ARTISJUS Irodalmi Díjak
Az Artisjus Irodalmi Díjakat első ízben idén, két kategóriában adományozza az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által életre hívott Artisjus Irodalmi Alapítvány. Az első Artisjus Irodalmi Nagydíjat a kuratórium Ferencz Győzőnek ítélte oda Radnóti-monográfiájáért.
A Nagydíj célja: az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása.

Az öt másik, ösztöndíj jellegű Díjat azzal a céllal osztja ki az Alapítvány, hogy lehetővé tegye és ösztönözze a tehetségüket már vitathatatlanul bizonyított művészek további alkotómunkáját. A Nagydíj összege 3.000.000 Ft, a Díjak egyenként 1.800.000 Ft-osak.

(egy éven át havi 150.000.- Ft )

A díjat a Kuratórium adományozza az ARTISJUS vezetősége által felkért Irodalmi Véleményező Bizottság értékelése és javaslatai alapján.

A kuratórium tagjai: Gönczöl Katalin, Rátóti Zoltán és Kovács Gábor.

A Véleményező Bizottság tagjai: Békés Pál, Boldizsár Ildikó, Reményi József Tamás, Takács Ferenc, Vathy Zsuzsa és Zalán Tibor.

A díjak forrása az Artisjus által az irodalmi szerzők javára érvényesített televízió és rádió sugárzási jogdíjakból az alapítványi célra a közös jogkezelés nemzetközi szabályaival összhangban elkülönített 10%-ot meg nem haladó jogdíjrész.

Az első Artisjus Irodalmi Nagydíjat a kuratórium Ferencz Győzőnek ítélte oda Radnóti-monográfiájáért.

Ferencz Győző könyve az első valóban teljes Radnóti-életrajz. Művének alig van magyar előzménye. Eredeti, jelentős részben újonnan felkutatott dokumentumok alapján mutatja be a XX. század egyik legnagyobb magyar költőjének életét és elpusztításának történetét. Könyve a nagy angol életrajzírói hagyományt folytatja magyar közegben. Életszakaszonként mutatja be a társadalmi-történelmi hátteret, izgalmas és alaposan dokumentált életrajzot ad, és e kettő összefüggésében elemzi a költői életművet. Ferencz Győző műve kiváló történészi, irodalomtörténészi és életrajzírói szintézis.

A Díjakat:

- Bernicky Éva, Kárpátalja világát megelevenítő újszerű novellisztikájáért, meséiért,

- Borbély Szilárd, sokszínű költői, drámaszerzői és irodalomtörténészi munkásságáért,

- Dragomán György, a magyar regényirodalomban új hangot megszólaltató prózaköteteiért,

- Jónás Tamás, érzékeny költői és novellaírói teljesítményéért valamint

- Temesi Ferenc, emlékezetes műveiért, a prózairodalom valamennyi műfajában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért ítélte meg a Kuratórium.

A díjakat az Artisjus Irodalmi Alapítvány nevében Gönczöl Katalin, a Kuratórium elnöke adja át 2006. június 8-án 17.00-kor az Aranytízben (1051 Budapest, Arany János u. 10.)

2006-06-01 18:19:00