A látványtól a látásig
Vasarely Múzeum - (Pécs, Káptalan u. 3.)
Elutazhatunk Buenos Airesbe, New Yorkba. Amszterdamba. Helsinkibe. Horribile dictu, Montevideo érintésével Sao Paolóba. Vagy más olyan szerencsés városba, amely állandó Vasarely-kiállítással büszkélkedhet. De választhatjuk akár Pécset is.
E sorok írója nincs meggyőződve arról, hogy Victor Vasarely művei a távolabbi utókor számára klasszikus műélmény forrása lesznek, s nem csupán vizuális érdekességként tartanak majd számot kitüntetett érdeklődésre. E sorok olvasója azonban joggal hányhat fittyet e sorok írójára. Különösen akkor, ha személyes tapasztalatok birtokában dacol a cikkszerző okvetetlenkedésével. Amihez azonban feltétlenül és mielőbb szükséges Buenos Airesbe utaznia. Vagy New Yorkba. Amszterdamba. Helsinkibe. Horribile dictu, Montevideo érintésével Sao Paolóba. Vagy más olyan szerencsés városba, amely állandó Vasarely-kiállítással büszkélkedhet. Így választhatja akár Pécset is.

 

Vásárhelyi Győző (1908–1997) Pécsett született, de már 1930-tól Franciaországban kereste a boldogulást. Ezt akár sajnálhatnánk is. Hogy mégsem tesszük, annak oka az, hogy meg is találta. A külhoni évek alkotói hozadékát aligha véletlenül övezte s övezi nemzetközi hírnév. A funkcionális művészet, az absztrakt képalkotás, az op-art (optikai művészet), a konstruktív művek, a geometrizáló képiség, a szürrealizmussal is határos organikus látványelemek egyik legnagyobb hatású mesteréről beszélünk. Olyan művészről, aki nemcsak alkotott, de gondolkodott is az alkotásról. Nemcsak azzal volt tisztában, hogy műveinek a vizuális befogadás miféle rögzült szokásaival kell megküzdeniük, de azt is tudni, érteni akarta, mi és hogyan változtatható meg a befogadói magatartásban. A látvánnyal kísérletezett, de a látás izgatta. Művészete, némi egyszerűsítéssel, nagyszabású kísérlet a tekintet ontológiájának feltérképezésére.

 

A pécsi múzeum 1976-ban nyílt, de már 1968-ban Pécsre került egy szerigráfiákból álló Vasarely-kollekció. Különböző rendű és rangú Vasarely-reprodukciókkal pedig úton-útfélen találkozhat a figyelmes szemlélő; magánlakásokban és közintézményekben egyaránt. A múzeum anyagára összpontosító figyelem talán segít megérteni, miért.

[ Halmai Tamás ] 2008-10-27 23:41:00