Reneszánsz Év – 2008
Megnyílt a négy nagy nemzeti intézmény kiállításai közül kronológiai sorrendben a negyedik. A Magyar Nemzeti Galéria a Budapest Tavaszi Fesztivál kiemelt rendetvényeként „Mátyás király öröksége a gótikától a barokkig – Reneszánsz művészet Magyarországon a XVI-XVII.században“ címmel megnyitotta a Reneszánsz Év egyik leggazdagabb kiállítását.
 
A „Reneszánsz Év 2008“ kiemelten támogatott rendezvénysorozat Mátyás király trónralépésének 550. évfordulója alkalmából magát a humanitás korát és a reneszánszot kívánja méltóképp megünnepelni. A rendezvénysorozatban a kultúra különböző intézményei , múzeumok és kiállítóhelyek , könyvtárak, levéltárak ,hangversenytermek és színházak, emlékhelyek vesznek részt határon innen és túl. A Reneszánsz Év a Magyar Kultúra Napján január 22.-én kezdődött és első nagyszabású kiállítása „A MEDICIEK FÉNYKORA – Élet és művészet a reneszánsz Firenzében„ címmel január 24.-én nyílt meg a Szépművészeti Múzeumban. Firenze Budapestre költözött – mondták az olaszok a kiállítás megnyitóján és ez így is volt. A kiállítás anyagának gerincét a firenzei múzeumok gyűjteményéből állították össze. Közel hatvan olasz intézmény féltett műtárgyai láthatók május 18.-ig a Szépművészetiben.

 
A reneszánsz Firenze több mint három évszázadon keresztül olyan művészeti virágzást élt meg, amely Európában is páratlan. A korabeli firenzei kormányzat, a pénzügyi, ipari és kereskedelmi oligarchia és a polgárság olyan szerencsés találkozásának a következménye volt a reneszánsz amelyben az egyenlők között az elsők lettek a Mediciek. A banki ügyletek lebonyolítását segítette a firenzei aranyforint 1252 évi első kibocsátása. A Mediciek a pénzügyi tranzakciókban, a bankokban jelentős szerepet játszottak, mert Firenze mellett Velencében, Rómában, Brugge-ben, Lyonban már fiókjaik voltak. Ezt és a kereskedelemben és a gazdaságban elfoglalt szerepüket – mert számos európai városban fontos kereskedelmi központjaik is voltak - politikai szerepük kiterjesztésére fordították. Erre pedig a legjobb eszköz akkor is a művészet támogatása, fellendítése és ezzel a fejlett és művelt polgárság megnyerése volt.
A 15. században a firenzei polgári elit és elsősorban a Mediciek öntudata, dicsőségvágya segítette azt a művészi kibontakozást és soha nem látott szárnyalást, amit Filippo Lippi, Botticelli , Domenico Ghirlandaio, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Fra Bartolomeo majd később Andrea del Sarto, Pontormo és a velük kezdődő manierizmust kiteljesítő Rosso Fiorentino majd Bronzino festészete jelent. A szobrászatban a viaszveszejtéses bronzöntést kikísérletező (ma is használt öntési technika!) meghonosítója Cellini mester dolgozott, akinek köszönhetően a reneszánsz szobrok szellemesek, kecsesek, könnyedek. Ez Cellinin kívül Ammannatti, Bandinelli és Giambologna szobrászatára egyaránt érvényes. Ismerjük az antik irodalomra épülő XV.-XVI. századi kultúrát amely a közösségek felé fordulást, kifejező diskurzust, értelemre, érzékekre ható poétikát, retorikát jelent. Az építész Brunelleschi épületei, térszervezése pedig emberléptékű, harmonikus, praktikus. Csodálatos korszak volt ez és csodálatos kiállítás lett a reneszánszból most Budapesten.

A Mediciek családfája
 
A 15. században a firenzei polgári elit és elsősorban a Mediciek öntudata, dicsőségvágya segítette azt a művészi kibontakozást és soha nem látott szárnyalást, amit Filippo Lippi, Botticelli , Domenico Ghirlandaio, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Fra Bartolomeo majd később Andrea del Sarto, Pontormo és a velük kezdődő manierizmust kiteljesítő Rosso Fiorentino majd Bronzino festészete jelent. A szobrászatban a viaszveszejtéses bronzöntést kikísérletező (ma is használt öntési technika!) meghonosítója Cellini mester dolgozott, akinek köszönhetően a reneszánsz szobrok szellemesek, kecsesek, könnyedek. Ez Cellinin kívül Ammannatti, Bandinelli és Giambologna szobrászatára egyaránt érvényes. Ismerjük az antik irodalomra épülő XV.-XVI. századi kultúrát amely a közösségek felé fordulást, kifejező diskurzust, értelemre, érzékekre ható poétikát, retorikát jelent. Az építész Brunelleschi épületei, térszervezése pedig emberléptékű, harmonikus, praktikus. Csodálatos korszak volt ez és csodálatos kiállítás lett a reneszánszból most Budapesten.

VII. Kelemen pápa
 
A Szépművészeti Múzeum kiállítása adta a „felütést“, az alapot és a történelmi előzményt a négy nemzeti művelődési intézmény „4xa reneszánszról“ című kiállításához. A reneszánsz korát a korai humanizmus nagy alakja Vitéz János tevékenységétől (Csillag a Holló árnyékában, Országos Széchenyi Könyvtár) Mátyás uralkodásán keresztül („Hunyadi Mátyás a király – Hagyomány és megújulás a magyar királyi udvarban 1458-1490 Budapest Történeti Múzeum) az olasz hatáson át amely a Jagelló kori itáliai majolikaművészetet jelenti („Beatrix hozománya „ Iparművészeti Múzeum) és végül teljességre törekedve a negyedik kiállításon „Mátyás király öröksége a gótikától a barokkig – Reneszánsz művészet Magyarországon a XVI-XVII.században“ címmel a Magyar Nemzeti Galéria kiállításán a meghonosodott reneszánsz képző- és iparművészet olyan műtárgyait mutatja be, amelyeket idehaza először láthatunk.

