gazdaságos és hatékony működtetésre, menedzselésre vonatkozó konkrét vezetői elképzeléseket,

Mellékletek:

• a szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolatát azzal, hogy a pályázó a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles a munkaszerződés aláírásáig DMJV PH Humán Főosztályán bemutatni
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• a pályázó nyilatkozatait az alábbiakról:
• személyével kapcsolatban nem áll fenn összeférhetetlenség a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait tekintve
• a pályázatot a véleményező és az elbíráló testületek nyilvános ülésükön tárgyalhatják
• a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
o vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének vállalásáról

• A pályázati felhívás közzététele:
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján való megjelentéstől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának helye:
Postai úton: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének címezve (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.), a pályázatot zárt borítékban "Pályázat a Vojtina Bábszínház vezetői munkakörének betöltésére" megjelöléssel kell benyújtani.

RÉSZLETEK

2010-07-29 05:04:00