Lovas Gábor a Csopor(t) Horda Galériában
Csopor(t) Horda Galéria a pécsi Horvát Színházban
Lovas Gábor 2004-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festő szakán Tolvaly Ernő tanítványaként. Jelenleg Békéscsabán él és a művészeti oktatásban dolgozik. Egyetemi tanulmányai idején a festészeti képalkotásnak számos, egymástól igen távol eső módját végigjárta - Vágner Mátyás kiállítás-megnyitó szövege a Csopor(t) Horda Galériában.
Megismerkedésünkkor nagyméretű absztrakt expresszionista képeket készített, majd érdeklődése fokozatosan a hagyományosabb, figurális festészet irányába mozdult el. Kísérletező, felfedező módon közelítette meg a festészeti módszerek elsajátítását. Így korai munkáiban egyszerre valósultak meg a Leonardói elgondolások, melyek a természet tanulmányozása révén kívánják meg a látható világ leképezését, ugyanakkor a nemes értelemben vett akadémikus műveltség is teret kapott a tanulási folyamatban, mely a nagy mesterek tanulmányozása, másolása, feldolgozása révén teszi lehetővé a technikák, szemléletek elsajátítását.

Önarckép 70 X 80cm
 

Diplomamunkája, nagyméretű önarcképe tette egyértelművé a továbbiakban követendő irányt.

S, hogy teljesebb legyen a kép, meg kell említeni, hogy Lovas Gábor nem kizárólag festészettel, hanem a vizualitás számos területével foglalkozik, tagja volt az Ultramarin csoportnak, melyben videó installációkat, rövid scatch filmeket, kísérleti videókat készített. Még e munkákban is fellelhető azonban a festészeti párhuzam, gondolok itt az Akvarell önarckép című alkotására, melyben az analóg videó-keverő színtorzítási lehetőségeit kihasználva teremtett líraian festői képeket.

Szabad idő, szabad helye 125 X 155cm
 

Jelenlegi alkotásai, az itt látható munkák egy jól beazonosítható kortárs áramlatba sorolhatóak. Hagyományos értelemben vett, klasszikus eszközökkel létrehozott táblakép megalkotásával foglalkozik. Figurális, a látványt naturálisan feldolgozó tradicionális képekről van szó, melynek technikája olajfestés és hordozója vászon vagy falemez.

A képeket nézve óhatatlanul is analógiákat keresünk, s könnyű dolgunk van, hiszen e festészeti áramlatot világhírű alkotók nevei jelzik, mint Lucian Freud, Luc Tuymans, Michael Borremans.

Irma 70 X 100cm
 

Túl egyszerű lenne azonban néhány művészettörténeti párhuzammal elintézni Lovas Gábor festészetét. Hiába sorolhatnánk klasszikus alkotók neveit Rembrandtól Vélasquezig, bár hagyományos, történeti festészeti hatások gazdagítják technikáját és alkotásai megjelenését (gondolok itt a színek kiválasztására, a festőien megfogalmazott kompozíciókra, fény-árnyék hatásokra, a formák tömör és világos megfogalmazására), nem elégszik meg a stílusok idézetével, továbbfejlesztésével, hanem és itt Sudár Péter ismertetőjéből idézek – művei a mindenkori normálist célozzák meg.

Pár 60 X 60cm
 

Ha csak a hagyományos festészet szemszögéből vizsgáljuk az alkotásokat, befogadó szempontból csak a technikai oldalt vizsgáltuk meg és elsiklottunk a lényeg felett, ugyanis a képek tartalma és tematikája ízig-vérig mai művészetet tárnak elénk.

Képeinek hangulata rendkívül széles skálát mutat, találhatunk köztük kegyetlen önvizsgálatot, távolságtartó realista leképezéseket, de ugyanígy szerepelnek humoros, groteszk, néha érzelmességbe hajló, melankolikus alkotások is.

A hagyományok mellett óhatatlanul hatnak rá a film, a fotó, a digitális technikák által átalakított látható világ elemei is. Tetten érhetők ezek képkivágásokban, sorozatokban, festői megfogalmazásokban, még ha nem is ezek adják festészetének lényegét, a jelenkor alkotója nem tudja magát kivonni e hatások alól.

Hangulatgyakorlatok 100 X 130cm
 

Kérdezhetnénk, hogy milyen Lovas Gábor egyedi stílusa, s nehezen fogalmazhatnánk meg pár mondatban. Alapvetően nem arculati stílusról van szó az esetében, nincs meg az a kulcsszó, amivel könnyedén beazonosíthatnánk munkáit. Kísérletező, felfedező hozzáállása a festészethez az, ami alapján alkotásait összefűzhetjük. Klasszikus, tradicionális műveltség, az absztrakt képeinél kialakult laza és friss ecsetkezelés, a modern képi világ lenyomata szűrődik keresztül személyiségén, hogy személyes érzésekkel, emlékekkel, vágyakkal, kérdésekkel itassák át a születendő műveket. Ez a személyesség és sokoldalúság menti meg a sematizálás és sorozatgyártás veszélyétől.

Érdekes, látványos, friss munkákat ajánlok a kedves megjelentek figyelmébe!

[ Vágner Mátyás ] 2009-05-31 21:27:00