Bornemisza Pál mitrája
 
A 4xa reneszánszról kiállítás egymásra épülve és a teljes spektrum áttekintésére törekedve mutatja be a magyarországi reneszánszot. Valamennyi tárlat a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjaként annak ideje alatt nyílt meg, ezzel nemzetközi látogatottságot biztosítva a közel négyszáz millió forintből megvalósult projektnek, amely nemzeti büszkeségünk gyönyörű korszakát mutatja be.
A Magyar Nemzeti Galéria kiállítása március 28.-án kronológiában az utolsóként nyílt meg. Hét ország huszonkét intézményének anyagából válogatták a bemutatásra kerülő mintegy 450 műtárgyat. Ezek között frissen restaurált táblaképek, kódexek, nemesi levelek, festmények, iparművészeti alkotások – ötvös és fazekas munkák – és liturgikus tárgyak, táblaképek, szobrokkal díszített szárnyasoltárok láthatóak. A kiállítási anyagot nyolc egységben dolgozták fel. A bemutatást a Jagelló kori varíációk nyitják. Itt az Itáliából érkező reneszánsz késő gótika közép-európai változatai illetve az északi reneszánsz elemei láthatóak, mint például a Báthory-Madonna, csíksomlyói ferences templom főoltára Szűz Máriával és a szentekkel, a híres erdélyi Napbaöltözött Aszony és Krisztus színeváltozása.
Ezt követik a magyarországi humanisták és a későreneszánsz művészet. Ez a időszak az első magyarországi nyomtatott könyvé, a Thuróczy János krónikáé, amelyet 1488-ban Mátyás megbízásából jelentettek meg. Ez a korszak a Mátyás tradíciók elevenen tartását hivatott képviselni amely számos Mátyás és Beatrix márványképmást is jelent.

Mátyás király és Beatrix
 
A XVI-XVII század a török háborúk és a vallási megújulások kora volt. Ezt a kort a vallási megújulás művészeti emlékei, számos bibliafordítás, miseruhák, a nemesi udvarházak úrihimzései mutatják. A síremlékművészet a korabeli szobrászat legjelentősebb műfaja volt. Ezek közül többet régi gipszmásolatban tudtak bemutatni, mert az eredeti síremlékek –mint Bethlen Gábor vagy I. Rákóczi György síremlékei – ma oltárépítményekként állnak a gyulafehérvári székesegyházban. A korabeli építészetet néhány eredeti kőfaragvánnyal jelzik. A magyarországi építészetben az esztergomi Bakócz kápolna (1506-1507) a gyulafehérvári Lázói-kápolna (1512) kiváló példái a magyarországi reneszánsz építészetnek, de kapcsolatokat tudtak kimutatni a vicenzai színházat is építő Andrea Palladdioval is.

Török nyeregtakaró XVII.sz.
 
Az úrihímzés a világi textileken és az egyházi úrasztala terítőkön egyaránt megjelenik. De látunk a kiállításon keleti szőnyegeket, nyeregtakarókat és a habán fazekasok fehármázas, színes festéssel díszített darabjait is.
A képzőművészetben ebben az időben a legfontosabb műfaj a portréfestészet. A főúri családok képgalériájában az ősökig visszamenőleg minden csaldtagnak a portréja ott volt de szerepel néhány uralkodói portré is a kiállításon mint pl. II. Ferdinánd magyar viseletben. A portrét és a funeáris reprezentációt ötvöző ravatalképek közül Zichy György halotti képmása is megtalálható.
A kiállítást gazdag iparművészeti anyag zárja. Az ötvösművészet remekeire a régies formák és a modern ornamentika összefonódása és együttes megjelenése jellemző. Kiváló ötvösök működtek Felföldön és Erdélyben. Jellemző a díszes ornamentika, amely az ötvös remekeken kívül a könyvkötéseket, a fafaragványokat, fegyvereket és egyéb használati tárgyakat is díszítette.

Zichy György ravatalképe
 
A 4xa reneszánszról kiállításhoz minden rendező intézmény tudományos színvonalú kiadványt adott ki. Ez a Medici kiállításra megjelent munkával együtt öt jelentős kiadvány. A kiállításokat közel 400 millió forinttal támogatta az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap. Rajtuk kívül az üzleti világ is megmozdult, megerősödtek a kapcsolatok az intézmények és a szponzorok között.
A Reneszánsz Év – 2008 kiállításai a következő hónapokba még látogathatók. A Szépművészeti Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Budapest Történeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kiállításait örömmel ajánljuk a látogatók figyelmébe. Tárlatvezetések, szabadegyetemi előadás-sorozat, zenés, irodalmi és hétvégi családi programok várják őket.

A Reneszánsz Év - 2008 keretében további tizenkilenc nagy kiállítást rendeznek a vidéki múzeumok, kisebb gyűjtemények és emlkékházak. A kiállításokon, kiadványokon kívül „A reneszánsz Hunyadi Mátyás korában“ címmel nemzetközi konferenciát rendeztek a Budapesti Olasz Kulturintézetben keresve az összefüggést a korbeli itáliai művészet és Hunyadi Mátyás kora között.

[ Angyal Mária ] 2008-03-30 17:02:00